Acasă Mica Publicitate Anunț de licitație

Anunț de licitație

DISTRIBUIȚI

27 aprilie 2018
Invitație de participare la procedura de achiziții pentru atribuirea contractului de prestare servicii de consultanță
S.C. Gericom Industry Support S.R.L. invită toți operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de prestari servicii de consultanță în cadrul proiectului propus spre finanțare din fonduri europene intitulat ”Diversificarea activității la S.C. Gericom Industry Support S.R.L. prin achiziția de utilaje”.

INFORMAȚII GENERALE SOLICITANT:

Denumire:
S.C. Gericom Industry Support S.R.L.
CUI 31598924, J13/1028/2013
Adresa sediu social: Mun. Constanța, Bulevardul 1 Mai, Nr. 96, Biroul nr. 2, Județ Constanța, Cod poștal 900111
Date de contact: Manager proiect George-Emilian ZĂBAVĂ
Tel. 0725.415.386, E-mail: zabava_emilian@yahoo.com
OBIECTUL CONTRACTULUI:
„Achiziție servicii de consultanță” în vederea prestării de servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a planului de afaceri, servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect) și prestarea serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziţii, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
Locul de prestare a serviciilor: la sediul solicitantului și la sediul furnizorului.
Tipul și durata contractului: Contract prestări servicii de consultanță cu o durată de 36 luni;
Valoarea estimată: 279.708,00 Lei fără TVA.
Ajustarea prețului contractului: preţul ofertei este ferm, nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Nu se acceptă oferte alternative;
Mijloace de comunicare a ofertelor: prin poştă/curier rapid sau prin depunere directă la sediul S.C. Gericom Industry Support S.R.L., adresa Mun. Constanța, Bd. 1 Mai, Nr. 96, Biroul nr. 2, Jud. Constanța, Cod poștal 900111.
Data și ora limită de depunere a ofertei: 08.05.2018, ora 09:00
Locul depunerii ofertelor: Mun. Constanța, Bulevardul 1 Mai, Nr. 96, Biroul nr. 2, Jud. Constanța, Cod poștal 900111
Data și ora deschiderii ofertelor: 08.05.2018, ora 09:30 la sediul achizitorului
Cursul de referință leu/euro aplicabil: BNR valabil în data 27.04.2018 (1 euro = 4,6618 lei);
Limba de redactare a ofertei: română.
NU SE VOR ACCEPTA OFERTE VAGI, GENERICE SAU NECONFORME!
Detalii suplimentare precum și specificațiile tehnice le puteți obține de la:
S.C. GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L.
Manager proiect George-Emilian ZĂBAVĂ
0725.415.386, zabava_emilian@yahoo.com
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.