DISTRIBUIŢI
„Scrisoarea publicată de ministrul Educației dublul academician (fost triplu) Sorin Cîmpeanu, care se presupune că a fost scrisă de profesorul Ioan Pleșa, fostul său conducător de doctorat, arată disperarea lui Cîmpeanu de a contracara acuzația de plagiat și mai ales de însușire a autoratului celor 13 capitole.
Dincolo de disperare, haide să vedem niște fapte legate de conținutul acestei scrisori:
1. Este uimitoare capacitatea domnului Pleșa – care în prezent are 92 de ani și care pe parcursul carierei a avut peste 15 doctoranzi – de a reține exact zile și date din cariera lui Sorin Cîmpeanu, de exemplu ziua exactă în care acesta și-a susținut teza de doctorat.
2. Prin această scrisoare, este recunoscut public faptul că Sorin Cîmpeanu și-a însușit fraudulos autoratul celor 13 capitole, adică le-a semnat cu numele său, deși nu el le-a scris.
3. Ioan Pleșa susține că i-a lăsat lui Sorin Cîmpeanu cursul de îmbunătățiri funciare – de parcă ar fi vorba despre vreo moștenire – , însă una dreptul de a preda cursul și, eventual, ceea ce a scris Pleșa, și altceva este dreptul de a semna creația lui Pleșa.
4. Ioan Pleșa spune că a considerat oportun în 2006 ca Sorin Cîmpeanu „să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat și pe care l-am perfecționat împreună cu domnia sa, vreme de 15 ani”.
5. Dacă au lucrat împreună la acest curs pe care l-au perfecționat împreună timp de 15 ani, cum de Sorin Cîmpeanu nu a fost semnat pe capitolele lui Pleșa din edițiile 1993 și 2000, care capitole erau identice cu cele din 1987 și 1990? Cum au perfecționat împreună ceva ce a avut același conținut încă din 1987, când Cîmpeanu avea 19 ani?
6. De ce Ioan Pleșa nu spune nimic în această scrisoare despre colegul său, profesorul Ionel Jinga, cel care a plagiat și el 8 capitole semnate de Pleșa?
7. De ce Ioan Pleșa nu spune că a considerat oportun ca și profesorul Ioan Jinga să preia 8 capitole ale sale, adică numărul de capitole plagiate de Jinga de la Pleșa în aceeași lucrare?
8. Ioan Pleșa nu spune cum s-a ajuns ca 8 capitole semnate de el să fie plagiate și însușite fraudulos de Cîmpeanu și alte 8 de Jinga. De ce Pleșa nu i-a lăsat, de exemplu, toate cele 16 capitole semnate de el excepționalului Cîmpeanu?
9. Dacă au perfecționat împreună acel curs, și nu e vorba despre munca individuală a lui Pleșa, de ce capitolele presupus perfecționate împreună nu au fost semnate împreună de Ioan Pleșa și Sorin Cîmpeanu în edițiile 1987, 1990, 1993 și 2000, care nu își modifică deloc conținutul de la o ediție la alta?
10. Și de ce în edițiile din 2006 și 2009 capitolele au fost semnate doar de Sorin Cîmpeanu și nu împreună de acesta cu Ioan Pleșa, care Ioan Pleșa semna exact același conținut și le semna încă din 1987?
11. Iar dacă Ioan Pleșa a semnat singur un număr de capitole presupus lucrate împreună cu Sorin Cîmpeanu asta înseamnă că Ioan Pleșa și-a însușit fraudulos munca discipolului său Sorin Cîmpeanu?
12. Dar despre cele 5 capitole plagiate de Sorin Cîmpeanu și însușite fraudulos de la Alexandru Ene există vreo justificare sau vreo scrisoare? Sau nu există pentru că Alexandru Ene a murit?
13. Dar de la Ionel Jinga există vreo justificare sau vreo scrisoare? Sau nu există pentru că și Ionel Jinga a murit?”, explică Emilia Șercan pe pagina sa Facebook.
În urmă cu câteva ore, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a făcut publică o scrisoare lungă al cărei text îl redăm integral

”In anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenților, am considerat oportun si necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin munca proprie, sub indrumarea mea, titularul disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat și pe care l-am perfecționat împreuna cu domnia sa, vreme de 15 ani.”, punctează profesorul Pleșa.

”Clarificarea unor aspecte ce țin de importanța continuității disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, în beneficiul pregătirii studenților din USAMV București.

Subsemnatul Pleșa Ioan, profesor universitar, titular, din anul 1966 și până la finele lunii septembrie 2000 (cu statut de profesor consultant în perioada de după septembrie 2000), al disciplinei de Îmbunătățiri Funciare din planul de învățământ al Facultății de Agricultură din USAMV București, doresc și sunt în măsură să clarific unele aspecte ce țin de continuitatea acestei discipline de bază pentru formarea inginerilor agronomi.

Fiind titularul disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, pe care, după o foarte bună colaborare și multă muncă, am preluat-o la rândul meu de la reputatul Profesor I.M. Gheorghiu (1899-1966) – profesor de îmbunătăţiri funciare la IANB și primul organizator al Direcţiei de îmbunătăţiri funciare – în luna aprilie 1992 am început colaborarea didactică la disciplina Îmbunătățiri Funciare cu dl. Sorin Mihai Cîmpeanu care a parcurs sub îndrumarea mea toate treptele evoluției didactice după cum urmează:

* In perioada 16.09.1991 – 06.04.1992, imediat după absolvirea facultății de Îmbunătățiri Funciare, dl. Cîmpeanu Sorin a activat ca inginer proiectant în cadrul Institutului de Studii și Proiectări pentru Îmbunătățiri Funciare, fiind angajat prin repartiție guvernamentală.

* Începând cu 06.04.1992 dl Cîmpeanu Sorin a fost angajat ca preparator suplinitor în Catedra de Îmbunătățiri Funciare, la disciplina de Îmbunătățiri Funciare, iar în toamna aceluiași an, în data de 5.10.1992 s-a titularizat, prin concurs, pe postul de Preparator universitar la disciplina Îmbunătățiri Funciare, al cărei titular eram;

* In sesiunea 1993 a fost admis la doctorat, sub îndrumarea mea, în domeniul Agronomie – Specializarea Îmbunătățiri Funciare;

* In perioada 1993–1995 a promovat sub coordonarea mea toate examenele și referatele incluse în Planul individual de pregătire doctorală, având ca sarcină profesională, pe lângă susținerea de lucrări practice la disciplinele de Îmbunătățiri Funciare, și întreținerea experimentelor care au făcut obiectul tezei de doctorat;

* In data de 27.02.1995 a promovat, prin concurs, pe postul de Asistent universitar, având ca atribuții didactice susținerea de lucrări practice la disciplina de Îmbunătățiri Funciare, al cărei titular eram;

* In data de 24.02.1997 a promovat prin concurs pe postul de Sef lucrări, având ca sarcini didactice susținerea de lucrări practice la disciplina de Îmbunătățiri Funciare al cărei titular eram, continuând în același timp și procesul de elaborare a tezei de doctorat;

* In data de 31.07.2000, dl Cîmpeanu Sorin a susținut teza de doctorat în domeniul Agronomie – Specializarea Îmbunătățiri Funciare, sub îndrumarea mea. După cum am evidențiat și la vremea respectivă, apreciez ca este o teză cu un nivel științific ridicat, care respectă toate rigorile cercetării, având si importante valențe aplicative;

* In data de 1.10.2001 a promovat, prin concurs, pe postul de Conferențiar universitar devenind titularul disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, iar în data de 6.03.2006, după 15 ani de activitate didactică, a promovat pe postul de Profesor universitar, titular al disciplinei de Îmbunătățiri Funciare în cadrul căreia am colaborat cu dl. Cîmpeanu Sorin, în ultima parte a carierei mele didactice.

Precizez faptul că am făcut parte din toate comisiile de concurs (comisii pentru ocuparea posturilor de preparator suplinitor, preparator titular, asistent universitar, sef de lucrări, conferențiar și profesor universitar) și am apreciat de fiecare data, in mod deosebit, calitatile profesionale și umane ale dlui Cimpeanu Sorin.

In anul 1999, din poziția de profesor titular al disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, din grija pentru pregătirea studenților la o disciplină de bază, am inițiat realizarea unui îndrumător de lucrări practice de îmbunătățiri funciare (irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului), ca suport didactic absolut necesar activității cu studenții anului III, împreuna cu colectivul care susținea aceste lucrări practice. Repartizarea capitolelor a fost făcută din interes pur didactic între cei care susțineau lucrări practice cu studenții, pe diverse componente ale disciplinei și aveau la momentul respectiv mai multă experiență specializată pe fiecare componentă (subsemnatul, prof. Ionel Jinga, conf. Alexandru Ene și șef lucrări Sorin Cîmpeanu).

Îndrumătorul de lucrări practice a fost multiplicat în Atelierul USAMV în luna ianuarie 2000.

Dupa acest moment, pe baza bunei colaborări profesionale si considerând ca vreme de aproape 10 ani, dl șef de lucrări Cîmpeanu Sorin a acumulat suficientă experiență didactică, odată cu retragerea mea la pensie, am propus colectivului de catedră ca, începând cu toamna anului 2000, disciplina de Îmbunătățiri Funciare sa fie preluată de către dl șef de lucrări Cîmpeanu Sorin, până la organizarea concursului.

Am continuat sa rămân aproape de viața universitară, din poziția de Profesor consultant, și după anul 2000 și am colaborat îndeaproape cu domnul Cîmpeanu Sorin, pentru realizarea mai multor lucrări de îmbunătățiri funciare, in interesul pregătirii studenților.

In anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenților, am considerat oportun si necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin munca proprie, sub indrumarea mea, titularul disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat și pe care l-am perfecționat împreuna cu domnia sa, vreme de 15 ani. Am dorit astfel să se asigure buna continuitate a pregătirii studenților, la o disciplină căreia i-am dedicat întreaga mea viața profesională și fără de care nu se poate imagina o agricultură modernă. Am făcut acest lucru cu dorința și din convingerea confirmată că va putea fi cel mai bun continuator al disciplinei de Îmbunătățiri Funciare. Astfel, lucrările practice la disciplina de Îmbunătățiri Funciare au putut fi susținute în continuare conform statului de funcțiuni de către profesorul Cîmpeanu Sorin, alături de profesorul Jinga Ionel cu care dl. Cîmpeanu a continuat să colaboreze pana la ieșirea la pensie a profesorului Jinga Ionel, colectivul disciplinei fiind restrâns la acel moment la cei 2 profesori menționați. Am gândit astfel schimbul de generații, conform uzanțelor universitare firești, în interesul didactic al pregătirii studenților.

Pe tot parcursul colaborării profesionale, dar și după ieșirea mea la pensie și pana în prezent, dl Cîmpeanu Sorin a avut o conduita profesională și morala ireproșabilă.

Închei cu speranța ca domeniul îmbunătățirilor funciare va beneficia de sprijinul atât de necesar unei agriculturi capabile să asigure o dezvoltare sustenabilă a României.

28 septembrie 2022 ​​​​​​​Profesor dr. Ioan Pleșa”,

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.