Acasă Special Cum verificăm dacă acoperișul unei case este bine hidroizolat?

Cum verificăm dacă acoperișul unei case este bine hidroizolat?

DISTRIBUIȚI

Indiferent dacă vorbim de o casă sau de un apartament situat la ultimul etaj, hidroizolarea este o lucrare esențială pentru orice construcție. Rolul hidroizolațiilor este de a proteja construcția împotriva acțiunii apelor de orice fel (lichid, vapori) precum și a infiltrării acestora (din exterior spre interior sau din interior spre exterior), apa fiind un important agent agresiv, cu efecte negative majore asupra părților sau elementelor de construcție care vin în contact cu ea: coroziunea armăturilor și a pieselor metalice înglobate în beton, ducând la reducerea până la pierderea caracteristicilor mecanice ale elementului atacat; degradări datorită ciclurilor de îngheț-dezgheț; modificări ale caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor; reducerea capacității de izolare termică; igrasie; mucegai;
Fie că este vorba de acoperișuri terasă circulabile sau necirculabile, vegetalizate sau multifuncționale, asigurarea integrității sistemelor de termo și hidroizolații este fundamentală pentru protecția atât a structurii clădirii cât și a bunurilor adăpostite de aceasta. Deseori, acoperișurile terasă prezintă deficiențe conceptuale sau constructive generatoare de disfuncționalități ce pot avea ca efect scăderea duratei de viață a clădirii sau costuri de reparație și întreținere sporite. În general, costurile legate de realizarea hidroizolațiilor și termoizolațiilor la acoperișuri terasă nu depășesc 3-4 % din costul total al unei clădiri, însă în cazul nerespectării unor reguli elementare legate de concepția și execuția acestora, pot genera 75% din neplăcerile ce apar pe durata existenței clădirii (infiltrații, mucegai, slăbirea rezistenței structurii portante, distrugerea membranei hidroizolatoare și a termoizolației, etc…).
Cauzele acestei stări de fapt, întâlnite din păcate foarte des în România, sunt multiple:
Cauze conceptuale: neadaptarea concepției acoperișului și a materialelor folosite la construcția sa față de destinația acestuia; folosirea unor soluții constructive depășite, neadaptate, costisitoare și cu grad de risc ridicat; furnizarea cu întârziere a planurilor de detaliu (detailed drawings) legate de instalarea diverselor obiecte și agregate (roof-topuri, cilere, trape de fum, paratrăsnete, țevi, străpungeri, antene, etc…) pe acoperișul terasă față de stadiul fizic de avansare al lucrărilor.
Cauze legate de punerea în operă a sistemelor de hidro și termoizolații: nerespectarea condițiilor de punere în operă recomandate de furnizorii de materiale și de normativele în vigoare (minim 5oC, absența umidității, etc…); necoordonarea activității de montaj ale sistemelor de termo și hidroizolații față de alte lucrări, în special de instalații ce au loc pe acoperișul terasă; necunoașterea și nerespectarea tehnologiilor de pozare recomandate de furnizorii de termo și hidroizolații în funcție de sistemul termo și hidroizolator ales; folosirea unor materiale ieftine și de slabă calitate față de condițiile climatice din România și față de destinația acoperișului terasă.
Cauze legate de întreținerea acoperișurilor terasă: ca orice bun imobiliar, acoperișul terasă necesită o întreținere periodică. În cazul în care aceasta nu este efectuată, integritatea acestuia, îndeplinirea funcțiilor sale de bază (protecția la umezeală, confort termic, protecție la acțiunea diverșilor factori climatici, etc…) și durată de viață a acestuia pot fi afectate în mod iremediabil; din acest punct de vedere un acoperiș terasa poate fi asemuit cu un automobil. Neefectuarea la timp a reviziilor, adică a ciclului de mentenanță recomandat de producător, duce în mod implicit la scăderea performanțelor, la diminuarea duratei de folosință și, în anumite condiții, la anularea garanției acordate. FRS este în măsura să ofere clienților săi asistența tehnică necesară pe întreg ciclul de concepție, producție și întreținere a unui acoperiș terasă.

Ce e de făcut? Consultă specialiștii.

Dacă sunteți pe punctul de a cumpăra sau de a construi căsuța visurilor folosiți pentru acoperiș ultimele tehnologii existente în materie de testare nedestructiva a sistemelor de hidro și termoizolații din anvelopa construcțiilor civile și industriale. Prima firmă din România specializată în servicii de expertiză tehnică, Flat Roof Services (FRS), nu este un contractant general și nici o societate specializată în aplicarea sistemelor de hidroizolații. Principalul lor obiectiv este reprezentarea intereselor proprietarilor clădirilor și furnizarea într-un mod relevant și transparent a informațiilor legate de starea sistemelor ce asigură termo și hidroizolația clădirilor.
Specialiștii societății dețin o bogată expertiză tehnică legată atât de partea conceptuală a sistemelor de hidroizolații (la acoperișuri terasă, fundații, bazine, băi, etc…) cât și de punerea în operă a acestora. Abordarea lor este pragmatică și se bazează pe experiența dobândită în teren de-a lungul anilor. Serviciile de expertiză tehnică și mentenanță propuse de FRS se adreseaza în principal proprietarilor de clădiri, administratorilor de imobile, antreprenorilor generali, aplicatorilor specializați (subantreprenori), asiguratorilor, birourilor de control, etc…

Când să consultăm experții?

Testele nedistructive la acoperișurile terasă pot fi efectuate în diverse stadii față de momentul finalizării lucrărilor de hidroizolare. Acestea pot fi: înainte de recepția finala a lucrărilor de hidroizolații. Testele prin metode nedestructive permit identificarea precisă a eventualelor străpungeri și fisuri în membranele ce asigură hidroizolația clădirilor în vederea remedierii acestora; înainte de expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de hidroizolații. Proprietarii clădirilor și antreprenorii generali pot avea certitudinea că acoperișul terasă continuă să își îndeplinească funcțiunea, fără apariția infiltrațiilor, înainte de expirarea perioadei de garanție; ori de câte ori apar infiltrații. Prin metodele moderne propuse de FRS se pot localiza cu precizie de câțiva centimetri locul sau locurile exacte unde au apărut fisuri și orificii la suprafața membranei hidroizolatoare pe unde se infiltrează apa în imobil; atunci când se dorește monitorizarea permanentă a stării acoperișului terasă; atunci când clientul dorește o garanție de 10 ani pentru acoperișul terasă al clădirii sale. Prin pachetul de servicii de mentenanță propus de FRS, proprietarii clădirilor pot beneficia, în premieră în România, de o garanție de 10 ani împotriva infiltrațiilor pentru sistemele de termo și hidroizolații ale clădirilor aflate în administrare sau proprietate.

Ce metodă aplică specialiștii ?

Sisteme de detectare a fisurilor în acoperișuri existente:
1.ELD Descrierea principiilor de funcționare a metodei ELD (Electronic Leak Detection) de depistare a fisurilor din membrane hidroizolatoare, sistemul FRSLP
Metoda detectării electronice (ELD) a infiltrațiilor de apă prin identificarea fisurilor și a orificiilor din membranele de hidroizolație se bazează pe principiul măsurării unui curent electric de joasă tensiune ce traversează suprafața membranei hidroizolatoare.
ELD este un test ce măsoară diferența potențială între suprafața ne-conductivă a membranei de hidroizolație și suprafața conductivă a structurii portante care este legată la pământ.
Astfel, un curent de joasă tensiune este aplicat pe membrana hidroizolatoare (izolator electric), iar un senzor este deplasat la suprafața acesteia de către un operator specializat. Suprafața membranei este în prealabil umezită. În cazul existenței unor fisuri și străpungeri la suprafața membranei, acestea sunt detectate și localizate cu precizie de senzorul dispozitivului FRSLP datorită curentului ce traversează sistemul termo și hidroizolator.
Metoda propusă de FRS prin folosirea dispozitivului FRSLP este unică și superioară oricărei alte metode de testare a acoperișurilor terasă deja construite și neprevăzute cu sisteme integrate de monitorizare a fisurilor.
Una din referințele majore ale utilizării sistemului FRSLP este depistarea punctuală a fisurilor apărute în acoperișul clădirii ce adăpostește muzeul Diocesan din Köln, Germania. Astfel, cu toate că membrana hidroizolatoare fusese garantată la sfârșitul lucrărilor de hidroizolații ca fiind perfect etanșă, aceasta a fost avariată datorită lucrărilor ulterioare de construcție pe suprafața acesteia. Prin folosirea dispozitivului FRSLP a fost posibilă identificarea și localizarea exactă a fisurilor din membrană, permițând turnarea ulterioară a șapei de beton în zona circulabilă a terasei și evitând astfel apariția unor infiltrații greu de reparat și care ar fi putut avea consecințe grave asupra artefactelor adăpostite de muzeu.
2.ECT; descrierea principiilor de funcționare a metodei ECT (Electrical Capacitance Testing) de depistare a fisurilor în membranele hidroizolatoare.
Metoda de testare prin acest procedeu presupune introducerea unui curent electric în structura acoperișului terasă, iar prin măsurarea rezistivității electrice din acesta pot fi determinate zonele în care apa este prezentă.
Prezența apei în structura acoperișului terasă poate cauza distrugerea membranei hidroizolatoare și diminuarea sau anularea proprietăților termoizolatoare ale izolației termice.
Funcție de întinderea ariei identificate ca având un conținut de apă în structura sa, poate fi hotărâtă o intervenție locală în sensul înlocuirii membranei fisurate sau extragerii apei din termoizolație cu ajutorul unui echipament special cu vid.

Sisteme de detectare a fisurilor integrate în acoperișuri noi

Datorită complexității lor, aceste sisteme de monitorizare «built in» nu pot fi montate pe acoperișurile terasă existente. Integrarea lor în sistemele de termo și hidroizolații ale clădirilor nu poate fi făcută decât din faza de proiectare în cazul construcției teraselor noi sau a reconstrucției cu schimbarea soluției tehnice a acoperișurilor terasă existente.
Sistemele de detecție a infiltrațiilor «built in» sunt cele mai fiabile, ele nenecesitând intervenția unui operator uman pentru depistarea fisurilor sau a găurilor apărute în acoperișul terasă.
Sistemele de detectare integrate în structura acoperișurilor terasă prezintă numeroase avantaje: grad sporit de siguranță datorită faptului că acoperișul terasa nu trebuie să facă obiectul unor inspecții periodice în vederea depistării fisurilor; prevenirea instantanee atunci când se produc infiltrațiile de apă; detectare precisă a locului unde s-a produs fisura; posibilitatea testării menținerii etanșeității în timpul montajului acoperișului și în momentul instalării diverselor agregate pe acoperiș (cilere, roof-topuri, paratrăsnete, țevi, străpungeri, etc…); evită apariția și propagarea infiltrațiilor în clădire, fapt ce poate avaria structura clădirii sau bunurile din interiorul acesteia ; preț convenabil.
Prima metodă se numește FRSIS și este un sistem electro-rezistiv special conceput pentru monitorizarea hidroizolațiilor pe baza de mebrane bituminoase. Testarea poate fi făcută fie de un operator uman cu ajutorul terminalelor specializate de tip „hand-held“ fie în mod automat (monitorizare permanentă on-line) prin folosirea echipamentului de transmisie și deportare a informației din versiunea specială a FRSIS.
Principii de funcționare și avantaje: sistemul presupune instalarea unui strat conductiv din punct de vedere electric în structura acoperișului; poate fi folosit numai la acoperișuri terasă hidroizolate cu membrane bituminoase; flexibilitate în alegerea momentului în care se poate efectua testarea cu ajutorul terminalului portabil sau monitorizare permanentă cu ajutorul sistemului automat; fiabilitate în identificarea fisurilor în membrana de hidroizolare.
A doua metodă, FRSMX, permite monitorizarea întregii suprafețe a acoperișului terasă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Infiltrațiile sunt detectate imediat, de îndată ce apa a pătruns în anvelopa clădirii. Acest fapt minimizează riscul identificării cu întârziere a apariției infiltrațiilor, reducându-se astfel pagubele ce pot fi produse clădirii.
Proprietarul sau administratorul clădirii poate cunoaște în orice moment starea acoperișului său.
Principiu de funcționare și avantaje; sistemul de monitorizare FRSMX se bazează pe instalarea unui strat de folie specială ce joacă rolul de conductor electric și pe o rețea de senzori de avertizare răspândită pe întreaga suprafață a acoperișului terasă. Sistemul este conectat la un calculator care generează și măsoară tensiunea electrică din rețea. În cazul în care calculatorul detectează o fisură sau o gaură în membrana de hidroizolație, sistemul declanșează o alarmă, iar calculatorul identifică precis zona în care s-a produs aceasta. Opțional, informația producerii infiltrației poate fi transmisă prin SMS sau e-mail; sistemul poate fi montat atât în sisteme de hidroizolații ce folosesc membrane sintetice monostrat (PVC, TPO, EPDM, etc…) sau membrane bituminoase aplicate la cald sau la rece; avertizare instantanee și precisă a locului unde s-a produs fisura; achiziție și transmisie de date automată (o reprezentare a acoperișului poate fi transmisă pe internet); poate fi instalată sub diverse construcții amplasate pe terasă (panouri solare, roof topuri, etc…) ; poate furniza diverse date precum conținutul de vapori de apă din acoperiș, temperatura acestuia, emisiile de CO2, etc…

Imaginile au fost preluate de pe www.frservices.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.