Acasă Mica Publicitate ANUNȚ LICITAȚIE

ANUNȚ LICITAȚIE

DISTRIBUIȚI

                                                                   A N U  N Ţ Licitaţie
                                                                08.04.2015, orele 11.00

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL TITU, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, judeţul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafaţă de 22,20 m.p., situat în Piaţa Complex Modern, oraş Titu, jud. Dâmboviţa, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ şi prestări servicii. Preţul minim de pornire al licitaţiei publice deschise este de 0,465 euro/mp/ lună. Durata concesiunii este de 10 ani.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii din cadrul Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, judeţul Dâmboviţa.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/04/2015, orele 14.00.
4. Informaţii privind ofertele: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 07/04/2015, orele 15.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08/04/2015, orele 11.00, în Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Titu.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa – Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17/03/2015.
 La licitaţie vor participa minim 3 ofertanţi. În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitaţie publică în termen de minim 25 zile. Dacă nici la a doua licitaţie nu vor participa minim 3 ofertanţi, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitaţie, prin negociere directă cu ofertantul participant.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.