Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 22 ianuarie 2008

Mica publicitate 22 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE (curățenie birouri) CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.
!!!!!bold+chenar!!!!!
Autoritatea Electorală Permanentă organizează, în data de 06.02.2008, ora 12.00, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice parlamentare: câte 1 expert la Departamentul de control al partidelor politice pentru filialele din Bacău, Brașov, Cluj, Târgoviște; 1 expert, 1 referent în aparatul central; 1 consilier la Filiala Bacău; 1 consilier, 1 expert, 1 consultant, 1 referent la Filiala Cluj; 1 expert la Filiala Galați; 1 consilier, 1 expert la Filiala Reșița; 1 consilier, 1 expert la Filiala Târgoviște. Concursul are loc la sediul central al instituției din București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3. Dosarele de candidatură se depun în perioada 23 ianuarie- 04 februarie 2008. Informații detaliate se obțin pe site-ul www. roaep.ro si la telefon 310.08.53.

CITAȚII
Numita Lungu Doina domiciliată în Botoșani, str. Al.Parcului nr.4, sc.C, ap.18 este chemată în data de 15.02.2008, ora 08.30 la Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 1059/193/2007, acțiune de constatare, reclamant Aleontoaei Constantin.
Cicu Rodica, V.Alecsandri nr.7, este citată ca pîrîtă în dosar 4763/193/2007, Judecătoria Botoșani, ora 08.30, în acțiunea în revendicare grănituire, reclamanți Ivanov Andrei și Felicia.
Mireuță Ana, în calitate de reclamant în dosarul nr. 2449/222/2007 avînd ca obiect -divorț, îl citează pe Mireuță Viorel, în calitate de pîrît, la Judecătoria Dorohoi pentru data 08.02.2008.
Se citează pîrîta Ene Sanda Irina pentru data de 12.02.2008 la Judecătoria Rupea, dosar 779/293/2007 în proces cu Vaida Nicolae, încredințare minor.
Se citează Usturoi Oana Maria la Judecătoria Făgăraș, în data de 21 februarie 2008 în proces de divorț, nr. dosar 2596/226/2007.
Se aduce la cunoștința celor interesați că reclamantul Palffy Asztalos Tibor domiciliat în Dopca, str. Principala, nr. 153, jud. Brașov, a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că pîrîta Szen Ileana domiciliată în Dopca, str. Principală, nr. 206 a dobîndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Dopca , nr. 206, jud. Brașov înscris în CF 403 nr.top. 241, 242 foști proprietari Lukacs Andras și Lukacs Mihail a lui Andrei cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 130 din Decret Lege 115/1938, dosar 247/293/2007. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Rupea în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.
Pîrîta Solca Mariana este citată pentru 5 februarie 2008 la Judecătoria rupea, de Mihulecea Ileana, în dosar nr. 594/293/2007 pentru succesiune.
Pîrîții Bursu Ioan a lui George, Mihaiu Nicolae Elisabeta, Vasile Ștefan, Dumitru G. Pandrea, Maria Ștefan n. Lebu, Eugenia Sabovici, Vasile Guramare, Nicolae Guramare și Maria Geramare sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1855/226/2007 la 1 februarie 2008 de reclamanții Țifrea Eleonora s.a. pentru ieșire din indiviziune.
 
DIVERSE
Convocator. Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor S.C. TURISM ARIEȘUL S.A.; Județul Cluj, localitatea Turda, Piața Republicii nr. 15; J12/77/1991; C.U.I. R199648. Președintele Consiliului de administrație al S.C. TURISM ARIEȘUL S.A., cu sediul social în judetul Cluj, localitatea Turda, Piața Republicii nr. 15, în baza deciziei Consiliului de Administrație formulează prezenta CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TURISM ARIEȘUL S.A., care va avea loc în data de 10.03.2008, ora 13, la sediul social al societății din localitatea Turda, Piața Republicii nr. 15, jud. Cluj, cu următoarea  Ordine de zi: 1. Discutarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru perioada 01.11.2007-31.12.2007 și descărcarea administratorilor de gestiune; 2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2007; 3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale; 4. Discutarea și aprobarea repartizării profitului net pe anul 2007; 5. Discutarea și aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație pentru anul în curs; 6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate, pe exercițiul financiar următor; 7. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărårii A.G.O.A. și pentru îndeplinirea tuturor formalitătilor privind înregistrarea hotărårii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Vor participa la adunare toți acționarii societății înregistrați la Registrul Acționarilor ținut de către S.C. REGISTRUL MIORIȚA S.A. la sfårșitul zilei de 29.02.2008, stabilită ca dată de referință. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, Compartimentul Resurse Umane, începånd cu data de 05.02.2008. După completarea și semnarea lor, un exemplar în original al procurii speciale se va depune/expedia la Compartimentul Resurse Umane påna la data de 03.03.2008, ora 15. În caz de neîndeplinire a condițiilor legale necesare desfășurării ședinței în data de 10.03.2008, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă, în a doua ședință, pentru data de 14.03.2008, ora 13, în același loc anunțat pentru prima ședință și cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare la sediul societății: Turda, Piața Republicii nr. 15, jud. Cluj sau tel. 0264-311124 . Președintele Consiliului de Administrație S.C. TURISM ARIEȘUL S.A.: AUGUSTIN BACIU.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.