Acasă Mica Publicitate ANUNȚ LICITAȚIE

ANUNȚ LICITAȚIE

DISTRIBUIȚI

                                                                   ANUNŢ   LICITAŢIE
                                                               08.04.2015, orele 12.00

    În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36 alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. b), art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi H.C.L. Titu nr. 129/2014, Consiliul Local al Oraşului Titu cu sediul în oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com, concesionează prin licitaţie publică imobilul compus din clădire în suprafaţă de 320 mp şi teren aferent în suprafaţă de 4250 mp, bun ce aparţine domeniului privat al Oraşului Titu, situat în Oraşul Titu, str. Mihai Viteazul, nr. 68, pentru desfăşurarea de servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice din oraşul Titu şi afara oraşului.
    Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,48 euro/mp/lună pentru construcţie şi de 0,028 euro/mp/lună pentru teren.
    Durata concesionării este de 25 ani.
    Licitaţia se va desfăşura în data de 08.04.2015, orele 12.00, şi va avea loc la sediul Primăriei Oraşului Titu, din str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dambovita.
    Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe cu Finanţare Internaţională, Achiziţii Publice, Investiţii.
    Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.04.2015, ora 14.00.
    Informaţii privind ofertele: Va fi declarat câştigător ofertantul care oferă preţul cel mai mare şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.
    Data limită de depunere a ofertelor: 07.04.2015, orele 15.00.
    Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.
    Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
    Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa – Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.