Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 14 noiembrie 2007

Mica publicitate 14 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 22 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 23 noiembrie 2007 ( interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef serviciu – 3 posturi la Direcția generală de programare bugetară. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a  Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 22 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 23 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert principal clasa I  la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 22 noiembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 23 noiembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert  clasa I grad profesional asistent  la Inspecția generală. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

CITAȚII
Se citează Aruștei Mihai, la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 6338/193/2007, cu termen la 28.11.2007, pentru divorț cu copii.
Numita Crîșmaru Teodora din satul și comuna Frumușica Jud. Botoșani, rezidență în Italia este citată pentru ziua de 29.11.2007 la Judecătoria Botoșani în Dosar nr. 4392/193/2007 privind divorțul cu Crîșmaru T. Petru.
Matei Dumitru în calitate de reclamant, chem în fața Judecătoriei Botoșani pe pîrîta Matei Valerica în dosar nr. 8847/193/2007, cu termen la data de 28.11.2007.
Numita Maidan Mariana este citată la Judecătoria Dorohoi în data de 27.11.2007, în proces de partaj.
Se citează Matraș Vasile, localitatea Petroșani, jud. Hunedoara, str. Rondurilor Nr.16; se citează Matraș Gicu, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara, str. Micu Clain nr.9/1; se citează Matraș Vasile, str. Aradului Nr.16/1 loc. Hunedoara, județul Hunedoara; se citează Matraș Dorel, str. Micu Clain Nr.9/1, loc. Hunedoara în data de 27.11.2007 la Judecătoria Botoșani.
Grumeza Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Flămînzi, jud. Botoșani, este citat în calitate de pîrît în dosarul de divorț nr. 7042/193/2007, la data de 6 decembrie 2007, ora 08.30, la Judecătoria Botoșani.
Se citează pîrîtul Modoranu Mihăiță, domiciliat în comuna Munteni de Jos, județul Vaslui, la Judecătoria Vaslui, din Vaslui, str. ing. Badea Romeo, nr. 13, la data de 29.11.2007, ora 8.30, în dosar civil nr. 3615/333/2007, avînd ca obiect divorț cu copii în contradictoriu cu reclamanta Modoranu Mariana.
Petrea Mariana, fostă Ludu și Ceapă Marius sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar 355/226/2007 pentru 6 decembrie 2007.

PIERDERI
Pierdut bon valori de motorină Seria AS nr. 1155479 pe numele Scånteie Chireața. Se declară nul.
Pierdut bon valori de motorină Seria AS nr. 1114270 pe numele Mezdrea Gheorghita. Se declară nul.
Pierdut bon valori de motorină Seria AS nr. 114278 pe numele Chimiș Florea. Se declară nul.
Pierdut Declarația 100/20 dec 2005, SC MAROVI DISTRIBUTION SRL. Declar nulă.

DIVERSE
S.C. MINDO S.A. pune la dispoziția celor interesați Raportul trimestrial, întocmit la 30.09.2007 conform regulamentului 1/2006 al CNVM, în format electronic pe web-site-ul operatorului de piață RASDAQ începånd cu data de 08.11.2007. Acesta poate fi obținut și pe suport de hårtie, la cerere, la sediul societății din Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, tel: 0231/610210; fax 0231/610211.
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006. Data raportului: 09.11.2007. Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111; Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/8/1991; Capital social subscris și vărsat: 3.359.352,50 lei; Piața reglemetată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ); Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății: Consiliul de Administrație al societății comerciale "VITROMETAN" S.A. cu sediul în Mediaș, Sos. Sibiului, nr.31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu  sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786,  (în continuare "Societatea"), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfîrșitul zilei de 20.11.2007 (data de referință) pentru data de 11.12.2007, ora 12:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. În cazul în care la data pentru Adunarea menționata mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea  nr. 31/1990, se convoacă și se fixează: – cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.12.2007, ora 12:00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr.31-33, jud. Sibiu, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea: Aprobarea vînzării imobilului proprietatea societății, situat administrativ în Mediaș, Sos. Sibiului nr. 31-33, înscris în cartea funciara nr. 8968 I, avînd nr. top. 4708/1/1/1/3/1, compus din teren cu pavilion administrativ în suprafață de 687 mp și nr. top 4708/1/1 – teren în suprafață de 2000 mp, la prețul minim de 1.200.000  (unmiliondouasutemii) Euro. Începînd cu data de 22.11.2007, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot consulta și procura de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Sos. Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269 -841455 zilnic între orele 8- 16 de la d-na Adela Ferentz. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acțî în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține la adresa de mai sus. După completarea și semnarea lor, cîte un exemplar al procurii speciale autentificate aferentă adunării menționate anterior se va depune/expedia la sediul societății pînă la data de 06.12.2007 cel de-al doilea exemplar urmînd a fi înmînat/expediat reprezentantului. Consiliul de Administrație, Pres. Vaidacutan Elisabeta.
SC FILL  Gas SRL, cu sediul în Șos. Berceni nr.104, sector 4, București, înregistrată la ONRC – ORCTB cu CUI nr.  RO18666614 informează pe cei interesați că s-a depus solicitatarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea "stația de îmbuteliere și stocare oxigen și bioxid de carbon". Desfășurată în Șos. Berceni nr. 104, sector 4, București. Informații se pot solicita la sediul Agenției Regionale de Protecția Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii – în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9,00-11,00, de luni pînă joi. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul ARPM București în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.