Acasă Actualitate Tremură escrocii cu doctorate. MEC emite ordin de verificare a tuturor tezelor...

Tremură escrocii cu doctorate. MEC emite ordin de verificare a tuturor tezelor de după 1990

DISTRIBUIȚI

Ministrul Educației a propus în dezbatere publică un proiect privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016.

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul ordinului privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016. Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

Ce prevede ordinul:
„ORDIN privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1), art.121, art.124, art.192, art. 216 alin (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor art.3, lit. (k) din Ordinul ministrului educației nr. 3322/2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021, precum și ale Ordinului ministrului nr. 3485 din 24 martie 2016 privind lista programelor recunoscute de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi utilizate la nivelul instituțiilor de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice,

În temeiul prevederilor art. 13, alin. (3) ale Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI emite prezentul ordin:

Art. 1 (1) Instituțiile de învățământ superior care au eliberat diplome de doctor, conform prevederilor legale, în perioada ian.1990-iun.2016, au obligația să elaboreze o Strategie proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și să demareze activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat.

(2) Strategia proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat menționată la alin (1) va fi elaborată și publicată pe site-ul fiecărei universități până la sfârșitul anului 2021.

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior se înființează, adaptat la dimensiunea activității și specificul fiecărei universități, o structură administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuții: digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și integritate.

(4) Atribuțiile structurii prevăzute la alin (3) se corelează cu activitatea Secretariatului IOSUD.

Art. 2 (1) Analiza tezelor de doctorat se realizează conform unei planificări stabilite de fiecare instituție de învățământ superior. Conducerea școlilor doctorale susține activitatea de verificare.

(2) Ulterior finalizării verificărilor se întocmește un raport detaliat cu privire la respectarea/ nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, raport care va fi transmis Ministerului Educației.

(3) În cazul în care se constată abateri de la etica și deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu legislația în vigoare, comisia de etică din cadrul instituției de învățământ superior, iar Ministerul Educației va fi informat în acest sens.

Art. 3 (1) Ministerul Educației asigura finanțarea instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru activitatea de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat.

(2) Finanțarea activității de verificare a tezelor de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior se face în anul 2021 din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale conform prevederilor legale, în cuantum de 25.017.031 lei.

Art. 4 Direcția Generală Învăţământ Universitar și instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

Sorin Mihai CÎMPEANU.”

2 COMENTARII

    • Atunci dale numele mai ariciule sa nu ti-o ia altul inainte pentru ca daca taci acum si vorbesti dupa ce le-a spus altcineva pe nume nu se mai pune ce spui tu,este plagiat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.