Home Economic-Financiar Verde la finanțări pentru proiecte de mediu

Verde la finanțări pentru proiecte de mediu

DISTRIBUIŢI

Prevenirea poluării, reducerea nivelurilor de zgomot, utilizarea de tehnologii curate, educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului sau creșterea producției de energie din surse regenerabile – sunt doar câteva tipuri de proiecte pe care Administrația Fondului pentru Mediu le finanțează prin intermediul Fondului pentru mediu.

Sprijinul financiar din Fondul pentru mediu se acordă în scopul stimulării investițiilor de mediu necesare modernizării, retehnologizării și achiziționării instalațiilor pentru producerea energiei din surse regenerabile, realizării de instalații care folosesc tehnologii curate în toate sectoarele industriale, care permit reducerea consumurilor de materii prime și energie, reducerea cantităților de deșeuri depozitate și introducerea acestora în circuitul economic, creșterea gradului de recuperare, reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje, utilizarea substanțelor cel mai puțin periculoase, reducerea emisiilor poluante, creșterea suprafețelor împădurite, prevenirea eroziunii solului, reducerea riscului de inundații.
Aceste investiții contribuie la îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții, la dezvoltarea economică și coeziunea socială a regiunilor în cauză, în scopul promovării unei dezvoltări durabile. Avånd la bază experiența în domeniul managementului proiectelor de mediu, prin acordarea de finanțări din Fondul pentru mediu, se aduc soluții de îmbunătățire a nivelului de viață în comunitățile locale, în scopul ameliorării calității aerului, prevenirii producerii de deșeuri, promovării energiilor regenerabile, acționării împotriva poluării resurselor naturale sau a poluării fonice.
Finanțarea  proiectelor, din Fondul pentru mediu, se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale, beneficiarii acestora fiind: unitățile administrativ-teritoriale, unitățile și instituțiile de învățămånt, organizațiile neguvernamentale, composesoratele, operatorii economici, inclusiv ocoale silvice.
Finanțarea operatorilor economici se realizează cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgånd toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007) și legislației comunitare în domeniu.
Aer mai curat,
pe banii din taxa
de poluare
Programul de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații  verzi în localități a fost instituit de Guvern prin O.U.G nr. 59/20 iunie 2007.
Obiectivele Programului sunt:
n creșterea suprafețelor spațiilor verzi din localități și apropierea mărimii acestora, pe cap de  locuitor, de standardele europene;
n dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi din localități;
n înființarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente.
Conform prevederilor O.UG. nr. 59/2007 și H.G. nr. 1256/17.10.2007, în anul 2007, au fost aprobate 102 proiecte, pentru care s-a alocat suma de 58.713.055 lei. Dintre acestea, 101 proiecte au fost contractate și la 31.12.2008 au fost finalizate 38 proiecte, a căror valoare contractuală este de 19.772.356 lei. Pentru aceste proiecte, suma totală finanțată, în anul 2008, este de 17.638.126 lei.
Beneficiarii programului sunt autoritățile administrației publice locale, iar Scopul Programului este îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în localități.
Educație pentru o viață mai bună
Prin proiectele finanțate din Fondul pentru mediu se urmărește, de asemenea, sensibilizarea și conștientizarea oamenilor în ceea ce privește protecția mediului, pentru a-i ajuta pe aceștia să înțeleagă prioritățile menționate în Agenda 21 și de a susține implementarea managementului de mediu.
Pentru anul 2008, conform prevederilor aceleiași O.UG. nr. 59/2007 privind Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități și Hotărårii de Guvern nr.482/7.05.2008, au fost aprobate 97 proiecte, în valoare totală de 59.992.056,55 lei, din care, pånă la data de 31.12.2008, s-a finanțat integral 1 proiect, cu o valoare contractuală  de 935.247,17 lei.
În cadrul programului, la data de 31.12.2008 erau în curs de finanțare 158 de proiecte dintre care 63 proiecte sînt depuse în sesiunea din 2007 și 95 sînt depuse în sesiunea din 2008. Valoarea totală a finanțării acestora la 31.12.2008 este de peste 15.000.000 lei.
Conform prevederilor O.UG. nr. 59/2007 privind Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități și Hotărårii de Guvern nr.482/7.05.2008, în anul 2008 au fost aprobate 97 proiecte, în valoare totală de 59.992.056,55 lei, din care, pånă la data de 31.12.2008, se aflau în curs de finanțare 95 proiecte, a căror valoare contractuală este de 58.732.255,19 lei, iar valoarea totală finanțată în 2008 fiind de 5.014.879,18 lei.
Programul se finanțează din sumele provenite din taxa pe poluare pentru autovehicule.
Ana Marinescu

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.