Home Actualitate Sisteme moderne de preluare…….

Sisteme moderne de preluare…….

DISTRIBUIŢI

 

 

 

Sisteme moderne de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Ministerul Educaţiei Naţionale implementează proiectul Sisteme moderne de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale” având codul SMIS 38699.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.2: Creşterea responsabilizării administraţiei publice.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 14.989.844,11 lei, din care:

  • 12.741.367,49 lei – Asistenţă financiară nerambursabilă;
  • 2.248.476,62 lei – Contribuţia solicitantului.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Ministerului Educaţiei Naţionale, prin implementarea unui sistem modern de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare.

Scopul proiectului este acela de îmbunătăţire a sistemului de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, concomitent cu creşterea gradului de transparenţă şi control asupra proceselor.

Obiectivele specifice ale proiectului, care facilitează îndeplinirea obiectivului general al proiectului, sunt:

  1. Identificarea problemelor specifice activităţilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare, prin realizarea unui studiu exhaustiv;
  2. Redefinirea procedurilor şi fluxurilor de lucru specifice activităţilor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare;
  3. Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităţilor de preluare, evaluare si informare privind tezele de doctorat si de gestionare a titlurilor universitare;
  4. Creşterea competenţelor personalului, prin activităţi de instruire specifică pentru utilizarea sistemului implementat prin prezentul proiect.

 

      Grupul ţintă vizat direct de proiect este reprezentat de 150 funcţionari publici.

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

A1. Managementul proiectului;

A2. Asigurarea măsurilor de informare şi publicitate privind derularea proiectului;

B0. Organizarea a 4 vizite pentru schimb de experienţă şi bune practici în 4 state europene;

B1. Realizarea unui raport de analiză cu privire la sistemul de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

B2. Asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului;

B3. Dezvoltarea şi implementarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităţilor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;

B4. Testarea proceselor de lucru şi a sistemului suport;

B5. Analiza rezultatelor, pe baza activităţilor desfăşurate în faza pilot;

B6. Realizarea unui raport cu recomandări de îmbunătăţire la nivel funcţional şi tehnic;

B7. Formarea a 80 persoane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul Managementului Învăţământului Superior;

B8. Instruirea grupului ţintă pentru utilizarea corespunzătoare a instrumentelor implementate prin proiect;

B9. Sprijinirea adopţiei sistemului şi managementul schimbării;

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 32 luni.

Locul de desfăşurare al proiectului: Bucureşti.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

·         un set de instrumente moderne de sprijinire a activităţilor de preluare, evaluare şi informare privind tezele de doctorat şi de gestionare a titlurilor universitare;

·         un raport de analiză a rezultatelor obţinute în faza pilot de implementare a proiectului;

·         un raport care va cuprinde recomandările de îmbunătăţire la nivel funcţional şi tehnic;

·         nivel de competenţe îmbunătăţit pentru membrii grupului ţintă vizat de proiect, prin susţinerea unor sesiuni de instruire de specialitate;

 

Se vor realiza activităţile necesare pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului informatic integrat, care va cuprinde şase module:

·         Modulul suport pentru procesul de obţinere a titlului de doctor care cuprinde şi o componentă de software anti plagiat

·         Modulul suport pentru procesul de gestionare a titlurilor universitare

·         Modulul de modelare, execuţie şi monitorizare a proceselor de lucru

·         Modulul de analiză şi raportare

·         Portalul de consultare, Q&A, comunicare şi publicare

·         Modulul de indexare şi căutare

            Conform calendarului de implementare, în prezent proiectul este în faza de dezvoltare a sistemului informatic integrat. Lansarea sistemului informatic integrat pilot se va realiza în luna august 2014, urmată de testarea proceselor şi a instrumentului informatic în zona pilot, analiza rezultatelor testării şi faza de recomandări. Finalizarea sistemului informatic integrat este planificată pentru luna februarie 2015.

 

Persoana de contact: Gabriel Leahu – Manager de proiect, Secretar General MEN,

Telefon: + 40 (21) 315 50 99, fax: +40 (21)  405 63 00

email: gabriel.leahu@medu.edu.ro, http://www.edu.ro

 

 

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.