Home Economic-Financiar Termen limită: declarația privind veniturile realizate din România -formularul 200- trebuie depusă...

Termen limită: declarația privind veniturile realizate din România -formularul 200- trebuie depusă până pe 26 mai

DISTRIBUIŢI

 

Persoanele fizice au obligația de a depune până în 26 mai formularul 200 – „Declarație privind veniturile realizate din România” pentru veniturile realizate în cursul anului 2013, a transmis luni ANAF. Nedepunerea ei se sancționeaza cu amendă de până la 500 de lei, se mai arata în comunicat.

 

Declarația se completeaza și se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din Romănia, provenind din: 1. Activități independente: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală. 2. Cedarea folosinței bunurilor. 3. Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real. Contribuabilii care au realizat venituri din activități agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat intre 1 ianuarie 2013 și 1 februarie 2013, venituri din activitățile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, și care fac parte din categoriile: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. 4. Silvicultura și piscicultura; 5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise; 6. Operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen.

 

Nu au obligația depunerii Formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit țn luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii; b) venituri din activități independente, a căror impunere este finala potrivit prevederilor art. 52,alin. 1 din Codul fiscal; c) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub forma de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. 2 din Codul fiscal; d) venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a căror impunere este finală, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii; e) venituri sub forma de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse țn declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declarații lunare, depuse de contribuabilii prevăzuți la art. 60 din Codul fiscal; f) venituri din investiții, cu excepția celor prevazute la pct. 5 și 6, precum și venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; g) venituri din pensii; h) veniturile din activități agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal; i) venituri din transferul proprietăților imobiliare; j) venituri din alte surse.

 

Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum și on-line, în situația in care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

 

Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri: venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal; venituri din investiții reprezentând câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise; venituri din investiții reprezentând câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare. organul fiscal în a cărui rază teritorială se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevazute la lit. b).

 

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.