Acasă Monden Legea bugetului de stat pe anul 2003 : mii de miliarde pentru...

Legea bugetului de stat pe anul 2003 : mii de miliarde pentru angajari masive in aparatul central

DISTRIBUIȚI

Proiectul bugetului de stat pe anul viitor stabileste o serie de prioritati al caror algoritm scapa oricarei logici. Domenii care ar necesita o atentie financiara sporita din partea Executivului, cum ar fi sanatatea sau invatamantul, primesc mai putine fonduri, in termeni reali, comparativ cu anul in curs.

In schimb, se constata cresteri spectaculoase in alte domenii de activitate. De exemplu, transporturile si comunicatiile beneficiaza de o alocatie bugetara de peste 30.000 miliarde de lei, in crestere cu 40% fata de 2002. Din aceasta suma, 854 de miliarde sunt destinate administratiei centrale a ministerului, suma mai mult decat dubla fata de cea de care a beneficiat in acest an. Pe de alta parte, suma alocata navigatiei civile, de 1.117 miliarde de lei, a scazut chiar si in valori absolute.

Si Dinu Vama este pe cai mari, avand in vedere suma de 789 miliarde de lei destinata administratiei centrale vamale si unitatilor teritoriale, dubla fata de anul 2002. Valoarea Fondului de rezerva la dispozitia Guvernului creste si mai abitir (cu circa 1.000%), de la 198 de miliarde la 2.226 de miliarde. Dan Ioan Popescu primeste si el mai multi bani pentru domeniul pe care-l pastoreste, bani care merg cu precadere catre rambursari de credite externe, in special in sectorul energetic. Care rambursari sunt uriase, crescand cu 5.000%, de la 14 la 713 miliarde de lei.

Reteta de finantare a acestor cheltuieli ramane aceeasi ca in anii precedenti, greul fiind dus de impozitele pe venituri, estimate la 59.154 miliarde de lei. In ceea ce priveste prognozele pentru sumele ce urmeaza a fi colectate din impozitul pe profit, ele sunt cel putin modeste, dovedind ca Finantele nu cred fie in dezvoltarea companiilor, fie in capacitatea proprie de cercetare.


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe surse, al cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul de stat si bugetele fondului pentru asigurarile sociale de sanatate, creditelor externe si fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2003, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie bugetara.

(…)

Art. 3. –

(3) Bugetul de stat pe anul 2003 se stabileste la venituri in suma de 241.268,6 miliarde lei, iar la cheltuieli, in suma de 290.225,3 miliarde lei, cu un deficit de 48.956,7 miliarde lei.

(…)

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

Art. 7. – Impozitele care se cuprind la capitolul -Impozitul pe venit-, restante la data de 31 decembrie 1999 si neincasate pana la data de 31 decembrie 2002, se incaseaza si se inregistreaza in anul 2003 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 8. – Veniturile bugetului de stat pe anul 2003 sunt in suma de 241.268,6 miliarde lei.

(…)

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

Art. 9. – In structura economica cheltuielile bugetului de stat pe anul 2003, in suma de 290.225,3 miliarde lei.

(…)

(3) In limita cheltuielilor de personal si a numarului maxim de posturi, ordonatorii principali de credite vor aproba, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, statele de functii numai cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Un exemplar din statele de functii ale ordonatorilor principali de credite si statele de personal centralizate, pentru institutiile din subordinea acestora, se vor depune in termen de 15 zile de la aprobare la Ministerul Finantelor Publice. Aceste prevederi nu se aplica in cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputatilor, Senat si Administratia Prezidentiala.

(4) Termenele prevazute la art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 33/2001 privind unele masuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritatii judecatoresti, aprobata si modificata prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc pana la data de 31 decembrie 2003.

(…)

(6) Din bugetele pe anul 2003 ale institutiilor publice prevazute la alin. (5) se asigura plata premiului anual aferent anului 2002.

(…)

Art. 13. – (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 18.205,1 miliarde lei, din care: 11.371,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.719,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 44,6 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 978,0 miliarde lei transferuri, 1.328,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 762,6 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt in suma de 1.355,0 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 600,1 miliarde lei pentru Senat, 139,4 miliarde lei pentru Administratia Prezidentiala, 60,5 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 577,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 5.870,3 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 39,5 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 31,4 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,1 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 46,1 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 9.402,2 miliarde lei pentru administratia publica centrala, din care: 747,7 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 8.654,5 miliarde lei pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.

(…)

Art. 14. – (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 63.935,8 miliarde lei, din care: 24.209,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 20.627,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.056,9 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 1.717,4 miliarde lei transferuri, 3.428,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 10.896,2 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru aparare nationala se stabilesc in suma de 31.758,8 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se stabilesc in suma de 32.177,0 miliarde lei.

(…)

(6) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii, scadente pana la data de 31 iulie 2002 si neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului -Petrom- – SA, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectiva Ministerului de Interne, precum si unitatilor subordonate acestui minister pana la data de 15 decembrie 2003, in limita sumei de pana la 500,0 miliarde lei.

Art. 15. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 63.314,3 miliarde lei, din care: 4.306,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.125,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.513,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 40.255,2 miliarde lei transferuri, 3.801,6 miliarde lei cheltuieli de capital si 5.311,8 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 15.317,6 miliarde lei pentru invatamant, 10.845,1 miliarde lei pentru sanatate, 4.784,1 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 32.367,5 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(…)

(4) Guvernul poate garanta credite externe, in limita a 150,0 milioane dolari SUA, contractate de catre institutiile de invatamant superior de stat pe baza de proiecte, in conditiile legii.

(…)

(8) Suma de 22,0 miliarde lei, prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul -Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret-, se aloca pentru finantarea activitatii Fundatiei Culturale Romane.

(9) Taxele postale percepute de Compania Nationala -Posta Romana- – SA pentru prestatiile reprezentand plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii in anul 2003 nu pot depasi 1,35% din valoarea sumelor platite.

(10) Cheltuielile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in suma de 11,2 miliarde lei, se finanteaza din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor de la titlurile corespunzatoare ale capitolului -Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret-.

Art. 16. – (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 8.112,8 miliarde lei, din care: 267,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 141,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.085,7 miliarde lei transferuri, 3.416,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 2.201,6 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 5.819,0 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si 2.293,8 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 17. – (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc in suma de 73.456,0 miliarde lei, din care: 1.823,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.888,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 8.010,9 miliarde lei subventii, 771,1 miliarde lei prime, 32.082,6 miliarde lei transferuri, 12.244,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 12.635,0 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 15.250,5 miliarde lei pentru industrie, 14.099,1 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 30.307,6 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 13.798,8 miliarde lei pentru alte actiuni economice.

(…)

(4) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 2.045,0 miliarde lei, din care:

a) 1.680,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobanda la exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie; bonificatii de dobanda si garantii la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea creditelor si a garantiilor la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea creditelor de productie pentru bunuri si servicii destinate exportului de marfuri generale; asigurarea si reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru marfuri generale. Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea EXIMBANK SA conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK SA si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior in functie de necesitatile de sustinere a exporturilor.

b) 365,0 miliarde lei pentru stimularea exporturilor in conditiile prevederilor art. 2, alin. (6) din Legea privind impozitul pe profit, nr. 414/2002. Prin hotarare a Guvernului se vor aproba programele de stimulare a exporturilor, mecanismul de acordare si repartizarea sumelor pe ordonatori principali de credite.

(5) In bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sunt cuprinse si sume pentru majorarea capitalului social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si suma de 134,6 miliarde lei pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, potrivit legii.

(…)

Art. 18. – (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc in suma de 8.547,0 miliarde lei, din care: 1.225,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 900,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 117,4 miliarde lei subventii, 5.103,7 miliarde lei transferuri, 1.041,0 miliarde lei cheltuieli de capital si 159,5 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 3.436,3 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si 5.110,7 miliarde lei pentru alte actiuni.

Art. 19. – La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:

a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 2.226,4 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar;

b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 200,0 miliarde lei, se utilizeaza pentru finantarea unor actiuni urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate;

c) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 120,0 miliarde lei, pentru proiecte economice si culturale dintre Romania si Republica Moldova.

Art. 20. – In anul 2003, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 219,8 miliarde lei, din care: 163,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 1,3 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 55,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale.

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publica si

imprumutul guvernamental

Art. 21. – Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 48.956,7 miliarde lei.

Art. 22. – (1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc in suma de 49.988,2 miliarde lei, din care: 21.696,0 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 8.615,6 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 11.871,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 6.605,1 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala si 1.200,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne.

(…)

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

Art. 23. – (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentand 15.699,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:

a) 9.640,5 miliarde lei pentru protectie sociala, privind asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap. Suma respectiva se repartizeaza pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judet, de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, dupa caz, a Inspectoratului Judetean pentru persoane cu handicap, in functie de numarul de beneficiari.

b) 808,8 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ in bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta. Institutiile de cultura care au trecut in finantarea autoritatilor administratiei publice locale incepand cu anul 2002 sunt prevazute in anexa nr. 5;

c) 1.335,6 miliarde lei pentru bugetele proprii ale judetelor;

d) 3.914,4 miliarde lei se repartizeaza pe comune, orase si municipii, prin hotarare a consiliului judetean, cu prioritate acelor unitati administrativ-teritoriale care inregistreaza venituri proprii insuficiente, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice.

(2) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat incepand cu 1 ianuarie 2003 la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 36% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al judetului si 17% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului.

(3) Pentru municipiul Bucuresti cota este de 63% si se repartizeaza in conditiile prevazute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 36% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 9% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor si municipiului Bucuresti. Aceste procente se aplica asupra impozitului pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarui sector.

Art. 24. – Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei, in suma de 3.585,9 miliarde lei, prevazuta in anexa nr. 6, se repartizeaza de catre consiliul judetean, pe unitati administrativ-teritoriale, dupa consultarea primarilor, in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei si subventia aferenta, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata prin Legea nr. 84/2002.

(…)

Art. 26. – (1) Sumele destinate finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat potrivit legii, creselor, precum si a centrelor judetene si locale de consultanta agricola, in suma de 34.348,4 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 8, 8a si 8b, se repartizeaza pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judet si municipiul Bucuresti, de catre consiliul judetean, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, dupa caz, a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

(…)

Art. 27. – (1) In anul 2003 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, in suma de 1.900,0 miliarde lei.

(…)

CAPITOLUL VII

Dispozitii referitoare la agentii economici

Art. 32. – (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si celelalte societati comerciale pot efectua anual, in limita unei cote de pana la 1,5%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.

(2) In cadrul aceleiasi limite prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998. De asemenea, unitatile mentionate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din scoli si din centrele de plasament.

(…)

Art. 33. – (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

CAPITOLUL VIII

Responsabilitati in aplicarea legii

(…)

Art. 37. – Ordonatorii de credite au obligatia ca, in cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica si termica si de gaze naturale de la titlul -Cheltuieli materiale si servicii-.

(…)

Art. 39. – (1) In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2003 ale societatilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv.

(2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) se aproba si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

Art. 40. – (1) In anul 2003 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa repartizate de catre unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, si acordate de catre angajatori, in limita valorii nominale prevazute de lege, unui numar maxim de 1.426.000 salariati in trimestrul I, 1.476.000 salariati in trimestrul II, 1.526.000 salariati in trimestrul III si 1.576.000 salariati in trimestrul IV.

(…)

(4) In bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitatilor de pe langa unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masa.

(…)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.