Acasă Actualitate Luni intră în vigoare modificările la Legea contabilității

Luni intră în vigoare modificările la Legea contabilității

DISTRIBUIȚI

În Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr.36 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Actul normativ prevede modificarea Legii contabilităţii în sensul ca obligaţia de păstrare a documentelor contabile şi a celor justificative pentru înregistrările efectuate în contabilitate să fie de 5 ani şi nu 10 cât este în prezent.

Textul integral al legii:

Art. I. – Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.”
2. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 25. – Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.”
Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 5 ani.”
2. La articolul 4, alineatele (8) şi (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(8) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8) şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (8), precum și rapoartele fiscale de închidere zilnică se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 5 ani, calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost emise. Obligaţia privind arhivarea şi păstrarea raportului fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 5 ani nu se aplică operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (21) nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.
(9) Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) şi (2), la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, sunt obligaţi să asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioadă de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.