Home Actualitate „Ușile turnante”: reguli laxe pentru agențiile UE

„Ușile turnante”: reguli laxe pentru agențiile UE

DISTRIBUIŢI

Agențiile UE ar trebui să își înăsprească regulile și controalele pentru a reduce la minimum riscul ca managerii și alți membri ai personalului din grade superioare care pleacă din aceste agenții să ocupe funcții în sectorul privat de natură să creeze un conflict de interese și să amenințe integritatea instituțiilor UE, a afirmat Curtea de Conturi Europeană în raportul său anual referitor la agențiile UE, publicat astăzi. În același timp, gardianul finanțelor UE a confirmat fiabilitatea contabilității agențiilor, validând conturile acestora pentru exercițiul 2021. Totodată, auditorii au dat o notă de trecere tuturor celor 44 de agenții pentru modul în care acestea colectează venituri pentru operațiunile lor. În ceea ce privește cheltuielile, toate agențiile, cu excepția uneia, au obținut note de trecere, în pofida unor probleme persistente în materie de achiziții publice, care afectează ansamblul agențiilor.

„Suntem în măsură încă o dată să exprimăm opinii de audit pozitive și favorabile cu privire la conturile și la veniturile agențiilor UE. Cât despre cheltuieli, considerăm că modul de gestionare a acestora a fost în general satisfăcător”, a declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții care a condus auditul. „Totuși, legiuitorii și agențiile trebuie să acorde atenție semnalelor de alarmă trase de Curte și să trateze posibilele situații de «uși turnante» cu mai multă strictețe, pentru a preveni conflictele de interese și a evita prejudicii aduse reputației lor și a UE în ansamblu.”

Normele UE prevăd foarte puține obligații pentru organismele UE de a monitoriza respectarea de către foștii și actualii membri ai personalului a cerințelor care se aplică în cazurile de „uși turnante”. Pe de altă parte, agențiile UE – în special cele cu sarcini normative și cu legături cu sectorul privat – sunt deosebit de vulnerabile la riscul de „uși turnante” din două motive: în primul rând, ele se bazează pe personal temporar, ceea ce înseamnă că au rate ridicate de rotație a personalului; în al doilea rând, modelul lor de guvernanță include consilii de administrație ai căror membri sunt numiți pe perioade scurte. Problema în acest caz este că membrii consiliilor nu fac parte din personalul agențiilor: cu alte cuvinte, regulile aferente situațiilor de „uși turnante” nu li se aplică. Potrivit auditorilor, acest lucru creează un vid juridic și are ca rezultat faptul că este evaluată doar o mică parte din posibilele cazuri de „uși turnante”. Mai mult, doar câteva agenții merg dincolo de cerințele minime prevăzute de legislație atunci când tratează posibile situații de „uși turnante”, în timp ce majoritatea nici măcar nu monitorizează respectarea regulilor în rândul foștilor și al actualilor membri ai personalului, bazându-se, în schimb, aproape exclusiv pe autoraportare.

Auditorii au identificat deja probleme legate de guvernanță și de conflictele de interese în agențiile UE în mai multe rapoarte anterioare. Raportul publicat astăzi subliniază din nou probleme de guvernanță la agențiile care se ocupă de supravegherea băncilor, a sectorului asigurărilor și a piețelor financiare, aceste probleme antrenând riscul ca interese naționale să fie favorizate în detrimentul celor europene.

Auditorii critică și de această dată modul în care agențiile achiziționează bunuri și servicii și le îndeamnă să se asigure că obțin cel mai bun raport calitate-preț. În realitate, deficiențele de la nivelul achizițiilor publice se numără în continuare printre principalele motive pentru care agențiile nu reușesc să se conformeze regulilor privind plățile. Numărul cazurilor de acest tip a crescut în ultima vreme. În cazul a jumătate din agenții, auditorii au identificat contracte care prezentau neajunsuri. În ceea ce privește eu-LISA, agenția care gestionează sisteme IT la scară largă în domeniul libertății și securității, ei au detectat cheltuieli neconforme în valoare de 18,1 milioane de euro, afectate de probleme pe care Curtea le semnalase deja în trecut. Agenția a primit încă o dată un avertisment de tip cartonaș galben, sub forma unei opinii de audit cu rezerve referitoare la plățile sale, și i s-a solicitat să își îmbunătățească achizițiile și gestionarea contractelor.

Auditul a arătat că războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei a afectat în special trei agenții. Agenția UE pentru Azil (EUAA) a cerut mai multe resurse umane și financiare după ce țările UE care au primit refugiați ucraineni au solicitat sprijin suplimentar. Activitățile programului spațial al UE (EUSPA) au avut de suferit din cauza faptului că nu mai puteau fi folosite lansatoarele rusești Soyuz pentru punerea în orbită a sateliților Galileo. Agenția care se ocupă de lichidarea băncilor în dificultate (SRB) a concluzionat că războiul a intensificat riscurile de credit aferente expunerilor băncilor care au contrapărți în Rusia, Belarus și Ucraina, precum și riscurile în cazul împrumuturilor acordate diferitor societăți comerciale interne extrem de expuse la efectele războiului.

Agențiile UE au o influență majoră în domenii vitale din viața de zi cu zi a europenilor, cum ar fi sănătatea, securitatea și justiția. În 2021, agențiile UE au cheltuit 13,1 miliarde de euro din bugetul UE pentru desfășurarea de programe precum cele care sprijină Pactul verde european sau cercetarea. Efectivul de personal al agențiilor era de 14 430 de persoane (17 % din numărul total de angajați ai UE), iar bugetul lor total a fost de 4,1 miliarde de euro (2,5 % din bugetul general al UE), excluzând SRB. În fruntea listei se află Frontex, cu peste 1 500 de membri ai personalului și cu un buget de 500 de milioane de euro.

În contextul UE, situația „ușilor turnante” se referă la acei membri ai personalului care părăsesc funcția publică a UE pentru a ocupa în sectorul privat posturi care sunt legate de activitățile lor anterioare. Astfel de cazuri pot da naștere unor conflicte de interese și pot prezenta un risc pentru integritatea instituțiilor UE, deoarece cunoștințe interne prețioase pot fi transferate în sectorul privat, foștii funcționari pot face lobby pe lângă foștii lor colegi sau funcționari existenți pot fi influențați de o posibilă angajare viitoare în altă parte.

Textul integral al raportului anual referitor la agențiile UE este disponibil pe site-ul web al Curții, alături de un document de sinteză intitulat „Auditul agențiilor UE pe 2021 – pe scurt”.Astăzi, joi, 27 octombrie, auditorii organizează o conferință online intitulată „Buna gestiune financiară în agențiile UE”, care se va axa pe riscul de conflict de interese în legătură cu recrutările în situații de „uși turnante” și pe problemele legate de achizițiile publice.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.