Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 6 februarie 2008

Mica publicitate 6 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Consiliul Local al Comunei Lisa, județul Brașov, în baza Hot. nr. 3/28.01.2008, anunță scoaterea la licitație publică în scopul concesionarii a unui teren în suprafață de 29.400 mp situat în extravilanul satului Lisa – Hotar de peste Vale, înscris în CF 36 Lisa, A+ 22 nr. cad. 64, nr. top. 4036/B/1/1/4 – în suprafață de 20.000 mp, și A+ 23 cu nr. cad. 67 în suprafață de 9400 mp. Se aduce la cunoștință celor interesați că în data de 26 februarie 2008, ora 10.00 va avea loc la sediul Primăriei Comunei Lisa licitația în scopul concesionării terenului indicat. Prețul de pornire a licitației este de 1,9 euro/mp, TVA-ul nefiind inclus. Persoanele interesate pot consulta la sediul Primăriei documentația de atribuire, urmånd a se aplica disp. OUG 54/2006 pentru obținerea unui exemplar din documentație. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune ofertele la sediul Primăriei, în 2 plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, plicuri ce vor cuprinde documentele prevăzute în art.11/ normele metodologice de aplicare a OUG 54/2006, pånă la data de 26 februarie 2008. Împotriva prezentului înscris cei interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostință. Pentru informații suplimentare vă puteti adresa la sediul Primăriei Lisa sau la telefon 0268/246825. Data afișării 05.02.2008."
Primăria orașului Piatra Olt, cu sediul în Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2, concesionează prin licitație publică un bun (teren) în suprafață de 10.000 mp situat în orașul Piatra Olt, sat. Piatra în vederea realizării unui iaz piscicol. Licitația va avea loc în data de 26.02.2008, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2. Informații suplimentare se vor obține de la Primăria orașului Piatra Olt, compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Relații la telefon: 0249/417003.
Primăria orașului Piatra Olt, cu sediul în Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2, concesionează prin licitație publică un bun (teren) în suprafață de 548 mp situat în orașul Piatra Olt, sat. Piatra în vederea realizării unui spațiu comercial cu obiect de activitate comerț. Licitația va avea loc în data de 27.02.2008, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2. Informații suplimentare se vor obține de la Primăria orașului Piatra Olt, compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Relații la telefon: 0249/417003.

CITAȚII
Se citează Danețiu Liviu și Danețiu Monica, cu ultim domiciliu cunoscut în Vad, nr. 213, jud. Brașov, în data de 20 februarie 2008, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 1182/226/2007."
Se citează numitul Mihalache Ovidiu Lucian pentru divorț la Judecătoria Făgăraș în data de 22 februarie 2008, ora 8.00 în dosar nr. 2580/226/2007."
Manesea I. Ioan este citat la Judecătoria Făgăraș la 19 februarie 2008, ora 11.00, dosar 2881/226/2007, succesiune.
Bădilă Elena, Căldărar Ioan, Căldărar Constantin și Căldărar Georgeta cheamă în judecată pe Manesia Ioan și Manesia Silvestru la Judecătoria Făgăraș, la data de 4 martie 2008 pentru prestație tabulară.
Amănăloaie Victor este citat la Judecătoria Botoșani la termenul din 26 februarie 2008 în calitate de påråt, anulare parte la certificat moștenitor, reclamant Alexa Rodica, dosar nr. 8385/193/2007.
Munteanu Ermil din Botoșani, str. Împărat Traian nr. 17, bl. E7, sc. B, et. 1, este citat pentru divorț în 12.02.2008 la Judecătoria Botoșani dosar nr. 5332/193/2007.
Melinte Dumitru din Botoșani, Al. Maxim Gorki nr. 12 este citat în dosarul nr. 10439/193/2007 la Judecătoria Botoșani la data de 14.02.2008 dosarul avånd ca obiect contestație la executare.
Ilie Vasile, Botoșani, str. Împărat Traian nr. 15, sc. A, ap. 4 este citat la Judecătoria Botoșani, 19.02.2008, ora 08.30 dosar 3740/40/2007 pentru divorț și încredințare copil, cu Ilie Mariana.
Se citează Tancu Mihai la Judecătoria Botoșani pentru 6 martie 2008 în dosarul nr. 10174/193/2007.
Se citează pentru 19 februarie 2008, la Judecătoria Făgăraș påråții Bărbat Popa David Ioan, Bărbat Popa David Iosif, Bărbat Popa David Elisabeta, Bărbat Popa David Vasile, Bărbat Popa David Reveca, Bărbat Popa David Beniamin, Bărbat Vasile, Bărbat Beniamin, Bărbat Ioan, Bărbat Ioan, Bărbat Iosif, Bărbat Reveca, în dosar 2703/226/2007, uzucapiune.
Stre Ovidiu cheamă în judecată pe Curcă Luminiță, Måț Mihaela, Stroe Cornel la Judecătoria Făgăraș în data de 10 martie 2008, pentru uzucapiune.
Se citează Ioan Păcurariu la Judecătoria Făgăraș în data de 22 februarie 2008, în dosar 2475/226/2007, pentru uzucapiune.

PRESTĂRI SERVICII
SC COM LAC INTENAȚIONAL SRL cu sediul în Bîrza, jud. Olt, cu nr de înregistrare J28/548/2006, RO 18888041 produce și livrează dilaunt la comandă pe bază de contract. Relații la tel. 0727.595.989; 0724.004.725

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.