Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 12 noiembrie 2007

Mica publicitate 12 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 22 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 23 noiembrie 2007 ( interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef serviciu – 3 posturi la Direcția generală de programare bugetară. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a  Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 22 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 23 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert principal clasa I  la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 22 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 23 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert  clasa I grad profesional asistent  la Inspecția generală. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Seini, str. 22 Decembrie, nr. 2A, Nr. 2815/22/10/2007 Dosar de executare nr. 14/2006. ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 14. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14, luna noiembrie, ora 10, anul 2007, în localitatea Seini, str. 22 Decembrie, nr. 2A, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile, proprietate a debitorului SC EX COMPUTER SRL, cu sediul în loc. Seini, str. Piața Unirii, nr. 18, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 10349220, dosar executare nr. 14/2006, valoarea de vånzare fiind de 1.500.000 RON (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și compusă din:  Denumirea bunului mobil; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, este de/lei/buc. 1. Rețea Fibră Optică/Cablu TV pe lungimea de 71 km situată în Seini spre Satu Mare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care doresc să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Seini, str. 22 Decembrie, nr. 2 A sau la telefon 0262491122. Data afișări. 22/10/2007. Conducătorul organului de executare Ec Salavastru Eugenia.
Administrația Finanțelor Publice Seini, str. 22 Decembrie, nr. 2A, Nr. 2083/22/10/2007 Dosar de executare nr. 99/2006. ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 14. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14, luna noiembrie, ora 12, anul 2007, în localitatea Seini, str. 22 Decembrie, nr. 2A, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile, proprietate a debitorului SC EUROMETAL SRL, cu sediul în loc. Seini, str. Victoriei, nr. 40, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 4295451, dosar executare nr. 99/2006, valoarea de vånzare fiind de 40.340 RON (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și compusă din:  Denumirea bunului mobil; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, este de/lei/buc. 1. Strung SNA 560 – 4.410 lei; 2. Strung paralel 320×1000 – 2.125 lei; 3. Mașină de rabotat – 1.333 lei; 4. Freză FUS 25 – 4.225 lei; 5. Mașină de găurit GR 70 – 1.500 lei; 6. Calandru de îndoire plăci metal – 990 lei; 7. Mașină de găurit GR 40 – 1.175 lei; 8. Grup de sudură 500A – 1.300 lei; 9. Grup de sudură 325A – 1.080 lei; 10. Transformator de sudură 500A – 710 lei; 11. Electrocompresor Timpuri NOI 10 bari – 280 lei; 12. Butelie de oxigen – 155 lei; 13. Polizor trifazic FI 300 – 425 lei; 14. Presă PAL 1 t – 600 lei; 15. Presă hidraulică de 10 t – 2.950 lei; Presă ABKANT/max TGG 8 mm – 7.700 lei; 17. Autoutilitară Ford MM-01-FTX – 6.800 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care doresc să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Seini, str. 22 Decembrie, nr. 2 A sau la telefon 0262491122. Data afișări. 22/10/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Salavastru Eugenia.
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3; Nr. 19961/22/10/2007. ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna octombrie ziua 22. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15, luna noiembrie, ora 10, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate a debitorului SC RENVAL IMPEX SRL, cu sediul în loc. Sighetu Marmației, str. Izei nr. 2A,, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 11156979, dos. executare nr. 477/2005, valoarea de vånzare fiind de 223.703,69  RON (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și compusă din: SECȚIUNEA 1 MIJLOACE AUTO DE TRANSPORT;  Nr. Crt.; Denumire Mijloc Transport; Număr înmatriculare; Nr. Buc; Uzură funcțională;Valoare Circulație RON/BUC; TOTAL RON: 1. Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 308 D 4025 – MM-04-BUH – 1- 44% – 30.200 – 30.200; 2. Remorcă Basculantă Bilaterală – MM-05-EZV – 1- 59% – 5.100 – 5.100; 3. Autoturism Renault 52 vol berlină 2+1 uși – MM-02-KCK – 1 – 55% – 3.500 – 3.500; TOTAL GENERAL – 38.800;  SECȚIUNEA 2 MAȘINI ȘI UTILAJE DE PRELUCRAT DIN INDUSTRIA LEMNULUI Nr. Crt.; Denumire utilaj; Nr. inventar; Nr. buc; Uzură funcțională %; Valoare Circulație (piață) RON/BUC; TOTAL RON 1. Copsator – 1-23 – 23 – 40 – -13.100 (media); 2. Componentă Centrală Termică – 24 – 1 – 40 – 4.150,5 – 4.150,50; 3. Mașină aplicat adeziv MAA13 – 25 – 1 – 39 – 428,6 – 428,6; 4. Mașină de secționat – 26 – 1- 37 – 8.900,8 – 8.900,8; 5. Compresor cu butelie – 27 – 1 – 25 – 420,1 – 420,1; 6. Mașină de secționat – 28 – 1- 52 – 714,4 – 714,40; 7. Compresor – 29 – 1 – 50 – 270,2 – 270,2; 8. Compresor – 30 – 1 – 50 – 270,2 – 270,2; 9. Mașină de secționat BAST HAN – 31 – 1- 56 – 1.414 – 1.414; Mașină de secționat BAST HAN – 32 – 1- 56 – 1.414 – 1.414; 11. Compresor cu butelie – 33 – 1 – 48 – 2.190,9 – 2.190,9; 12. Post Transformator – 34 – 1- 60 – 200 – 200; 13. Transformator – 35 – 1 – 61 – 55,5 – 55,5; 14. Transformator 36 – 1 – 61 – 55,5 – 55,5; 15. Condensator Static – 37 – 1- 40 – 9,9 – 9,9; 16. Condensator Static – 38 – 1- 40 – 9,9 – 9,9; 17. Condensator Static – 39 – 1- 40 – 9,9 – 9,9; 18. Condensator Static – 40 – 1- 40 – 9,9 – 9,9; 19. Transformator 630Kw – 41 – 1 – 37 – 203 – 203; Mașină de șlefuit fațete – 42 – 1 -38 – 2.010,5 – 2.010,5; 21. Flex electric de șlefuit – 43 – 1- 60 – 29,5 – 29,5; 22. Mașină de șlefuit DOR 2500 – 44 – 1 – 41 – 1.944,4 – 1.944,4; 23. Mașină triunghiulară de frezat furnir – 45 – 1 – 42 – 1.505,5 – 1.505,5; 24. Mașină de copiat aplic rang – 46 – 1 – 38 – 2.800,75 – 2.800,75; 25. Hidrofor cab. 200 – 46 – 1 – 51 – 2.010 – 2.010; 26. Hidrofor IHRC – 47- 1- 51 – 400,5 – 400,5; 27. Ferăstrău Panglica – 48 – 1 – 39 – 2.122,25 – 2.122,25; 28. Polizor ascuțit cuțite – 49 – 1 – 48,5 – 37,1 – 37,1; 29. Strung pentru lemn – 50 – 1 – 44 – 450,3 – 450,3; 30. Condensator Static – 51 – 1 – 50 – 8,9 – 8,9; 31. Presă Hidraulică – 52 – 1 -37,5 – 1.880,8 – 1.880,8; 32. Mașină de șlefuit cu bandă – 53 – 1 – 30 – 600,2 – 600,2; 33. Instalație exhaustare – 54 – 1 – 68 – 62,5 – 62,5; 34. Mașină de furniruit – 55 – 1 – 39,5 – 4.240,3 – 4.240,3; 35. Mașină normală de frezat  – 56 – 1 -39,5 – 1.005 – 1.005; 36. Mașină de rindeluit la grosime – 57 – 1 – 42 – 580,6 – 580,6; 37. Ferăstrău circular – 58 – 1 – 40 – 48 – 48; 38. Circular cu masă – 59 -1 – 40 – 48 – 48; 39. Circular cu masă – 60 -1 – 40 – 48 – 48; 40. Ferăstrău circular – 61 – 1 – 40 – 48 – 48; 41. Pendulă hidraulică – 62 – 1 – 41,5 – 475,2 – 475,2; 42. Mașină de aplicat adeziv – 63 – 1 – 43 – 60,1 – 60,1; 43. Mașină de frezat cu ax – 64 -1 – 44 – 444,4 – 444,4; 44. Ferăstrău circular dublu – 65 – 1 – 56,6 – 69,8 – 69,8; 45. Mașină de găurit portabilă – 66 – 1 – 43 – 12,2 – 12,2; 46. Mașină de găurit portabilă – 67 – 1 – 43 – 12,2 – 12,2; 47. Mașină de rindeluit – 68 – 1 – 35 – 150,4 – 150,4; 48. Subans. mașină aplicat adeziv – 69 – 1 – – 250 – 250; 49. Ventilator/MVRS800R – 70 – 1 – 14 – 30,2 – 30,2; 50. Instalație PSI stins incendiu – 71 – 1- 15 – 160 – 160; 51. Dispozitiv furniruit contur – 72 – 1 – 40,5 – 860,6 – 860,6; 52. Dispozitiv cu avans mecanic – 73 – 1 – 41 – 88,8 – 88,8; 53. Dispozitiv cu avans vertical – 74 – 1- 53 – 27 – 27; 54. Dispozitiv de balotat – 75 – 1 – 52 – 4,9 – 4,9; 55. Mașină de șlefuit cu disc – 76 – 1 – 39 – 290,9 – 290,9; 56. Ferăstrău panglică – 77 – 1 – 37,7 – 1.620,5 – 1.620,5; 57. Ferăstrău panglică – 78 – 1- 40 1.880,8 – 1.880,5; 58. Mașină de frezat – 79 – 1- 40 – 850,4 – 850,4; 59. Ferăstrău circular de tåmplar – 80 – 1 – 39 – 343,1 – 343,1; 60. Ferăstrău pentru saibe – 81 – 1- 39 – 1.105,4 – 1.105,461. Mașină de rindeluit la grosime – 82 – 1 – 43 – 3.605 – 3.605; 62. Reper mașină de șlefuit/subansamblu – 83 – 1 –  – 290 – 290; 63. Reper mașină de șlefuit/subansamblu – 84 – 1 – – 288 – 288; 64. Reper mașină de șlefuit carturi – 85 – 1 – – 610 – 610; 65. Ansamblu presă hidraulică – 86 – 1 – 5 – 1.300,3 – 1.300,3; 66. Circular dublu – 87 – 1 – 40 – 290,6 – 290,6; 67. Deviz rep. Presă hidraulică – 88 – 1 – – 410,5 – 410,5; 68. Mașină de ștanțat – 89 – 1 – 50 –  17,5 – 17,5; 69. Circular tivit lemn – 90 – 1- 49 – 115,5 – 115,5; 70. Dispozitiv pneumatic de găurit – 91 – 1 – 80 – 1,8 – 1,8; 71. Dispozitiv șlefuit canturi – 92 – 1 – 52 – 76,8 – 76,8; 72. Mașină de șlefuit circ/vertical – 93 – 1 – 50 – 170 – 170; 73. Mașină de șlefuit verticală – 94 – 1 – 50 – 170 – 170; 74. Instalație exhaustare – 95 – 1- 10 – 50,5 – 50,5 75. Mașină de decupat COD 15.400 – 96 – 1 – 50 – 3.100,1- 3.100,1; 76. Deviz. perarații presă hidraulică – 97 – 1 – – 401,52 – 401,52; 77. Repere/componente Centrală termică – 98 – 1- – 11.337,1 – 11.337,1; 78. Compresor Q=2001 – 99- 1 – 20 – 3.500,8 – 3.500,8; 79. Mașină de daracit – 100 – 1- 10 – 7.100,1- 7.100,1; 80. Polizor unghiular – 101 – 1- 10 – 110,1 – 110,1; 81. Suflantă aer cald – 102 – 1- 20 – 220 – 220; 82. Suflantă aer cald – 103 – 1- 20 – 220 – 220; 83. Pistol pentru vopsit prin pulverizare – 104 – 1 – 50 – 151 – 151; 84. Pistol pentru vopsit prin pulverizare – 105 – 1 – 50 – 151 – 151; 85. Pompă portabilă cu diafragmă – 106 – 1- 54 – 270,7- 270,7; 86. Electropalan – 107 – 1- 25 – 3.100,48 – 3.100,48; 87. Compresor – 108 – 1 – 13 – 308,8 – 308,8; 88. Compresor – 109 – 1- 13 – 308,8 – 308,8. TOTAL GENERAL 100.261,29;  SECȚIUNEA 3 MAȘINI INDUSTRIALE DE CUSUT:  Nr. Crt.; Denumire utilaj; Nr. buc; Uzură funcțională; Valoare Circulație RON/BUC; TOTAL RON: 1. Mașină de cusut JUKI 1-6 – 6 – 50 – 2.601; 15.606; 2. Mașină de cusut JUKI – 6-7 – 2- 49 – 3.105 – 6.210; 3. Mașină de cusut JUKI cu două ace – 8 – 1- 35 – 6.720; 6.720; 4. Mașină de cusut JUKI – 9 – 1- 35 – 3.755 – 3.755; 5. Mașină de cusut JUKI – 10 – 1 – 36 – 590 – 590; 6. Mașină de cusut JUKI 11-12 – 2- 36 – 8.502 – 17.004; 7. Piese Mașini de cusut JUKI – 13-43 – 30 – 25 -180 – 5400; 8. Mașină de cusut JUKI – 44 – 1 -38 – 14.720; 14.720; 9. Mașină de cusut JUKI – 45 – 1 – 38 – 4.950 – 4.950; 10. Mașină de decupat material tert – 46- 1 – 38 – 3.250 – 3.250; 11. Mașină de cusut JUKI – 47-50 – 4 – 37 – 1.210 – 4.840; 12. Mașină de cusut ambientală – 51 – 1 – 49 – 233 – 233; 13. Mașină de cusut JUKI/sulfilat/industrială – 52-53 – 2 – 45 -180,2 – 360,4; 14. Mașină de cusut JUKI  – 54-57 – 4- 46 – 251 – 1.004; TOTAL GENERAL – 84.642,4. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262314783. Data afișări. 22/10/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Orza Carla Nicoleta.
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Serviciul de Colectare-Executare silită persoane juridice; Dosar de executare nr. 3675/2006 Nr. înregis. 29433. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiemberie ziua 15. În temeiul art. 162 alin.(2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, vă facem cunoscut că în ziua de 15, luna noiembrie, anul 2007, ora 10.00, în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se va valorifica prin  licitație publică întreg stocul debitoarei SC NEW TECHNOLOGIES SRL, cu sediul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. Victoriei nr. 146, cod de identificare fiscală R12106618, valoarea de vånzare fiind de 20.040 RON (sumă în care nu este inclusă TVA-ul aferent) și compus din: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; UM; Cantitate; Prețul de vånzare RON, (exclusiv TVA); Preț unitar RON (exclusiv TVA):  Vopsea acrilică 34251 – 1/2 kg – 288 cutii – 648 – 2,25; 23147 – 1/2 kg – 31 cutii – 70 – 2,25; 33342 1/2 kg – 266 cutii – 599 – 2,25; 33629 – 1 kg – 259 cutii – 1.166 – 4,5; 5737 – 1 kg – 164 cutii – 738 – 4,5; 34401 – 1 kg – 158 cutii – 711 – 4,5; 5635 – 1 kg – 76 cutii – 342 – 4,5; 5686 – 1 kg – 78 cutii – 351 – 4,5; 5866 – 1 kg – 123 cutii – 554 – 4,5; 32794 – 1 kg – 224 cutii – 1.088 – 4,5; 30377 – 1 kg 195 cutii – 888 – 4,5; 34447 – 1 kg – 469 cutii – 2.110 – 4,5; 5836 – 1 kg – 175 cutii – 788 – 4,5; 5891 – 1 kg – 96 cutii – 432 – 4,5; 31514 – 1 kg – 42 cutii – 189 – 4,5; 34070 – 1 kg – 30 cutii – 135 – 4,5; 34360 – 1 kg – 1036 cutii – 4.662 – 4,5; 30680 – 1 kg – 417 cutii – 1.877 – 4,5; 42480 – 1 kg – 95 cutii – 428 – 4,5; 34356 – 1 kg – 100 cutii – 450 – 4,5; 38149 – 1 kg – 13 cutii – 59 – 4,5; 34405 – 1 kg – 9 cutii – 40 – 4,5; 6002 – 1 kg – 12 cutii – 55 – 4,5; 5799 – 1 kg – 10 cutii – 45 – 4,5; 5661 – 1 kg – 6 cutii – 27 – 4,5; 33639 – 1 kg – 5 cutii – 28 – 4,5; 6009 – 1 kg – 12 cutii – 54 – 4,5; 5448 – 1 kg – 4 cutii – 18 – 4,5; 33625 – 1 kg – 3 cutii – 14 – 4,5; 30527 – 1 kg – 9 cutii – 41 – 4,5; 6029 – 1 kg – 19 cutii – 85 – 4,5; 34398 – 1 kg – 18 cutii – 81 – 4,5; 5832 – 1 kg – 8 cutii – 36 – 4,5; 6010 – 1 kg – 10 cutii – 45 – 4,5; 5870 – 1 kg – 23 cutii – 104 – 4,5; 5891 – 1 kg – 5 cutii – 23 – 4,5; 34444 – 1 kg – 5 cutii – 23 – 4,5; 5861 – 1 kg – 7 cutii – 32 – 4,5; 5863 – 1 kg – 18 cutii – 81 – 4,5; 34073 – 1 kg – 30 cutii – 135 – 4,5; 35380- 1 kg – 8 cutii – 36 – 4,5; 32844 – 1 kg – 13 cutii – 59 – 4,5; 34875 – 1 kg – 13 cutii – 59 – 4,5; 32008 – 1 kg – 28 cutii – 126 – 4,5; 32816 – 1 kg – 6 cutii – 27 – 4,5; 35342 – 1 kg – 6 cutii – 27 – 4,5; 27097 – 1 kg – 6 cutii – 27 – 4,5; 5733 – 1 kg – 4 cutii – 18 – 4,5; 34446 – 1 kg – 3 cutii – 14 – 4,5; 33625 – 1 kg – 4 cutii – 18 – 4,5; 3902 – 1 kg – 5 cutii – 23 – 4,5; 35337 – 1 kg – 6 cutii – 27 – 4,5; 32384 – 1 kg – 3 cutii – 14 – 4,5; 5271 – 1 kg – 10 cutii – 45 – 4,5; 5632 – 1 kg – 8 cutii – 36 – 4,5; 5553 – 1 kg – 27 cutii – 122 – 4,5; 35441 – 1 kg – 4 cutii – 18 – 4,5; 36369 – 1 kg – 5 cutii – 23 – 4,5; 35047 – 1 kg – 2 cutii – 9 – 4,5; 32097 – 1 kg – 3 cutii – 14 – 4,5; 30037 – 1 kg – 2 cutii – 9 – 4,5; 5965 – 1 kg – 2 cutii – 9 – 4,5; 5850 – 1 kg – 2 cutii – 9 – 4,5; 34396 – 1 kg – 2 cutii – 9 – 4,5; 34217 – 1 kg – 3 cutii – 9 – 4,5; 35349 – 1 kg – 1 cutie – 9 – 4,5; 36445 – 1 kg – 1 cutie – 9 – 4,5; 5974 – 1 kg – 4 cutii – 18 – 4,5; 5271 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 58147 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 35337 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 6059 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 34352 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 34405 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 32685 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 34073 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5; 5832 – 1 kg – 1 cutie – 5 – 4,5. TOTAL GENERAL 20.040 RON. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop cu oferta de preț în plic închis. Se declară cåștigătoare persoana care oferă cel mai mare preț față de prețul de pornire a licitației (la care se adaugă TVA-ul). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 111. Data afișării: 30.10.2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Martin Cont; Executor bugetar: Denciut Bogdan Grigore.

CITAȚII
Grumeza Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Flămînzi, jud. Botoșani, este citat în calitate de pîrît în dosarul de divorț nr. 7042/193/2007, la data de 6 decembrie 2007, ora 08.30, la Judecătoria Botoșani.
Se citează Gheorghe Nicolae Tudor la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 2327/226/2007 pentru încredințare minor la 13 decembrie 2007.
Se citează Buhinschi Elena din satul Mănăstirea Doamnei, com. Curtești, jud. Botoșani la Judecătoria Botoșani, pentru termenul din 30 noiembrie 2007 în dosarul nr.3194/193/2007, în contradictoriu cu Bîrsan Dorinel, pentru ieșire din indiviziune.
Se citează Chirilă Relu, cu ultimul domiciliu în Nicșeni-Dorobanți, ca pîrît în dosarul de divorț nr.8035/193/2007, cu termen la 04.12.2007.
Cojocaru Mitică, domiciliat în sat Petricani- Săveni, jud. Botoșani, este chemat în data de 29.11.2007 la Judecătoria Săveni, pentru divorț în dosar nr. 1229/297/2007.
Aghiorghiesei Daniel, domiciliat în str. Primăverii nr.4, bl.P13, sc.A, et.3, ap.24, județul Botoșani este chemat în data de 26.11.2007, la Judecătoria Botoșani, pentru divorț în dosar nr. 6115/193/2007.
Se citează pîrîtul Modoranu Mihăiță, domiciliat în comuna Munteni de Jos, județul Vaslui, la Judecătoria Vaslui, din Vaslui, str. ing. Badea Romeo, nr. 13, la data de 29.11.2007, ora 8.30, în dosar civil nr. 3615/333/2007, avînd ca obiect divorț cu copii în contradictoriu cu reclamanta Modoranu Mariana.
Se citează numitul Stănescu Silviu, cu domiciliu în loc. Craiova, str. Brestei, nr. 55A, jud. Dolj, pentru data de 26.11.2007, ora 11.00, în fața Tribunalului Olt, în dosarul nr. 274/104/2004 (nr. în format vechi 274/F/2004), avånd calitate procesuală de påråt pentru antrenare răspundere administrator conform art. 138 din Legea 58/2006.
Petrea Mariana, fostă Ludu și Ceapă Marius sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar 355/226/2007 pentru 6 decembrie 2007.

DIVERSE
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006. Data raportului: 09.11.2007. Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111; Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/8/1991; Capital social subscris și vărsat: 3.359.352,50 lei; Piața reglemetată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ); Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății: Consiliul de Administrație al societății comerciale "VITROMETAN" S.A. cu sediul în Mediaș, Sos. Sibiului, nr.31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu  sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786,  (în continuare "Societatea"), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfîrșitul zilei de 20.11.2007 (data de referință) pentru data de 11.12.2007, ora 12:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. În cazul în care la data pentru Adunarea menționata mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr. 31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.12.2007, ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr.31-33, jud. Sibiu, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea: Aprobarea vînzării imobilului proprietatea societății, situat administrativ în Mediaș, Sos. Sibiului nr. 31-33, înscris în cartea funciara nr. 8968 I, avînd nr. top. 4708/1/1/1/3/1, compus din teren cu pavilion administrativ în suprafață de 687 mp și nr. top 4708/1/1 – teren în suprafață de 2000 mp, la prețul minim de 1.200.000  (unmiliondouasutemii) Euro. Începînd cu data de 22.11.2007, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Sos. Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269 -841455 zilnic între orele 8- 16 de la d-na Adela Ferentz. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acțî în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, cîte un exemplar al procurii speciale autentificate aferentă adunării menționate anterior se va depune/expedia la sediul societății pînă la data de 06.12.2007 cel de-al doilea exemplar urmînd a fi înmînat/expediat reprezentantului. Consiliul de Administrație, Pres. Vaidacutan Elisabeta.
SC FILL  Gas SRL, cu sediul în Șos. Berceni nr.104, sector 4, București, înregistrată la ONRC – ORCTB cu CUI nr.  RO18666614 informează pe cei interesați că s-a depus solicitatarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea "stația de îmbuteliere și stocare oxigen și bioxid de carbon". Desfășurată în Șos. Berceni nr. 104, sector 4, București. Informații se pot solicita la sediul Agenției Regionale de Protecția Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii – în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9,00-11,00, de luni pînă joi. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul ARPM București în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
Centrul de Formare și Perfecționare a Pregăirii Agenților de Poliție "Nicolae Golescu" Slatina, cu sediul în Slatina, str. Cazărmii, nr. 40, jud. Olt, organizează procedura de valorificare, prin transmitere fără plată, în conformitate cu prevederile art. 411-414 din H.G. nr. 81/2003 și art. 29 din Instrucțiunea M.I. nr. 229/2002, a bunului: CAL DE MUNCĂ, rasa – Metis, vårsta – 22 ani. Relații suplimentare se pot obține la sediul organizatorului sau la telefon 0249/421411 interior 28124. Solicitările de preluare fără plată se vor depune, în scris, la sediul instituției, pånă la data de 22.11.2007.
Se citează numitul Stănescu Silviu, cu domiciliu în loc. Craiova, str. Brestei, nr. 55A, jud. Dolj, pentru data de 26.11.2007, ora 11.00, în fața Tribunalului Olt, în dosarul nr. 274/104/2004 (nr. în format vechi 274/F/2004), avånd calitate procesuală de påråt pentru antrenare răspundere administrator conform art. 138 din Legea 58/2006.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.