Acasă Mica Publicitate Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului în suprafață de...

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului în suprafață de 23 mp

DISTRIBUIȚI

Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului în suprafață de 23 mp

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Oraşului Titu, Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, judeţul Dâmbovita, telefon 0245651095, fax 0245651097, email primariatitu@yahoo.com
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren în suprafaţă de 23 m.p. situat în oraș Titu, Str. I.C. Visarion, Spații Verzi – Cartier blocuri, jud. Dâmbovița, identificat cu număr cadastral 73639, aparţinând domeniului public al oraşului Titu, pentru desfășurarea de activități de comerț și/sau prestări servicii
  3. Informații privind documentația de atribuire: documentaţia de atribuire a fost întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: personal, de la Biroul Programe Achiziții Publice Administrarea Domeniului Public și Privat, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmboviţa.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Programe Achiziții Publice Administrarea Domeniului Public și Privat, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, oraș Titu, judeţul Dâmboviţa.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul documentației de atribuire este de 50 lei, achitat la Casieria Primăriei Oraşului Titu.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/01/2020, Solicitarea de clarificari va fi depusă la Registratura Primăriei pâna la orele 14,00

  1. Informații privind ofertele: Ofertele vor conţine cerinţele specificate în documentaţia de atribuire şi instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29/01/2020, Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Orașului Titu până la orele 10,00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, oraș Titu, judeţul Dâmboviţa

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: unu

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:: 29/01/2020, Sala de Consiliu a Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, oraș Titu, judeţul Dâmboviţa
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmboviţa – Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.