Acasă Mica Publicitate Anunț

Anunț

DISTRIBUIȚI
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Titu, cu sediul în oraș Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, e-mail: primariatitu@yahoo.com.
2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul – „Sală multifuncțională și grupuri sanitare”, in suprafata totală de 228,85 mp,  situat în incinta Centrului pentru Tineret din oraș Titu, str. Gării, nr. 21, jud. Dâmbovița, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea de activităţi recreative si educative pentru copii. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 114/29.08.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, contra cost, a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul PAPADPP din cadrul Primăriei Orașului Titu, oraș Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar, se achită cu numerar la casieria Primăriei Orașului Titu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2019, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14.10.2019, ora 11.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Titu, oraș Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița.4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.10.2019, ora 13.00, la sediul Primăriei Orașului Titu, oraș Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, județul Dâmbovița.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, Calea Bucureşti, nr. 3, municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița, telefon 0245/612344, fax 0245/216622, adresă e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro – Registratura; tr-dambovita-brp@just.ro – Biroul de Informare şi Relaţii Publice, 3 zile termen contestație.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.09.2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.