Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 4 aprilie 2014

Mica publicitate 4 aprilie 2014

DISTRIBUIȚI

CITATII
Se aduce la cunostinta celor interesati ca petenta Marin Valeria cu domiciliul ales în Făgăraș, Unirii, bloc 12, ap.4, județul Brașov , a introdus la Judecătoria Zărnești acțiune civilă, care face obiectul dosarului 620/338/2013, prin care solicită să se constate că a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF nr.100516 Poiana Mărului, nr. top 1899/1 compus din fîneață, în suprafață de 4024,8mp și nr. top 1900/1 compus din teren arabil în suprafață de 4521,6 mp, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.130 din Decretul-Lege nr. 115/1938. Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Zărnești în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.
Se citează Spiridon Gelu la Judecătoria Făgăraș, în dosar 5115/226/2013, cu termen la 7.05.2014, în proces cu Moisin Elena, stabiliere exercitare autoritate părintească.
Munteanu Adriana Rodica cheamă în judecată pe Munteanu Maricel la Judecătoria Făgăraș, în data de 08.05.2014, dosar 158/226/2014, divorț.

LICITATII
Se publica spre cunostinta generala  ca in data de 23 aprilie 2014, ora 9.00 se vor vinde la licitatie  publica la sediul biroului nostru  din mun. Husi, str. Eroilor,nr8, bl.17,as.A, ap.3, parter, Jud. Vaslui urmatoarele imobile: Casa de locuit  si teren aferent in sprafata de 1433 mp situate in Husi, str. Calarasi, nr.73, jud. Vaslui, avand numarul cadastral 2960, inscrise in CF 3977 a localitatii Husi, pret de pornire -189000lei ( pret scazut la 75%din valoarea initiala); teren in suprafat de 314mp situat in Husi, str. Calarasi,nr.73, jud. Vaslui, avand nr. cadastral 2961, inscris in CF 4095 a localitatii Husi, pret pornire-15.750 lei( pret scazut la 75% din valoarea initiala), proprietatea debitorului NICOLAU IULIAN PARIS cu domiciliul in Husi, str. Calarasi, nr.73,jud. Vaslui pentru despagubirea creditorilor DIEAC VASILE si DIEAC MARICELA cu domiciliul in Husi, str. Calarasi, nr.34,jud. Vaslui, cu suma de 494.973 lei ce are sa primeasca in baza titlurilor executorii -sentinta nr. 71/23.01.2013 a Judecatoriei Husi-platind si cheltuielile de executare in cuantum de 10.494,10 lei.  Daca nu se obtine pretul de incepere  a licitatiei  si exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen, bunurile vor fi vandute la cel mai mare pret oferit , dar nu mai putin de 30% din pretul de evaluare a imobilelor ( adica 252.000lei x 30%=75.600lei, respectiv 21.000lei x 30%=6.300lei). Vanzarea se va faca chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de incepere a licitatiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.