Acasă Politic USR lansează un apel public la candidaturi pentru funcţia de membru al...

USR lansează un apel public la candidaturi pentru funcţia de membru al Consiliului Naţional de Integritate (CNI)

DISTRIBUIȚI

Consecvent politicii sale de promovare pe baza unor criterii de competenţă şi integritate, USR face un apel public la depunerea candidaturilor pentru funcţia de membru al Consiliului Naţional de Integritate (CNI).

CNI este este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 144 din 21 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

Împreună cu Agenţia Naţională de Integritate, CNI are un rol foarte important în activitatea de control al averilor, al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, care reprezintă o prioritate în evaluările Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). Mai mult, buna desfăşurare a controlului averilor, incompatibilităţilor şi conflictelor de interese reprezintă o prioritate a politicilor de prevenire şi combatere a corupţiei în România, asumate prin Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020.

USR invită persoanele interesate care îndeplinesc condiţiile legale să îşi depună candidatura pentru poziţia de membru al Consiliului Naţional de Integritate până la data de 7 iunie 2019, ora 21:00, la adresa de e-mail usr@senat.ro

Candidaţii pentru poziţia de membru al CNI trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii superioare atestate în condiţiile legii;

d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;

e) nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, în conflict de interese sau că ar fi existat diferenţe semnificative mai mari de 10.000 de euro;

f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, şi nu are cazier fiscal;

g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei.

(Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.)

Consiliul Naţional de Integritate (CNI) are următoarele atribuţii:

a) propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI);

b) constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui ANI;

c) aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi comisiilor Consiliului, precum şi norme interne de conduită;

d) aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui ANI, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens;

e) analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele ANI referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia;

f) formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea ANI de evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33 din Legea 144 din 21 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

h) înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei;

i) orice alte atribuţii prevăzute de lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.