Acasă Economic-Financiar Curentul a întrebat, Ministerul de Finanțe a explicat

Curentul a întrebat, Ministerul de Finanțe a explicat

DISTRIBUIȚI

În urma nenumăratelor comentarii postate pe site-ul nostru referitoare la declarația ce trebuie depusă până la 31 mai de proprietarii de imobile ce găzduiesc sedii sociale pentru persoane juridice, am adresat 8 întrebări Ministerului Finanțelor publice care ne-a răspuns la fiecare nelămurire. Vă oferim mai jos integral întrebările noastre și răspunsurile ministerului:

Întrebarea 1. Care este definiția suprafeței construite desfășurate și în ce act  normativ se regăsește?

Răspuns MF:  Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri conform art. 457 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se determină ”prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite”.

Întrebarea 2. Dacă o casă are suprafața construită la sol prevăzută în actul de  proprietate se va considera aceasta ca fiind suprafața contruită desfășurată sau se va lua suprafața utilă înmulțită cu 1,4? Dar dacă e  vorba de o casă cu două etaje și subsol se va înmulți suprafața construită la sol cu 4 sau se va lua suprafața utilă a întregii case  și se va înmulți cu 1,4?

Răspuns MF: Potrivit pct. 34 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ”suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri, ce stă la baza calculului impozitului pe clădirile rezidențiale datorat de persoanele fizice, rezultă din actul de proprietate sau din documentația cadastrală, iar în lipsa acestora, din schiţa/fişa clădirii sau alte documente asemănătoare”.
    Totodată la alin. (2) din cadrul aceluiaşi punct mai sus menţionat, ”dacă în documente este înscrisă suprafaţă construită desfășurată a clădirii, pentru determinarea impozitului pe clădiri nu se ia în calcul suprafața utilă și, implicit, nu se aplică coeficientul de transformare”.
    Conform art. 457 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Întrebarea 3. ANAF Maramureș a postat aici:  https://static.anaf.ro/static/3/Cluj/Noul%20Cod%20Fiscal-schimbari%20aduse%20din%202016.pdf un document din care reiese la pagina 9 că ANAF poate considera „în funcție de foarte mulți factori” că în unele cazuri criteriul de existență a societății este chiar deținerea acestui spațiu deși codul fiscal definește exact activitatea economică.
Așadar dacă omul declară că nu se desfășoară activitate economică la el la acasă unde firma are doar sediul social, firma respectivă având punct de lucru în altă parte, se poate trezi cu dosar penal de fals sau evaziune în interpretarea „în funcție de mai mulți factori”?
Întrebarea 7. Directorul DGITL Sector 3, prezent la Realitatea Tv a explicat că dacă o PFA-instalator are sediul social acasă dar, în mod evident desfășoară activitatea la client „că doar nu-și schimbă țevile la el  acasă”, nu va fi impozitat nerezidențial. Dar la sediul social PFA-ul  întocmește contabilitatea primară, verifică adresa de mail a firmei, primește corespondența etc. Dacă proprietarul locuinței declară că nu  se desfășoară activitate economică așa cum a explicat directorul DGITL Sector 3, nu face fals sau evaziune?

Răspuns MF: (întrebările 3 și 7.)  Înregistrarea unui sediu social la adresa clădirii aparținând persoanei fizice sau juridice nu conduce la concluzia că acesta este utilizat pentru desfășurarea de activitate economică.
În acest sens amintim că atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice sau asociațiile care au obligația înregistrării la Registrul comerțului trebuie să declare dacă desfășoară sau nu activitate economică la sediul social sau secundar declarat, în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea Nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 11 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
Există o serie de activității care prin natura lor nu presupune desfășurarea activității economice la sediul declarat, ci la clienți cum este și exemplul instalatorului menționat de dumneavoastră.
Astfel, în cazul persoanei fizice autorizate care are în proprietate o clădire cu destinație mixtă și care desfășoară activitatea de instalator la sediul/adresa clienților, impozitul pe clădire se va calcula conform 459 alin. (2) din Codul fiscal.
În ceea ce privește: întocmirea contabilității primare, verificarea e-mail-ului, primirea corespondenței, întocmirea facturilor de către persoana fizică autorizată, respectiv la sediul social, acestea reprezintă activități suport necesare îndeplinirii obligațiilor legale, dar nu conduce la concluzia că desfășoară activitate economică la sediul social.

Întrebarea 4. La declarația care se depune la DGITL (Anexă Model 2016 ITL-001)  pentru clădirile cu destinație mixtă, la punctul IV litera E se cer  ”suprafețele utilizate ca locuință”. Pentru că uneori boxa, balconul,  garajul sau spațiile la subsol sau mansardă cu înălțime de sub 1,8  metri  nu sunt considerate locuință ce definiție pentru „locuință”  este valabilă aici?

Răspuns MF:  Referitor la completarea pct. IV din declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri ITL-001, dacă încăperile amplasate la subsol și/sau la mansardă la aceeași adresă a clădirii rezidențiale sunt utilizate ca locuință se va completa declarația la lit. E.
    Dacă acestea nu sunt utilizate în scop de locuit amplasate la subsol, la demisol și/sau mansardă atunci se va completa la lit. F..
În cazul garajelor, cămărilor, depozitelor sau altor spații care nu au destinație de locuit și care sunt situate în afara clădirii de locuit se va completa Declarația ITL-001 pct. IV lit. C. sau lit. D., după caz, fiind considerate clădiri-anexă. 

Întrebarea 5. Pentru declararea suprafeței construite desfășurate este corectă  cea prevăzută în decizia de impunere anuală emisă la 4.01.2016  (înainte de depunerea declarației?)

Răspuns MF:  Art. 461 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevede că impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 În cazul clădirilor rezidențiale în decizia de impunere anuală emisă la începutul anului de către autoritatea publică locală, impozitul pe clădire se calculează pe baza ultimelor date privind suprafața utilă/desfășurată declarată de contribuabil, după caz, înregistrate în evidențele organului fiscal.

Întrebarea 6. Dacă un sediu social expiră la 30,06,2016, proprietarul va fi obligat la plata impozitului aferent suprafeței nerezidențiale pe tot  anul sau va putea depune pentru recalculare o nouă declarație la DGITL  la 30,06,2016?

Răspuns MF:  În ceea ce privește schimbarea folosinței destinației unei clădiri, integral sau parţial, în timpul anului fiscal, conform pct. 57 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, contribuabilii au obligația să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data prevăzută dintr-un contract de închiriere, de comodat sau de alt tip din care reiese schimbarea folosinței și va datora impozit pe clădire începând cu data de 1 ianuarie 2017 în noile condiții, deoarece impozitul pe clădiri este anual conform art. 455 alin. (1) din Codul fiscal.

Întrebarea 8. În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt iar  SUPRAFEȚELE NU POT FI DELIMITATE, se desfășoară activitate economică  și cheltuielile cu utilitățile NU cad în sarcina agentului economic NU  se depune deloc declarație?

Răspuns MF:  Potrivit pct. 46^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ”în aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi nerezidenţial nu sunt evidenţiate distinct, impozitul se calculează conform art. 458 din Codul fiscal dacă există cheltuieli cu utilităţile înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică. În cazul în care nu există cheltuieli cu utilităţile înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul se calculează conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal”.
Potrivit art. 495 din Codul fiscal contribuabilii care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă cu sau fără activitate economică, au obligația depunerii declarației fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri ITL-001.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.