Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 13 martie 2014

Mica publicitate 13 martie 2014

DISTRIBUIȚI

CITATII
Blaga Ioan cu domiciliul în Făgăraș, str. Negoiu, bl. 1A, ap. 9, este citat în calitate de pîrît pentru data de 01.04.2014, la Judecătoria Făgăraș în dosar 803/226/2014, în contradictoriu cu SC Ecoterm SA.
Se citează pîrîtul necunoscut Rusu George Matei la Judecătoria Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 27, jud. Brașov, în data de 09.04.2014, ora 8.30, în dosar 531/226/2011, uzucapiune, constatare succesiune, în proces cu Babeț Gheorghe din Copăcel, nr. 18, com. Hîrseni, jud. Brașov.

LICITATII
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL TITU, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, județul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com.; 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 45 m.p., situat în orașul Piața Complex Modern, oraș Titu, jud. Dâmbovița, aparținând domeniului public al orașului Titu, pentru desfășurarea de activități de comerț și prestări servicii. Prețul minim de pornire al licitației publice deschise este de 0,19 euro/ mp/ lună. Durata concesiunii este de 5 ani; 3. Informații privind documentația de atribuire: Atribuirea se face ofertantului cu prețul cel mai mare; 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții; 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții din cadrul Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, județul Dâmbovița; 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Orașului Titu, județul Dâmbovița; 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/04/2014; 4. Informații privind ofertele: Atribuirea se face ofertantului cu prețul cel mai mare; 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09/04/2014, orele 14.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița, la Registratură; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar; 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 10/04/2014, orele 14.00, în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Titu 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița – Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro.; 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11/03/2014. La licitație vor participa minim 3 ofertanți. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitație publică în termen de minim 25 zile. Dacă nici la a doua licitație nu vor participa minim 3 ofertanți, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitație, prin negociere directă cu ofertantul participant.
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL TITU, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, județul Dambovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com.; 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 45 m.p., situat în orașul Piața Complex Modern, oraș Titu, jud. Dâmbovița, aparținând domeniului public al orașului Titu, pentru desfășurarea de activități de comerț și prestări servicii. Prețul minim de pornire al licitației publice deschise este de 0,19 euro/ mp/ lună. Durata concesiunii este de 5 ani; 3. Informații privind documentația de atribuire: Atribuirea se face ofertantului cu prețul cel mai mare; 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la Primăria Orașului Titu, Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții; 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Programe cu Finanțare Internațională, Achiziții Publice, Investiții din cadrul Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, județul Dâmbovița; 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Orașului Titu, județul Dâmbovița; 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/04/2014; 4. Informații privind ofertele: Atribuirea se face ofertantului cu prețul cel mai mare; 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09/04/2014, orele 14.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, județul Dâmbovița, la Registratură; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar; 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 10/04/2014, orele 14.00, în Sala de ședințe a Primăriei Orașului Titu 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița – Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/ 612.344, 0245/ 613.144; fax 0245/ 611.893; E-mail: tr-dambovita-arh@just.ro, tr-dambovita-brp@just.ro.; 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11/03/2014. La licitație vor participa minim 3 ofertanți. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită la prima licitatie, se va organiza o nouă licitație publică în termen de minim 25 zile. Dacă nici la a doua licitație nu vor participa minim 3 ofertanți, în termen de 15 zile se va organiza o nouă licitație, prin negociere directă cu ofertantul participant.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.