Acasă Social Angajări la Primăria Capitalei prin concurs

Angajări la Primăria Capitalei prin concurs

DISTRIBUIȚI

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, anunță un nou concurs pentru ocuparea unui număr de 46 de funcții contractuale vacante în cadrul serviciilor sociale.

Astfel, sunt scoase la concurs 7 posturi de muncitor necalificat, 4 posturi îngrijitoare copii, 20 posturi de infirmiere, 10 posturi îngrijitori, 1 post de spălătoreasă și 4 posturi de referenți de specialitate (casier și magazioner).

Pentru toate posturile se solicita disponibilitate de lucru în ture (inclusiv de noapte). Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, inclusiv pentru lucrul de noapte, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității  contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane — Str. Foișorului nr. 56-58 Sect. 3 București, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până la data de 08.01.2016 inclusiv), între orele 8:30—16:30.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.314.23.15 sau la adresa www.dgas.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.