Acasă În Lume Auditurile din 2019 se vor concentra pe provocările majore cu care UE se...

Auditurile din 2019 se vor concentra pe provocările majore cu care UE se confruntă în prezent

DISTRIBUIȚI

Auditurile din 2019 se vor concentra pe provocările majore cu care UE se confruntă în prezent, arată Curtea de Conturi Europeană

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi programul său de activitate pentru 2019, în care prezintă detalii cu privire la prioritățile sale de audit, precum și rapoartele pe care intenționează să le publice anul viitor. Ele vor acoperi o gamă largă de chestiuni care reflectă provocările cu care UE se confruntă în prezent și sunt concentrate din ce în ce mai mult pe evaluarea gradului în care politicile și programele UE își ating obiectivele și produc o valoare adăugată. Auditurile Curții vor aborda preocupări majore legate de utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, de creștere și incluziune, de migrație, de securitate și dezvoltare la nivel mondial, de piața unică și de asigurarea răspunderii de gestiune și a eficienței Uniunii Europene.

Curtea intenționează să evalueze punerea în aplicare a mecanismului de transfer de urgență privind refugiații și mecanismele de control la frontiere și să analizeze politica emergentă a UE în domeniul apărării. Curtea urmărește totodată să examineze eficacitatea asistenței medicale transfrontaliere, să pună în evidență probleme care ar putea exista la nivelul abordării UE privind măsurarea emisiilor generate de autovehicule și să analizeze dacă politicile UE în materie de energie și de climă ale UE utilizează criterii „verzi” atunci când se decid investițiile care să fie realizate. Printre prioritățile de audit ale Curții se vor număra și sarcini în domenii precum pesticidele, investițiile în infrastructura rutieră care conectează regiunile europene, finanțarea UE în domeniul cultural și ajutorul de stat acordat băncilor.

Vom examina toate aceste domenii pentru a determina dacă UE își îndeplinește promisiunile”,a declarat președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne. Acest lucru ne va permite să continuăm să furnizăm cetățenilor UE, precum și partenerilor noștri instituționali, atât de la nivelul UE, cât și de la nivelul statelor membre, rapoarte independente și obiective cu privire la aspecte-cheie ale viitorului UE și să punem în evidență ce anume funcționează, dar și să atragem atenția asupra a ce anume nu funcționează.

Programul de activitate al Curții este publicat la un moment important pentru UE, în contextul negocierii viitorului plan de cheltuieli pe termen lung al acesteia pentru perioada 2012‑2027, care va trebui să fie convenit până la sfârșitul anului 2019. Anul viitor, vom asista totodată la retragerea Regatului Unit din UE, la alegerile pentru o nouă componență a Parlamentului European și la o nouă Comisie.

Programul conține mai multe informații cu privire la aproximativ 35 de rapoarte speciale și la alte documente de analiză pe care Curtea estimează că le va publica în 2019. Aceste rapoarte sunt în principal rezultatul unor audituri ale performanței pe care Curtea le selectează pe baza unei evaluări a principalelor riscuri la care sunt expuse cheltuielile UE și implementarea politicilor acesteia.

În plus, Curtea publică rapoarte anuale referitoare la execuția bugetului UE, la fondurile europene de dezvoltare și la agențiile și întreprinderile comune ale UE și formulează avize cu privire la texte legislative noi sau actualizate ale UE cu impact financiar.

Bugetul anual al UE este de aproximativ 140 de miliarde de euro, ceea ce corespunde unui procent de aproximativ 1 % din venitul național brut al tuturor statelor membre ale UE sau unui procent de aproximativ 2 % din totalul cheltuielilor publice ale acestora.

În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE au fost colectate și cheltuite cu respectarea normelor în vigoare, dacă au fost corect contabilizate și dacă duc la obținerea de rezultate în mod eficace și eficient. Rapoartele de audit și avizele Curții reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE și ajută cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare.

Programul de activitate pentru 2019 este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții, eca.europa.eu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.