Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 8 februarie 2008

Mica publicitate 8 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
S.C. DURA BET SRL BRĂILA prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 12.03.2008, ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 18.02.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 2000 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0721234788; 0239/682944 și fax 0239/682800.
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu,  B-dul București, nr. 49-51, organizează licitație publică deschisă cu strigare, pe  data de 12.03.2008, ora 14.00,  pentru vânzarea terenului aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, în suprafață de 239,00 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, adiacent str. 1 Decembrie 1918, nr. 23. Documentația pentru licitație se poate ridica de la Compartimentul  Licitații -Contracte,  începând cu data de 11.02.2008. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu,  B-dul București nr. 49-51, până la data de 12.03.2008, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0246/213.588, int. 183.
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu,  B-dul București, nr. 49-51, organizează licitație publică cu strigare, pe data de 05.03.2008, ora 14.00,  pentru vânzarea terenului  în suprafață de 40.000 mp, situat în zona Canalului Plantelor și a Drumului de acces la Platforma I a fostului Combinat Chimic, municipiul Giurgiu, aparținând domeniului privat a municipiului Giurgiu. Documentația pentru licitație se poate ridica de la Compartimentul  Licitații -Contracte,  începând cu data de 11.02.2008. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, până la data de 05.03.2008, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0246/213.588, int. 183.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 311/25.01.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația I.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna februarie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 34461 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 32308 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 28.01.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra

CITAȚII
Se citează numiții: Toader Elisabeta, Toader Dorin, Damian Aglăița, Toader Gheorghe, Laszlo Maria, Matei D. Toader, Matei Mihai, Biliuță Petru, Crăciun Dumitru – ca părți intimate în dosarul 2075/193/2006 a Tribunalului Botoșani la termenul din 27 februarie 2008.
Numitul Danileț Ioan, cu ultimul domiciliu în sat Orășeni Deal, comuna Curtești, jud. Botoșani, este citat la Judecătoria Botoșani pentru data de 12.02.2008 în dosarul nr. 8038/193/2007 avånd ca obiect divorț.
Se citează numita Aniței Lenuță domiciliată în București, str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 8, sc. A, et. 9, ap. 40, sector 2, la Judecătoria Botoșani în data de 27.02.2008, ora 08.30, camera 207-208, în proces de partaj, dosar nr. 4679/1993 din 2007.
Cazan Bogdana cu domiciliul necunoscut este citată la Judecătoria Făgăraș în 27 februarie 2008, dosar 34/226/2008, pentru divorț.
Se citează Barbu Luminița cu domiciliul necunoscut la Judecătoria Făgăraș în data de 28 februarie 2008, ora 8.30 în dosar 211/226/2008, pentru divorț.
Påråții Metea Ana, Corșatea Ștefan, Cornea Ileana, Cornea Lucreția, Cornea Carolina Corșatea, Ștefan Corșatea și soția născută Carolina Cornea, sunt citați în ziua de 27 februarie 2008, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș în proces de uzucapiune cu Milea Gavril.
Aldea Ilie cheamă în judecată pe Iaru Gheorghe, Iaru Nicolae și Damian Eugenia la Judecătoria Făgăraș pentru ieșire din indiviziune la 25.02.2008.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.