Acasă Dezvăluiri Șeful Portului Constanța se laudă că are protecția SIE prin reprezentantul APMC...

Șeful Portului Constanța se laudă că are protecția SIE prin reprezentantul APMC la Viena

DISTRIBUIȚI

Motto: Mârlanii ajunși șefi cred că nici tu nu știi

Din CV-ul oficial al directorului general al Administrației Porturilor Maritime SA Constanța (APMC) lipsesc 10 ani, perioada 1985-1995 adică atunci când el avea între 20 și 30 de ani. El lasă de înțeles celor care întreabă că nu prea ar putea spune ce a lucrat însă cei care-l cunosc știu că timp de 10 ani omul a fost sudor la Docuri SA Galați. În acest timp și-a definitivat studiile devenind inginer, profesie pe care a practicat-o timp de 7 ani la Combinatul Siderurgic din Galați. La Combinatul devenit Mital Steel, Tivilichi se împrietenește cu Valentin Țăranu care i-l prezintă pe fratele său, celebrul furnizor de prostituate pentru politicieni, Laurențiu.
Laurențiu Țăranu a devenit cunoscut după ce fiind inculpat alături de capul rețelei de proxeneți de la Ialomița, Relu Cornel Costan, pentru evaziune și spălare de bani, în dorința de a beneficia de o reducere de pedeapsă, a ales să-l denunțe pe fostul secretar de stat în Ministerul Justiției, Ovidiu Puțura, condamnat definitiv, căruia i-a dat 30.000 de Euro în bani și servicii, inclusiv furnizarea unor prostituate, ca să-l scape de închisoare. Laurențiu Țăranu a ieșit din pușcărie în februarie 2017 și a reușit să câștige la „licitație” o suprafață de 10.000mp în portul condus de protejatul său Tivilichi, cu acces la dana 109, tot de atunci fiind și un participant obișnuit la ședințele din biroul lui Tivilichi de la APMC, susțin surse autorizate.
Întrebat cum de a fost numit în funcția de director general la APMC pentru 4 ani chiar în ultima zi de mandat a lui Răzvan Cuc, Tivilichi s-a lăudat că are susținere de la SIE prin intermediul lui Alexandru Capatu, reprezentantul APMC la Viena și serviciul secret i-ar fi aranjat numirea în funcție.

În fotografie, Tivilichi îl prezină pe Alexandru Capatu ca „the connector”, el fiind „the boss”, inspirat probabil fiind de gazeta de perete de când lucra el ca sudor înainte de 1989.
Adică exact „mârlanii ajunși șefi cred că nici tu nu știi”.
Desigur că Tivilichi care s-a înscris în PSD Constanța în ianuarie 2017 doar n-ar recunoaște că e de fapt un executant politic în slujba intereselor PSD.

Citește și Luni numit de Șova în CA al Portului Constanța, marți săltat de DNA exact când lua șpagă

În acest timp pe rolul Curții de Apel Constanța se judecă o contestație la procedurile de numire pe funcțiile de director general și director economic, depusă de Mihaela Stăetu, directoare de departament în Portul Constanța de peste 20 de ani.
Stăetu cere judecătorilor să anuleze „documentul intitulat „Proces verbal privind verificarea și evaluarea conformității administrative și eligibilității dosarelor privind candidatura pentru funcția de Director General și Director Economic” publicat pe web-site-ul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța în data de 27.01.2017, întreaga procedură de selecție care a precedat acest document, precum și documentele ulterioare publicate cu întârziere de 30 de zile și ulterior retrase de pe web-site-ul companiei”.
Stăetu explică judecătorilor că emiterea acestora s-a făcut „cu incalcarea flagrantă a prevederilor legale aplicabile, respectiv Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si Normele de aplicare ale acesteia.
In calitatea mea de specialist in domeniul de activitate in care activez de peste 20 de ani, am participat la numeroase stagii de pregatire, traininguri si cursuri de perfectionare in domeniu (conform CV atasat) care mi-ar fi permis participarea la selectia organizata de CN Administratia Porturilor Maritime SA in vederea ocuparii postului de director general, cu conditia accesului in mod transparent si nediscriminatoriu la documentele de concurs.
Mentionez faptul ca mi-am depus anterior candidatura in anul 2012 la o selectie similara, pentru ocuparea posturilor de administrator la o companie din acelasi domeniu de activitate, respectiv CN Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, procedura derulata la acel moment in mod transparent si in conformitate cu prevederile legale, de catre o firma de recrutare.
Contrar prevederilor legale aplicabile, in fapt, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA a derulat o așa zisă procedură de selecție a directorului general și a directorului economic, cu încălcarea flagrantă a prevederilor legale aplicabile, respectiv Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, pentru motive pe care urmează să le arăt în continuare:
1. Anunțul privind procedura de selecție a fost publicat în ziarele Romania Libera (ziar independent de opinie, informație și reportaj) și Cuget Liber (Cotidian local în Dobrogea) în data de 27 decembrie 2016, cu ignorarea prevederilor expres precizate de lege, art. 35, paragraf „(6) Anunţul privind selecţia directorilor se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, în cel puţin două ziare economice şi/sau financiare de largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei”.
Mai mult, publicarea anunțurilor s-a făcut la rubrica „oferte de angajare”, alături de oferte de angajare persoane îngrijire bătrâni, bone, muncitori necalificați, zilieri etc., fapt inadmisibil pentru o procedură serioasă de selecție a unor posturi cheie într-o companie strategică, așa cum este CN APM SA, având în vedere parteneriatul României cu NATO sau statutul nostru de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeana.
Procedura prevedea postarea anunțului pe pagina de internet a companiei, dar această prevedere a fost respectată de formă, în fapt anunțul atașat linkului respectiv neputând fi accesat decât după data limita de depunere a candidaturilor. Abia în data de 26.01.2017 anunțul cuprinzând criteriile de selecție a putut fi deschis (în condițiile în care termenul de depunere a fost 25.01.2017 așa cum rezultă din Procesul Verbal contestat), dar nicăieri din textul anunțului sau din vreun alt element de identificare nu rezulta clar data limită de depunere a candidaturilor, această prevedere fiind obligatorie conform art. 35 paragraf 7 în vederea respectării principiilor care ar trebui să guverneze aceste proceduri de selecție.
Suplimentar, dar nu în ultimul rând, din parcurgerea textului anunțului reies anumite cerințe în mod aleatoriu stabilite, care puteau conduce la restricționarea nejustificată a participării (ex. condiție minimă de vârstă pentru funcția de director general 35 ani, interval orar de depunere candidaturi 8.00-14.00 în condițiile în care registratura companiei are program zilnic 8.00-17.00 etc.).
Conformitatea cu realitatea a celor mai sus menționate poate fi probată cu ușurință de către un specialist IT.
Urmare nerespectării intenționate a regulilor de publicitate, singurele candidaturi primite și considerate ulterior eligibile pentru ocuparea posturilor de director general și de director economic, au fost cele ale managerilor aflați în prezent în funcție, aceștia organizând și așa zisa procedură de „selecție”.
2. În demararea și derularea procesului de selecție, membrii C.A. nu au ținut cont de cererea expresă din Statutul societății, art. 20 (1), care statuează clar prevederea: ”Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii”.
De asemenea, Legea 111/2016, art. 29, paragraf 5 prevede următoarele: „(5) Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puţin 50 de angajaţi.”
Din cele mai sus precizate, rezultă încălcarea flagrantă a legii de către parata în organizarea acestei proceduri de selecție.
Mai mult, consider conflict de interese cu afectarea gravă a imparțialității procedurii faptul că verificarea și evaluarea conformității administrative și eligibilității dosarelor privind candidatura pentru ocuparea unor funcții de top în managementul companiei să fie efectuate de către asistenta directorului general aflat în funcție în prezent.
Ulterior derulării etapei 1 de selecție care a avut loc în data de 27.01.2017, a fost postat pe web-site-ul companiei în data de 07.03.2017 un document intitulat „Lista scurtă candidați” întocmit în data de 10.02.2017 și înregistrat în data de 13.02.2017 în urma așa-zisei parcurgeri a etapei a-2-a din procedura de selecție și evaluare, respectiv susținerea interviului de către „candidații admiși”, respectiv singurii participanți care au fost declarați și eligibili după analiza candidaturilor de către doamna secretară a directorului general în funcție, fiind de fapt singurii care au avut acces la informația respectivă, aceștia fiind în același timp atât organizatori ai procedurii, cât și evaluatori și candidați.
Deși parcurgerea acestei etape a avut loc în luna februarie 2017, postarea documentului respectiv s-a făcut în data de 07.03.2017, după aproximativ o lună și s-a retras de pe web-site-ul companiei în ziua următoare postării, respectiv în data de 08.03.2017. Din analiza documentului se constată implicarea „în intervievarea candidaților” a aceleiași persoane, respectiv secretara directorului general, precum și continuarea procedurii, cu toate că aceasta fusese contestată și împotriva acesteia se formulaseră plângeri prealabile imediat după publicarea procesului verbal de derulare a primei etape.
3. Mai mult, în disprețul legii, au fost încălcate și prevederile obligatorii ale Legii 111/2016, respectiv art. 35, paragrafele (4),(5), (6) și (7).
În acest sens legea prevede și faptul că: „Art. 35. – (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general.
(2) Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecţie prevăzute la alin. (4)-(7).
(…….)
(4) Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă, desfăşurată după numirea membrilor consiliului de administraţie în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii”.
Rezultă fără dubiu faptul că selecția directorilor poate avea loc doar după finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în baza legislației privind guvernanța corporativă, derulată conform prevederilor legii aplicabile, și în nici un caz la acest moment în care toți membrii consiliului de administrație (șapte) sunt numiti provizoriu.
Mai mult, conform HG nr. 722/2016 – aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, candidatura finală pentru ocuparea postului de director general al unei companii importante din sectorul transportului naval, trebuie să aibă la bază un document strategic deosebit de important pentru companie, respectiv scrisoarea de așteptări. Prevederile legale care trebuie îndeplinite, precum și competentele de aprobare a acestui document sunt redate succint mai jos:
Art. 1. — Scrisoarea de aşteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului şi directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice.
Art. 2. — (1) Pe baza scrisorii de aşteptări, candidaţii aflaţi în lista scurtă redactează o declaraţie de intenţie.
(2) Obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale întreprinderii publice cuprinse în scrisoarea de aşteptări stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor aflaţi în lista scurtă.
Art. 3. — (1) Dezideratele din scrisoarea de aşteptări sunt reflectate în detaliu în declaraţiile de intenţie ale candidaţilor pentru poziţiile de administrator şi în planul de administrare.
(2) în timpul negocierii dintre consiliul numit şi directorii sau directoratul selectat a componentei de management a planului de administrare, alinierea componentelor de administrare, respectiv management ale planului de administrare se face pe baza viziunii şi obiectivelor cuprinse în scrisoarea de aşteptări.
Art. 4. — (1) Indicatorii financiari şi nefinanciari înscrişi ca anexă la contractele de mandat ale membrilor consiliului sunt derivaţi din performanţele exprimate în scrisoarea de aşteptări.
(2) Toate performanţele aşteptate conform scrisorii sunt reflectate în setul de indicatori-cheie de performanţă, cuprinşi în contractul de mandat.
(3) Negocierea setului de indicatori de performanţă dintre consiliu şi autoritatea publică tutelară reflectă performanţele aşteptate, prezentate în scrisoarea de aşteptări.
Art. 7. — (1) Scrisoarea de aşteptări acoperă o perioadă de cel puţin patru ani şi face referire la dezideratele autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, pentru această perioadă.
Art. 8. — (1) Structurile de guvernanţă corporativă din cadrul autorităţilor publice tutelare sunt responsabile de redactarea scrisorii de aşteptări, în consultare cu compartimentele de specialitate din cadrul autorităţii publice tutelare şi cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice.
(2) Forma finală a scrisorii de aşteptări este aprobată de conducătorul autorităţii publice tutelare, prin ordin.
Art. 10. — (1) Scrisoarea de aşteptări este publicată pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor.
Art. 11. — Scrisoarea conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) rezumatul strategiei guvernamentale şi/sau, după caz, locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale statului, dacă politicile există;
b) viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor, după caz, cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică;
Art. 14. — Scrisoarea de aşteptări are ca punct de pornire strategia guvernamentală sau strategia locală cu privire la domeniul de activitate în care întreprinderea publică operează, obiectivele naţionale sau locale pe termen mediu şi lung pentru sectorul respectiv, precum şi obiectivele legate de stabilitate şi prudenţă fiscală-bugetară.
Având în vedere conținutul scrisorii de așteptări, părțile componente ale acesteia, competența de aprobare (prin ordin al conducătorului autoritarii publice tutelare, respectiv în cazul de față Ministrul Transporturilor), precum și faptul că existența acestui document este o condiție esențială și obligatorie în cadrul procedurii de selecție a administratorilor (necesar a fi derulată anterior celei pentru directori), aceasta nu poate fi elaborată cu ignorarea etapelor logice și legale în cadrul procedurii de selecție a directorilor, așa cum se menționează în etapele succesive din anunțul de recrutare.
Impotriva rezultatului acestui concurs trucat, castigat de persoane pentru care a fost organizat “cu dedicatie”, respectiv d-nul Tivilichi Dan Nicolae si d-na Serban Daniela, in favoarea carora membrii consiliului de administratie al CN APM SA Constanta au incalcat prevederile legale aplicabile spre a fi declarate eligibile singurele candidaturi depuse si a forta in mod nelegal o numire a acestora pentru un mandat de 4 ani, am formulat plangere prealabila la emitent.
Plangerea prealabila a fost inregistrata la companie in data de 01.02.2017, iar in data de 31.01.2017 aceasta a fost transmisa prin posta rapida cu confirmare de primire si membrilor AGA, precum si Ministrului Transporturilor. (Precizez faptul ca din actionariatul CN APM SA Constanta fac parte Ministerul Transporturilor cu 80% si Fondul Proprietatea cu 20%).
In urma demersurilor mai sus precizate, respectiv formularea plangerii prealabile prevazute la art.7 din Legea Contenciosului Administrativ nr.554/2004, modificata, pana la data prezentei actiuni nu am primit nici un raspuns.
In concluzie, avand in vedere ca parata CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta nu a respectat conditiile de desfasurare a selectiei de candidaturi prevazute in mod expres de Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si a normelor metodologice de aplicare, permitand d-lui Nicolae Dan Tivilichi si d-nei Serban Daniela participarea de convenienta la o procedura de selectie nelegala, va sesizez sa anulati documentul intitulat „Proces verbal privind verificarea și evaluarea conformității administrative și eligibilității dosarelor privind candidatura pentru funcția de Director General și Director Economic” publicat pe web-site-ul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța în data de 27.01.2017, sa invalidati rezultatele respectivei proceduri de selectie pentru ocuparea functiei de director general si a functiei de director economic la CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, cu consecinta anularii procedurii de selectie organizate cu incalcarea prevederilor legale.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.