Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 23 ianuarie 2008

Mica publicitate 23 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Autoritatea Electorală Permanentă organizează, în data de 06.02.2008, ora 12.00, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice parlamentare: câte 1 expert la Departamentul de control al partidelor politice pentru filialele din Bacău, Brașov, Cluj, Târgoviște; 1 expert, 1 referent în aparatul central; 1 consilier la Filiala Bacău; 1 consilier, 1 expert, 1 consultant, 1 referent la Filiala Cluj; 1 expert la Filiala Galați; 1 consilier, 1 expert la Filiala Reșița; 1 consilier, 1 expert la Filiala Târgoviște. Concursul are loc la sediul central al instituției din București, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3. Dosarele de candidatură se depun în perioada 23 ianuarie- 04 februarie 2008. Informații detaliate se obțin pe site-ul www. roaep.ro si la telefon 310.08.53.

LICITATII
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 305/07.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna ianuarie, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare  albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 13500 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 18.01.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela

CITAȚII
Numiții Persa Dumitru, co domiciliul necunoscut și Petruț Simion în calitate de påråți, în dosarul nr. 3128/100/2007, aflat pe rolul Tribunalului Maramureș sunt chemați să se prezinte la Tribunalul Maramureș, b-dul Republicii nr. 2A, camera 76, complet falimente 6, în data de 29.01.2008 ora 11.00 pentru fond-răspundere administrator, în contradictoriu cu Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș.
Butnaru Mărioara, chem în judecată pe pîrîtul Butnaru Emil cu domiciliul în loc.Bucecea, jud. Botoșani, pentru divorț, dosar 10609/193/2007, la Judecătoria Botoșani, pentru 31.01.2008.
Se citează Șipoș Dumitru, Șipoș Virginia, Șipoș Mihai, Bârsan Maria căsătorită Țiflea, Bîrsan Liviu în data de 11.02.2008 ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 2054/2005.

DIVERSE
Subscrisa GRUP AXA I.P.U.R.L., cu sediul în Rm. Vålcea, str. G-ral Magheru nr. 18, jud. Vålcea, administrator judiciar desemnat de Tribunalul Vålcea în dosarul nr. 3118/90/2007 privind debitorul S.C. GELAR COM S.R.L. avånd cod fiscal R13195753, nr. Reg. Com. J38/175/2000 cu sediul în Rm. Vålcea, str. G-ral Magheru, nr. 2, bl. V2, sc. A, et. 7, ap. 23,  jud. Vålcea, anunță toți creditorii debitoarei că s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței pentru aceasta prin șentință comercială nr. 4 din 07.01.2008. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor este 10.03.2008, cu respectarea prevederilor din Legea insolvenței. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar: 07.04.2008. Termenul limită pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru întocmirea și afișarea Tabelului definitiv consolidat al creanțelor: 05.05.2008. Fixează data ședinței adunării creditorilor la data de 14.04.2008 ora 10:00 la sediul Tribunalului Vålcea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.