Acasă Actualitate Noi decizii ale Curții Constituționale

Noi decizii ale Curții Constituționale

DISTRIBUIȚI

I. În ziua de 9 aprilie 2019, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2018, obiecţie formulată de un număr de 27 de senatori
aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi Grupului parlamentar al Partidului Uniunea Salvaţi România.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 sunt neconstituţionale, în ansamblul lor.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.

II. În aceeaşi zi, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza a II-a din Constituţie, al art.48 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi al prevederilor Legii nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, a luat în dezbatere iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată „Lege de revizuire a Constituţiei României”.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a constatat că iniţiativa legislativă a cetăţenilor intitulată „Lege de revizuire a Constituţiei României” îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.150 şi art.152 din Constituţie.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Camerei Deputaţilor.

III. De asemenea, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere următoarele excepţii de neconstituţionalitate:

A. Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor:

– art.297 alin.(1) şi art.298 din Codul penal;

– art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său;

– Legii nr.8/2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală;

– Legii nr.9/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. A respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.14/2017, a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, a Legii nr.8/2017 şi a Legii nr.9/2017.

2. A respins, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.298 din Codul penal.

3. A respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor de judecată care au sesizat Curtea Constituţională.

B. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.19 alin.(13) şi alin.(14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi ale art.41 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: – Art.19 alin.(13) şi alin.(14) din Legea nr.171/2010: „(13) Mijloacele de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase care nu au provenienţă legală conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund se confiscă. (14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin.(13) se realizează conform procedurilor reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către agenţii constatatori prevăzuţi la art.24 lit.d), d1) şi e).”;

– Art.41 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001: „Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condiţiile legii.”

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a decis:

1. A admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.19 alin.(13) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în forma modificată prin art.I pct.26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;

2. A respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.19 alin.(14) din Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice şi ale art.41 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor de judecată care au sesizat Curtea Constituţională.

C. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut: „Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privind recursul în casaţie exercitat împotriva deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, se aplică:

a) în cazul recursurilor în casaţie aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) în cazul recursurilor în casaţie exercitate împotriva deciziilor pronunţate începând cu data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr.540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.434 alin.(1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.”

În urma deliberării, cu majoritate de voturi, Curtea a decis admiterea excepţiei de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în art.III lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2016 care exclude atacarea cu recurs în casaţie a deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, pronunţate anterior datei de 24 octombrie 2016, data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii Constituţionale nr.540/2016 şi pentru care nu a fost epuizat termenul prevăzut de art.435 din Codul de procedură penală, este neconstituţională.

De asemenea, cu unanimitate de voturi, Curtea a decis respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.III lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2016.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţelor de judecată care au sesizat Curtea Constituţională.

*

Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.