Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 28 martie 2008

Mica publicitate 28 martie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs în datele de 29 aprilie 2008 (proba scrisă) – ora 10.00 și 30 aprilie 2008 (interviul), pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu (3 posturi): Serviciul programare, sinteză și comunicare, Serviciul selecție și monitorizare și Serviciul management financiar și control în cadrul Direcției generale politica energetică – Organismul intermediar pentru energie. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării acestuia, sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor (www.mefromania.ro). Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Departamentul pentru Afaceri Europene, cu sediul în București, strada Apolodor 17, sector 5, organizează concurs în data de 5 și 8 mai 2008 pentru ocuparea următoarelor funții publice: 2 posturi analist negociator asistent, 2 posturi analist armonizare legislativă asistent, 3 posturi consilier superior, 1 post expert principal, 1 post consilier juridic asistent, 1 post consilier juridic principal. Relații la telefon 313.94.18 și site-ul www.dae.gov.ro.

LICITATII
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE, Maramureș, Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/Fax 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 6440/17.03.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA BUNURILOR MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 10, luna aprilie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 10125 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzări la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 24.03.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE; Dosar de executare nr. 10/2003 Nr. 6441/17.03.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA BUNURILOR MOBILE Licitația a II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna aprilie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC TIGBLU SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bontaieni nr. 28, cod de identificare fiscală 11497321: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Mașină de surfilat Adiel – 1 buc x 2.269 lei; 2. Mașină butoniere Minerva uzură 49% 1 buc. x 2.345 lei; 3. Mașină cusut Toyota, data achiziției 20.08.2004, seria 1103-3122, 1103-1748, 1103-2395 uzură 42% – 7 buc. x 810 lei/buc; 4. Mașină călcat Toyota, AISIN Seiki LTD, an fabricație 1980, data achiziției 20.08.2004, seria 11281L3181, uzură 50% – 1 buc. x 1.430 lei; 5. Telefon Nokia, an fabricație 2003, uzura 40% – 1 buc. x 59 lei; 6. Telefon Erikson, an fabricație 2003, uzură 40% – 1 buc x 59 lei; 7. Mobilier, uzură 60% – scaune – 7 buc x 23 lei/buc; – masă – 1 buc x 39 lei; cuiere 3 buc x 17 lei/buc. Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișării. 24.03.2008, Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE Maramureș Baia Sprie Str. Sasar nr. 11, TEL 0262/262357; FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2005 Nr. 6445/17.03.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA BUNURILOR MOBILE Licitația a II-a. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14, luna aprilie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SIM ANDRA MOB SRL, cu domiciliul fiscal în județul Maramureș, localitatea Danești, nr. 199, cod de identificare fiscală 15738147: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autoutilitară ARO 320 serie motor 088406, nr. Identificare UU3ASO9EOP1213506, MM-01-GKE, culoare galben maro, caroserie 2 locuri și benă metalică rabatabilă hidraulic, cutie de viteze 5+1 trepte. Anul fabricației 1993, uzură 39% – 1 buc. x 5.428 lei –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișări: 24.03.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE Maramureș Baia Sprie Str. Sasar NR. 11, TEL 0262/262357; FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 6446/17.03.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA BUNURILOR MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 18, luna aprilie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ADYRYS NORDIMPEX SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie, str. Montana, nr. 25, cod de identificare fiscală 5783523: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Automobil mixt Furgon 4 uși/DACIA 1307, tipul D1F71X/Double cab. 1,9D-F, motorină, culoare roșu-alb, nr. înmatriculare MM-04-YMX, serie șasiu UU1D1771X43370159, anul fabricației 2003, seria motor/tip CO14812/Renault F8Q/P6, uzură 24,5% 1 buc. X 20.500 lei Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262.357; 262340. Data afișări: 24.03.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Str. SERELOR nr. 2-A, S.C.E.S.P.J; Dosar de executare nr. 3761/2006. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna MARTIE ziua 21. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15, luna APRILIE, anul 2008, ora 10.00, în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se va valorifica prin  licitația publică bunurile mobile aparținånd debitoarei SC NUTRIMAR SRL, cu sediul fiscal în localitatea BAIA MARE, Bd București nr. 61-63, cod de identificare fiscală R12542773: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; U.M.; Cantitate Prețul de vånzare RON (exclusiv TVA): 1. Autotractor IVECO MM-04-MAZ, an fabricație 1995, km 380000 – buc – 1- 93990; 2. Remorcă IVECO MM-80-EHN, an fabricație 2002, km 190000 – buc – 1 – 65275; 3. Utilaj încărcător STALOWA WOLLA, an fabricație 1985, uzură 50%, capacitate cupă Q=5t – buc – 1- 146645; 4. Încărcător frontal tip U 650, capacitate cupă Q=0,8-1 T uzură=80% – buc – 1- 3650. TOTAL GENERAL: 309560. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop cu oferta de preț în plic închis. Se declară cåștigătoare persoana care oferă cel mai mare preț față de prețul de pornire a licitației (la care se adaugă TVA-ul). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173  din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la nr. de telefon 205000 int 111. Data afișării: 21.03.2008 Conducătorul organului de executare Ec. Martin Cont; Executor Boga Flavius.

CITAȚII
Citat Tihulcă Vasile în calitate de påråt la Judecătoria Orașului Săveni, județul Botoșani în dosarul nr. 247/297/2008 avånd ca obiect divorț la data de 17.04.2008 orele 08.30 în contradictoriu cu reclamanta Tihulcă Florentina.
Numitul Bodoi Constantin este citat la data de 24 aprilie 2008, în calitate de påråt la Judecătoria Botoșani, în dosar nr. 248/193/2008 avånd ca obiect divorț.
Grosu Constantin în calitate de reclamant cheamă în judecată pe påråta Grosu Carmen-Elena la termenul din 21 aprilie 2008 la Judecătoriei Botoșani, în cauza de divorț nr. 1451/193/2008.

DIVERSE
Administratorul Societății "Tehnochim" din Victoria, convoacă Adunarea Generală Ordinară, în ziua de 14 aprilie 2008, ora 11.00 la sediul din str. Piața Parcului nr. 8. Cu următoarea ordine de zi: 1) Dezbaterea și aprobarea raportului administratorului și al cenzorului privind situația financiară pe anul 2007 și descărcarea de gestiune a administratorului; 2) Aprobarea bilanțului contabil, contul de profit și pierderi și a gestiunii administratorului; 3) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli a programului de activitate și a celui de investiții și modernizare pe 2008; 4) Dezbaterea și aprobarea hotărårii privind raporturile de muncă în conformitate cu normele ce reglementează "Convenția individuală de muncă" aprobate prin Hot. Cons. Naț. Ucecom Nr. 11/15.12.2006; 5) Aprobarea remunerației cenzorului și administratorului; 6) Dezbaterea și aprobarea unei hotăråri privind: modificarea capitalului propriu la 31.12.2007; reducerea capitalului social în cond. art. 48, lit. a, b, c, din statut și art. 47 (4) din statut; stabilirea valorii minime obligatorie a aportului la cap. social, conf. art. 49, punctul 1-9 din statut; excluderea și primirea de membrii cooperatori în cond. art. 20 lit. o, i, p din statut; aprobarea vånzării unei cote parte din imobilul situat în Victoria, str. Piața Parcului, nr. 8, după efectuarea dezmembrări conf. art. 21, lit. h din statut; modificarea codului CAEN. În acest caz cu condiția îndeplinirii cvorumului Adunarea generală este considerată Adunare Generală Extraordinară, conform art. 18, al. 2 din statut. În cazul în care la prima convocare din ziua de 14 aprilie 2008, nu este îndeplint cvorumul prevăzut la art. 18 (2), a două convocare va avea loc la data de 21 aprilie 2008, ora 11.00 la sediul societății.
COMPLETARE CONVOCATOR S.C. LIPOMIN S.A. Ca urmare a cererii depusă de acționarul Rowat Invest SRL în data de  21.03.2008, Consiliul de Administrație al S.C. LIPOMIN S.A. cu sediul în Lipova, str. Lugojului nr. 10, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J02/1280/1994, CUI 6306026, în temeiul prevederilor art. 1171 din Legea nr. 31/1990 modificată, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată, pentru prima adunare, pentru data de 13.04.2008, ora 12.00, la sediul Societății, iar pentru a doua adunare, pentru data de 14.04.2008, la aceeași oră și locație, (convocare publicată în Monitorul Oficial partea a IV, nr. 1416 din data de 12.03.2008 ) după cum urmează: Punctul 1 al ordinii de zi va avea următorul conținut:1. Aprobarea contractării de către Societate a unei facilități de credit de la instituții financiare bancare sau nebancare respectiv Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Banca Comercială Romånă S.A. și Accession Mezzanine Capital II LP și/sau orice alte entități afiliate acestora, în suma maximă de 3.600.000 Euro, în vederea refinanțării creditului Societății față de Banca Comercială Romånă SA. Punctul 2 al ordinii de zi va avea următorul conținut: 2. Aprobarea contractării de către Carpatina a unor facilități de credit, în următoarele condiții: * suma maximă: 13.500.000 Euro; * instituții finanțatoare: instituții financiare bancare sau nebancare, respectiv Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Banca Comercială Romånă S.A. și  Accession Mezzanine Capital II LP și/sau orice alte entități afiliate acestora; * scopul finanțării: – efectuarea de investiții și achiziții în alte societăți și/sau active, – finanțarea necesarului de capital de lucru al Carpatina. Se introduc două noi puncte pe ordinea de zi, după cum urmează: 7. Aprobarea instrăinării de către acționarul Rowat Invest S.R.L., către societatea Wagma Holdings Limited, a unui număr de 1.149.358 acțiuni emise de Societate și aflate în proprietatea Rowat Invest S.R.L., reprezentånd 14,1951% din capitalul social al Societății, din pachetul de acțiuni dobåndit de acționarul Rowat Invest S.R.L. ca urmare a majorării de capital din luna octombrie 2007, acțiuni ce au fost achitate în proporție de 30%, diferența de 70% urmånd a fi achitată în termenul legal de 3 ani. 8. Aprobarea fuzionării de principiu a Societății cu societățile Carpatina S.A. și Mondo Drink S.R.L. prin absorbția acestor societăți de către societatea Lipomin S.A. Toate celelalte puncte de pe ordinea de zi råman nemodificate. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfårșitul zilei de 21.03.2008. În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data de 13.04.2008, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată la data de 14.04.2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Acționarii societății pot participa la ședință personal sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale. Procurile speciale de reprezentare se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății. Toate documentele referitoare la ordinea de zi a adunării generale, inclusiv procurile speciale, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre studiu, începånd cu data convocării prezentei, la sediul societății și pe website-ul acesteia. Procurile speciale de reprezentare vor putea fi depuse la sediul societății până la data de 11.04.2008 ora 12.00. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE MIHAI BRATU.
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006; Data raportului: 26.03.2008; Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111; Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/8/1991; Capital social subscris și vărsat: 3.359.352,50 lei; Piața reglemetată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ); Eveniment important de raportat: Hotărårea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/25.03.2008. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale VITROMETAN S.A. cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Șos. Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având codul fiscal nr. R803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 25.03.2008 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat acționari deținånd un număr total de 1.130.038 acțiuni, reprezentånd un procent de 84,10% din valoarea totală a capitalului social, următoarea: HOTĂRÅRE 1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007. 2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2007. 3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea Raportului auditorului intern și Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2007. 4. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2008. 5. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurata în anul 2007. 6. Cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt ca indemnizația directorului general și salariile directorilor societății să se încadreze între limita minima de 2500 lei și limita maxima de 4500 lei. 7. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea datei de 10.04.2008 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale ordinare a acționarilor. 8. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. VITROMETAN S.A.  pentru îndeplinirea formalităților legate de aducerea la îndeplinire a hotărårilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru semnarea tuturor documentelor necesare. Consiliul de Administrație, Președinte, E. Vaidacutan.
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006; Data raportului: 26.03.2008; Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAȘ; Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111; Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/8/1991; Capital social subscris și vărsat: 3.359.352,50 lei; Piața reglemetată pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ). Eveniment important de raportat: Hotărårea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/25.03.2008. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale VITROMETAN S.A. cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Șos. Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având codul fiscal nr. R803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 25.03.2008 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societății, la care au participat acționari deținånd un număr total de 1.130.038 acțiuni, reprezentånd procent de 84,10% din valoarea totală a capitalului social, urmatoarea: HOTĂRÅRE 1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a aprobat recodificarea activităților societății, cuprinse în actul constitutiv actualizat al societății, conform CAEN Rev.2, conform Ordinului nr. 337/2007, și întocmirea unui act constitutiv actualizat, cu aceste modificări. 2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea datei de 10.04.2008 ca dată de înregistrare de la care se răsfrång efectele hotărårii adunării generale extraordinare a acționarilor. 3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți s-a hotăråt aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. VITROMETAN S.A.  pentru îndeplinirea formalităților legate de aducerea la îndeplinire a hotărårilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați, pentru semnarea tuturor documentelor necesare. Consiliul de Administrație, Președinte, E. Vaidacutan.
Subscrisa S.C. VALIDANA CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în București, Intrarea Poiana nr. 13, ap. 6, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15709/2005, cod unic de înregistrare 17954147, prin reprezentant legal, Dna DIMIR CRISTINA în calitate de administrator unic, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în baza art. 113 din Legea 31/1990, republicată, în data de 07.04.2008, ora 14, în Voluntari, jud. Ilfov, șos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validare, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de 08.04.2008, ora 14, în același loc. Ordinea de zi: 1. Analiza situației financiare a anului 2007; 2. Aprobarea bilanțului contabil; 3. Repartizarea profitului. Administrator Unic Dimir Cristina.
Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A., cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, telefon 0238.711.155, fax 0238/710.697, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare R 1158050, convoacă, în conformitate cu Legea 31/1990 și legea 297/2004. I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 30.04.2008, orele 9.00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern referitor la situațiile financiare pe 2007. 3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar 2007. 4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007. 5. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2008. 6. Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercițiul financiar 2008 și împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul financiar extern și să negocieze cu acesta condițiile contractuale. 7. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. II. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, pentru data de 30.04.2008, orele 10.00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea plafonului de credite, scrisori de garanție bancară, alte obligații ale societății și a constituirii de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății în vederea contractării acestora, pentru anul 2008 și împuternicirea Consiliului de Administrație de a dispune angajarea acestor resurse financiare în funcție de nevoile societății și de situația economică a societății la data angajării acestora; – mandatarea, în acest sens, a Directorului General/Directorului General Adjunct Executiv și a Directorului Financiar de a semna toate contractele și alte acte necesare referitoare la aceste obligații ale societății. 2. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționaii care dețin cel puțin 5% din capitalul social va fi depusă, conform art. 1171 din Legea 31/1990, la sediul societății cel tårziu pånă la data de 11.04.2008, orele 17.00. La aceste Adunări Generale au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfårșitul zilei de 18.04.2008. Acționari pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor în cele 2 Adunări se va putea face și prin alte persoane decåt acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004. Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunărilor, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține, la cerere, prin poștă/de la sediul societății începånd cu data de 23.04.2008, sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.com începånd cu aceeași dată, cu excepția situațiilor anuale și a raportului anual al Consiliului de Administrație, care vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începånd cu dat de 27.03.2008. După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul societății pånă la data de 29.04.2008, ora 17.00, un exemplar va fi înmånat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămånånd la acționar. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la cele 2 Adunări este permis prin simpla probă a indentității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba romånă. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară la data de 30.04.2008, următoarele Adunări sunt convocate pentru data de 01.05.2008, orele 9.00, respectiv 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0238/723.115 sau 0238.711.155, interior 130. Președintele Consiliului de Administrație Hung Ching Ling.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.