Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 29 ianuarie 2008

Mica publicitate 29 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, P-ța Libertății, nr.17, organizează în data de 15.02.2008 orele 14.00 licitație publică deschisă pentru concesionarea unor loturi de teren situate în mun. Săcele, Str. Campului, nr.93-95, în vederea construirii de locuințe. Prețul de pornire la licitație va fi de 9,78lei/mp./an, conform HCL nr.157/2007. Costul documentației de atribuire este de 20 lei. Taxa de participare nerestituibilă este de 200 lei. Garanția de participare la licitație este de 244,47 lei. Prețurile nu conțin TVA. Modul de elaborare și prezentare a ofertelor: plicul exterior sigilat de către ofertant va fi marcat cu denumirea autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 15.02.2008 ORA 1400". Acest plic va fi însoțit de o solicitare scrisă de participare la licitație și va conține documentele de calificare solicitate și un plic interior sigilat conținînd oferta propriu-zisă (Formular 1). Acte solicitate: conform documentației de atribuire a contractului de concesiune nr.13664/2007. Data limită pentru solicitarea în scris de clarificări: 08.02.2008 ora 14.00. Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 12.02.2008 ora 1400. Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se va organiza o nouă licitație în data de 22.02.2008 orele 14.00. Pînă în data de 14.02.2008 orele 14.00 are loc înscrierea persoanelor fizice și juridice și depunerea ofertelor la Compartimentul Registratură. Informații suplimentare: tel.0268/276182 -Compartiment Urbanism.

CITAȚII
Se citează Miloiu Doru Florin, domiciliat în Vaslui, str. Luca Arbore, nr. 6, în data de 29.02.2008, ora 9.00, la Judecătoria Vaslui, în calitate de påråt, în dosar 6199/333/2007, obiect – ieșire din indiviziune, în proces cu Surugiu Gheorghe, Munteanu Maria, Surugiu Ion, Surugiu Valentin, Surugiu Vladimir, Ionescu Tatiana, Bălașa Lăcrămioara, Surugiu Vasile.
Este citată påråta Dobrea Gabi Camelia în dosarul 875/297/2007 al Judecătoriei Săveni, județul Botoșani, ora 08.30 în ziua de 13 februarie 2008 în procesul de divorț, reclamant fiind Dobrea Ionel.
Crețu Sofia din comuna Tudora cheamă la Judecătoria Botoșani pe numitul Mårzan Florin în calitate de påråt pentru succesiune în dosar 8021/193/2008 în data de 07.02.2008.
Påråții Roska Grittu Iuon, Roska Anna, Roska Rosalim sunt citați de reclamanta Cazac Ileana la Judecătoria Rupea, dosar nr. 498/2005 pentru 26 februarie 2008 în proces de uzucapiune, succesiune.
Påråtul Jiga Valentin este citat la Judecătoria Făgăraș pentru 13 februarie 2008 în dosar nr. 2459/226/2007 de Mandroc Mihaela pentru grănituire.
Se citează Slugoschi Mariana la Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 11022/193/2007 (divorț), termen de judecată 14.02.2008.
Stănescu Luminița Carmen este chemată în judecată de către DGASPC Vaslui la Tribunalul Vaslui, în dosarul 3695/89/2007, cu termen la data de 30.01.2008, ora 8.30, avînd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copilul Stănescu Georgiana.
Stanciu Petrică Constantin este chemat în judecată de către DGASPC Vaslui la Tribunalul Vaslui, în dosarul 3867/89/2007 cu termen la data de 30.01.2008, ora 8.30, avînd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copilul Stanciu Claudiu. 
Papuc (fostă Mocanu) Mitrița și Mocanu Mitică sunt chemați în judecată de către DGASPC Vaslui la Tribunalul Vaslui, în dosarele 3771/89/2007 și 3770/89/2007, cu termen la data de 04.02.2008, ora 8.30, avînd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copiii Mocanu Ionuț Relu și Mocanu Marian George . 
Coșeru Doinița, domiciliată în Vaslui, str. Republicii, bl. 377, sc. G, ap. 7, este chemată în data de 25.02.2008, ora 9.00, la Judecătoria Vaslui în calitate de pîrîtă în dosar nr. 3676/333/2007, obiect – rezoluțiune contract întreținere, în proces cu Coșeru Maria. 
Se citează Dobrin Gizela Ingrid, pîrîtă în dosar 2549/226/2007 al Judecătoriei Făgăraș pentru 15.02.2008, pentru divorț.
Boca Rodica Corina, Boca Marin Nicolae și Rus Gheorghe cheamă în judecată pe Petrescu Cornel la Judecătoria Făgăraș pentru dezmembrare imobil la 12 februarie 2008.
Se citează Aron Eva, Aron Daniel, Aron Nicolae pîrîți în dosar civil 2921/226/2007 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 14.02.2008 pentru uzucapiune.
Sbîrneciu Ioan cu ultim domiciliu cunoscut în comuna Mîndra, sat Toderița, nr.202 jud. Brașov, în prezent arestat în Italia este citat la Judecătoria Făgăraș în data de 15.02.2008 în proces cu Crihilă Laura Elvira dosar 2797/226/2007 pentru obligație de a face.

PIERDERI
Pierdut poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, seria RO/19/A19/. cu nr. 000200403. Se declară nulă.
Pierdut carnet de student pe numele Melnic Andreea, Facultatea de Arhitectură și Urbanism în cadrul Universității Spiru Haret. Declar nul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.