Acasă Social Parcările de bloc, la minimum cinci metri de ferestre

Parcările de bloc, la minimum cinci metri de ferestre

DISTRIBUIȚI

 

Parcările de bloc pot fi amenajate la o distanță de cel puțin cinci metri de ferestrele imobilului, iar în parcare sunt interzise activități de reparații și întreținere auto, prevede un ordin emis de Ministerul Sănătății în mandatul lui Eugen Nicolăescu.

 

Aceste prevederi sunt menționate în anexa Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Ordinul a fost aprobat de fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolăescu, la 4 februarie, cu puțin înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al său.

 

Actul normativ mai prevede că la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit vor fi precizate și amplasamentele unor dotări tehnico-edilitare între care „platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere”. Aceste platforme vor fi amenajate la distanță de minimum 10 metri de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere, vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie.

 

Tot la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit va fi precizat un amplasament destinat spațiilor de joacă pentru copii -amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor.

 

Același act normativ face referire la amplasarea unor unități de producție sau servicii în vecinătatea blocurilor, fiind impusă, de asemenea, o distanță minimă față de ferestrele imobilelor de locuit.

 

„Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită”, se arată în normele anexate ordinului.

 

Conform acelorași norme, la parterul clădirilor de locuit se pot amplasa sau amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, „prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor”.

 

La parterul blocurilor nu pot însă funcționa unități de producție, în timp ce activitățile de birou pot fi organizate și la etajele imobilelor de locuit, dacă se obține acceptul vecinilor direcți.

 

Nerespectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite, prevede ordinul emis de Ministerul Sănătății (MS).

 

Direcția de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele cu rețea sanitară proprie, administrația publică locală și alte autorități implicate duc la îndeplinire dispozițiile actului normativ.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.