Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 7 februarie 2008

Mica publicitate 7 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea lor de autoritate contractantă, invită potențiali furnizori de servicii să participe în data de 11.03.2008 la procedura de achiziție publică organizată prin Licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii de tehnoredactare și tipărire a Revistei de Finanțe Publice și Contabilitate. Se pot solicita Documentații de atribuirie la Biroul de Investiții și Achiziții Publice: tel: 319.97.59/ int. 2491, fax 316.57.58; e-mail: daniela.moise@mfinante.ro, în baza împuternicirii semnate și parafate de către conducerea ofertantului și a buletinului sau cărții de identitate. Persoane de contact desemnate de conducerea ministerului: – referent Daniela Moise.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 311/25.01.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația I.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna februarie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 34461 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 32308 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 28.01.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 11/03.08.2007 Nr. 313/25.01.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația I.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna februarie, anul 2008, ora 10, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. BEGONIA SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. Cioltului, nr. 2, CUI 6093971: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Autoutilitară Furgon Cab SAV 3+1 uși, MERCEDES 307 D, nr. înmatriculare MM-97-CMM, AF 1986, serie șasiu WDB60236110789871; cilindre motor 2398, culoare portocaliu; serie motor/tip 10100880/616939; kilometri rulați efectiv 340.000; stare bună de funcționare, uzură funcțională 52% – 1 buc. x 34461 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 28.01.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.

CITAȚII
Stroe Ovidiu cheamă în judecată pe Curcă Luminița, Måț Mihaela, Stroe Cornel la Judecătoria Făgăraș în data de 10 martie 2008, pentru succesiune.
Påråtul Stancu Viorel este citat în dosarul D7047/311/2007, avånd ca obiect divorț cu soția sa, Stancu Maria Claudia pentru data 05.03.2008
Se citează Grancea Ramona Maria la Judecătoria Făgăraș în data de 5 martie 2008, ora 11.30, în calitate de påråtă în dosar civil 22/226/2008, divorț.
Aldea Ilie cheamă în judecată pe Iaru Gheorghe, Iaru Nicolae și Damian Eugenia la Judecătoria Făgăraș pentru ieșire din indiviziune la 25.02.2008.
Manesea I. Ioan este citat la Judecătoria Făgăraș la 19 februarie 2008, ora 11.00, dosar 2881/226/2007, succesiune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.