Home Social Inspecția Muncii anunță rezultatele oficiale ale Campaniei Naționale de control privind transferul...

Inspecția Muncii anunță rezultatele oficiale ale Campaniei Naționale de control privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat

DISTRIBUIŢI

În perioada aprilie-iunie 2018, inspectoratele teritoriale de muncă au desfășurat acțiuni de verificare a modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale privind modificarea salariului brut (în principiu, creșterea salariilor brute cu valoarea contribuțiilor aflate anterior în sarcina angajatorului), în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, registrul general de evidență a salariaților și stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2018.

În cadrul acestei campanii au fost controlați 10280 angajatori atât din mediul privat cât și de la stat.

În urma acestor controale s-au constatat următoarele aspecte:

95% din numărul total al angajatorilor controlați au respectat prevederile art. VII alin. 1 din O.U.G. nr. 82/ 2017 în sensul că, în unitățile în care nu exista încheiat contract/ acord colectiv de muncă, a fost inițiată negocierea colectivă, care este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal și, de asemenea, a existat o negociere colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare, conform prevederilor art. VII alin.2 din O.U.G. nr. 82/2017.

De asemenea, din totalul angajatorilor controlați, 9992 de angajatori au respectat prevederile legale în sensul că, orice modificare a drepturilor salariale (așa cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă), care s-a produs de la data intrării în vigoare a O.U.G. 82/ 2017 și până la data de 31 martie 2018, trebuia transmisă până la 31 martie 2018.

Angajatorii care nu au respectat prevederile menționate mai sus au reprezentat 2,8% din numărul total al angajatorilor controlați. Au fost aplicate 2017 sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare de 51.000 lei.

Din totalul de 10280 de angajatori controlați, 10209 angajatori au respectat prevederile H.G. nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Angajatorii care nu au respectat prevederile menționate mai sus au reprezentat 0,6% din numărul total al angajatorilor controlați. Au fost aplicate 67 sancțiuni contravenționale, din care amenzi în valoare de 18.600 lei.

Pentru nerespectarea altor prevederi legale din domeniul relațiilor de muncă au fost aplicate 2797 de sancțiuni contravenționale, din care 765 au fost amenzi în valoare de 11.052.500 lei. Totodată, 11800 de măsuri au fost dispuse pentru nerespectarea prevederilor legale verificate în timpul controalelor.

În cadrul acestor controale, inspectorii de muncă au verificat și modificarea salariului de bază lunar brut (creștere/ diminuare) ca urmare a transferării contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, realizată prin încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă sau, în cazul existentei unui contract colectiv de muncă sau a unui act adițional la acesta, prin decizie.

Au fost identificați 56 de angajatori la care, prin transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, au rezultat, în luna ianuarie 2018, salarii nete sub nivelul salariului net din decembrie 2017.

În timpul controalelor inspectorii de muncă au participat la:

— Clarificarea unor aspecte în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților, în special a celor privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate din transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părților contractului de muncă;

— Conștientizarea angajatorilor cu privire la inițierea negocierii colective a contractelor colective de muncă, respectiv la negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare, respectarea salariului minim brut pe țară și menținerea cel puțin a salariilor nete din decembrie 2017 ca urmare a transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, începând cu 1 ianuarie 2018.

Sancțiunile contravenționale au fost date în conformitate cu prevederile legale și conform competențelor care intra în sfera atribuțiilor Inspecției Muncii.

‘ Vom continua verificarea aplicării prevederilor legale pe care le-a avut ca obiectiv această campanie națională, prin introducerea acestor aspecte în tematica de control generală, care privește activitatea inspectorilor de muncă și pe care aceștia o aplică în controale. Numărul foarte mare de măsuri dispuse de inspectori în vederea remedierii deficiențelor constatate ne obligă să procedăm la verificarea aplicării acestora, dar au și un caracter de prevenire și de consiliere pe care inspectorii îl dau acțiunilor de control.’ — Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.