Acasă Social Util: Obligațiile angajatorilor față de AJOFM din județul în care angajatorul activează

Util: Obligațiile angajatorilor față de AJOFM din județul în care angajatorul activează

DISTRIBUIȚI

AJOFM Bistrița — Năsăud a centralizat obligațiile angajatorilor din județul Bistrița — Năsăud prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare angajator are aceste obligații față de agenția din județul de domiciliu.

* Angajatorii au obligația de a comunica agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene în raza cărora își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncă vacante se face conform formularului ‘Situația privind locurile de muncă vacante’;

* Angajatorii au obligația de a comunica la AJOFM ocuparea locurilor vacante ce au fost comunicate anterior, în termen de 1 zi de la data ocupării acestora;

* Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizații de șomaj, au obligația de a anunța în termen de 3 zile agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați;

* Angajatorii care au încadrat persoane cu contract de muncă sunt obligați sa depună Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate, prevăzută de lege;

* În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligația sa înștiințeze agențiile pentru ocuparea forței de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea șomajului și prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. În situația de mai sus angajatorii sunt obligați să acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă, angajaților care urmează să fie disponibilizați. În perioada preavizului, angajații vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă ori de alți furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditați, în condițiile legii. În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligați să înștiințeze agențiile pentru ocuparea forței de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

Constituie contravenții și se sancționează conform legii, următoarele fapte:

* necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora;

* neutilizarea Clasificării Ocupațiilor din România la completarea documentelor oficiale;

* nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea acordării de preaviz și participării la servicii de preconcediere pentru persoanele disponibilizate;

* neeliberarea de către angajator, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj și stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj;

* nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea angajatorilor care au încadrat în muncă, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizație de șomaj de a anunța, în termen de 3 zile, agențiile pentru ocuparea forței de muncă la care aceștia au fost înregistrați;

* furnizarea, fără acreditarea prevăzută de lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării forței de muncă;

* nedepunerea, la solicitarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, a declarației lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011;

* necomunicarea datelor, informațiilor, precum și neprezentarea tuturor înscrisurilor și oricăror altor date și documente solicitate de organele de control ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în timpul desfășurării controlului și în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege;

* neeliberarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare de către angajator persoanelor care doresc să beneficieze sau beneficiază de drepturi bănești care se acordă conform prevederilor prezentei legi;

* necomunicarea datelor și informațiilor solicitate în scris de AJOFM altele decât cele solicitate de organele de control ale instituției, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale prevăzute de lege

AJOFM Bistrița anunță că, organele de control din cadrul instituției verifică respectarea acestor obligații, conform prevederilor art. 7 din Ord. nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.