Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 20 decembrie 2007

Mica publicitate 20 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.

LICITATII
Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, P-ța Libertății, nr.17, organizează în data de 18.01.2008 orele 13.30 licitație publică deschisă pentru închirierea unui teren suprafață de 10mp. în vederea amenajării unei alei de acces la spațiul comercial situat în mun. Săcele, Str. Viitorului, nr. 22, ap. 7. Prețul de pornire la licitația pentru închirierea terenului este de 3lei/mp./luna, conform H.C.L. nr. 226/2007 și HCL nr. 265/2006. Contravaloarea documentației de atribuire a contractului de închiriere este de 200 lei. Garanția de participare la licitație reprezintă un avans la plata contractului și este de 36,00 lei (reprezintă 10% din cuantumul chiriei, calculată pentru primul an de închiriere la prețul minim de pornire la licitație). Prețurile nu conțin TVA. Modul de elaborare și prezentare a ofertelor: plicul exterior, sigilat de către ofertant, va fi marcat cu denumirea autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.01.2008 ORA 13.30". Acte solicitate: conform documentației de atribuire a contractului de închiriere. Data limită pentru solicitarea în scris de clarificări: 11.01.2008 ora 14.00. Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 15.01.2008 ora 14.00. Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se va organiza o nouă licitație în data de 25.01.2008 orele 13.30. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 17.01.2008 orele 14.00, termen pånă la care are loc înscrierea persoanelor fizice și juridice și depunerea ofertelor la Compartimentul Registratură. Informații suplimentare: tel. 0268/276182 – Compartiment Urbanism.

CITAȚII
Morcov Elena citează la Judecătoria Botoșani, pentru divorț pe Morcov Dumitru în dosar 5820/193/2007, la 11 ianuarie 2008.

Påråtul Heimlich Ladislau este citat la data de 24.02.2008, ora 9.00, la Tribunalul de Familie din orașul RAMAT-GAN, Israel, dosar nr. 5334/2005 pentru desfacerea căsătoriei. Pentru apărere påråtul trebuie să depună acte relevante în termen de 60 de zile de la data publicării în ziar.
Numitul Mareci Mihai cu domiciliul în sat/comuna Șerbăuți, jud. Suceava este citat în calitate de påråt în dosarul nr. 5894/193/2007 la Judecătoria Botoșani pe data de 17.01.2008.
Numita Pricope Mariana, cu ultimul domiciliu în Botoșani, str. Parcul Tineretului, bl. B13, et. 1, ap. 19, este chemată în data de 25.01.2008 pentru divorț în dosar nr. 9282/193/2007, pe rol la Judecătoria Botoșani, în proces cu Pricope Ioan.
Numitul Stoican Nelu, cu ultimul domiciliu în comuna Dragalina, str. Triaj, nr. 1, jud. Călărași este chemat în judecată în calitate de påråt, în dosarul nr. 5438/202/2007, de către reclamanta Stoican Daniela Viorica, la Judecătoria Călărași, jud. Călărași la termenul de judecată din data de 14.01.2008, complet 1, ora 8.30 pentru desfacerea căsătoriei.

PIERDERI
Pierdut chitanțier seria 5407551- 5407600 și Asigurare Asistență medicală, seria 305974. Se declară nul.

DIVERSE
RAPORT CURENT – Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006; DATA RAPORTULUI – 19 DECEMBRIE 2006; S.C. CRISTIRO S.A., BISTRIȚA, STR. INDUSTRIEI, NR. 5; TELEFON: 0263/238106; FAX: 0263/234525; CUI 567480; J06/30/1991; CAPITAL SOCIAL – 3.870.016,15 LEI; PIAȚA REGLEMENTATĂ – RASDAQ; NR. 3536 DIN 19.12.2007 I. Evenimente importante de raportat. a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – Nu este cazul; b) Achiziții sau instrăinări substanțiale de active – Nu este cazul; c) Procedura falimentului – Nu este cazul; d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 – Nu este cazul; e) Alte evenimente. Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Art. 1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 12 luni, a liniei de credit în valoare de 1.700.000 lei, acordată în temeiul contractului de credit nr. 8/12.01.2004 și a actelor adiționale ulterioare, precum și menținerea garanțiilor constituite în temeiul contractelor arătate anterior. Banca Comercială Romånă – Sucursala Județeană Bistrița-Năsăud va stabili cadrul în care se va realiza această operațiune. Art. 2 Se împuternicește domnul Balint Ștefan Ferdinand, posesor al C.I., seria X.B., nr. 033109, CNP 152031922230, să semneze în numele și pentru S.C. CRISTIRO S.A. contractele de prelungire a liniei de credit și de menținere a garanțiilor arătate la art. 1. Art. 3. Efectele prezentei hotăråri se vor răsfrånge și asupra acționarior înscriși în registrul acționarilor la sfårșitul zilei de 10.01.2008, conform dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piață de capital. Prezentul raport curent se va transmite prin fax cu: CNVM/RASDAQ/ziarul Curentul. Raportul se va comunica electronic cu: CNVM/RASDAQ.
Consiliul de Conducere al Fundației Naționale pentru Tineret convoacă Fundațiile Județene pentru Tineret și a municipiului București pentru a delega cåte un reprezentant în vederea participării la întrunirea în sesiune ordinară a Adunării Generale a Fundației Naționale pentru Tineret (în baza prevederilor Legii nr. 350/2006 – Legea Tinerilor și a Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare), ce va avea loc vineri, 18 ianuarie 2008, cu începere de la ora 17.00, la Secretariatul General al FNT din Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 5, etaj 1, sala 141, 010155, sector 1, București. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, sesiunea se va desfășura såmbătă, 19 ianuarie 2008, cu începere de la ora 17.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.