Acasă Social Noi incompatibilități și conflicte de interese în Sănătate și Învățământ

Noi incompatibilități și conflicte de interese în Sănătate și Învățământ

DISTRIBUIȚI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese în materie administrativă în cazul a 4 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010 și a sesizat organele de urmărire penală în cazul unei persoane cu funcție de conducere din cadrul unei unități a sistemului de învățământ de stat, după cum urmează:

 

1. STAN GABRIELA,

Funcționar public de conducere în cadrul Ministerului Sănătății

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2014 – 31 martie 2017 a exercitat simultan  funcția publică de conducere în cadrul Ministerului Sănătății și pe cea de Director financiar contabil în cadrul Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

4.  PELTECU GHEORGHE,

fost Manager în cadrul Spitalului Clinicde Obstetrică și Ginecologie „Filantropia” București

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2014 – 30 decembrie 2017 a exercitat simultan funcția de manager în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”, București și pe cea de medic ginecolog (persoană contractuală cu contract individual de muncă) la o societate comercială.

 

Asfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006 și nu a respectat dispozițiile art. 178, alin. (4) din același act normativ.

5.  LAZĂR OCTAVIAN FULGER,

Șef de secție în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcției de Șef de secție a deținut, respectiv deține părți sociale la două societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, care au stabilit relații cu caracter patrimonial cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 180, alin. (2) coroborat cu art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016), respectiv ale art. 178, alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 185, alin. (15) din același act normativ (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016).

6. CĂLINOIU ION MĂDĂLIN,

Farmacist șef secție în cadrul Spitalului Județean de Urgență

Târgu – Jiu, Județul Gorj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 23 ianuarie 2018 a exercitat simultan funcția de farmacist șef secție în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu și calitatea de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, coroborate cu dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) din același act normativ (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016).

7. IFTIME ALIDA – ELENA,

Director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, Județul Iași și Consilier Local al Comunei Oțeleni, Județul Iași

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani, Județul Iași, cu privire la posibila încălcare de către IFTIME ALIDA – ELENA, Director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, Județul Iași și Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Oțeleni, a dispozițiilor art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017).

 

În perioada mai 2017 – septembrie 2018, în exercitarea atribuțiilor de serviciu aferente funcției de director al Școlii Gimnaziale Oțeleni, persoana evaluată a semnat acte în temeiul cărora soțul persoanei evaluate a obținut venituri în sumă totală de 43.400 lei.

 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârșirea infracțiunii de „conflict de interese penal”, respectiv „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (în formele în vigoare până la data de 28.07.2017, respectiv începând cu data de 28.07.2017).

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TRIPON IOSEFINA VIORICA, PELTECU GHEORGHE și IFTIME ALIDA – ELENA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003,potrivit căruia„(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […].”;
  • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.”;

 

  • art. 178, alin. (1), lit. a) și g), alin. (2), lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6); […] g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (2) Constituie conflict de interese: a) deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză […] (4) În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.”;

 

  • art. 180, alin. (2) din Legea nr. 95/2006,potrivit căruia „(2) Constituie conflict de interese deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenționează să exercite funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.”;

 

  • art. 184, alin. (12) din Legea nr. 95/2006, în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016, potrivit căruia „Dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. b), c) și d) referitoare la incompatibilități și ale art. 180 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”;

 

  • art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006,potrivit căruia „(15) Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.