Home Special -Sorin Ovidiu Vintu, persoane legate de el si firme controlate de acesta...

-Sorin Ovidiu Vintu, persoane legate de el si firme controlate de acesta au fost principalele beneficiare ale sumelor retrase de la FNI-

DISTRIBUIŢI

-Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie

Domnului Tanase Joita,

Procuror General

In completarea scrisorilor BNR transmise institutiei dvs., in perioada 27.09.2000 – 01.02.2002, in temeiul art. 23 din Legea nr. 78/2000, in indeplinirea sarcinii stabilite de Parlamentul Romaniei prin Hotararea nr. 35/28 septembrie 2000, si in vederea solutionarii legale si temeinice a cauzelor care au ca obiect sesizarile BNR (prezentate in anexa nr. 1), va comunicam si urmatoarele aspecte care au rezultat din activitatea de supraveghere a BNR si corespondenta purtata cu SRI si IGRP:

BNR a solicitat SRI precizari referitoare la pastrarea de facto de catre Sorin Ovidiu Vintu a controlului asupra uneia sau mai multora dintre societatile componente ale grupului de firme GELSOR, precum si informatii cu privire la aceasta persoana, in calitatea sa de actionar semnificativ la BID SA. SRI, sub semnatura directorului acestei institutii, a comunicat BNR ca, -in activitatea desfasurata pana in prezent, Vintu Sorin Ovidiu a procedat la inregistrarea si, ulterior, modificarea repetata a structurii actionariatului diferitelor societati componente ale grupului GELSOR, pe numele unor relatii si colaboratori apropiati, prin vanzarea formala catre acestia din urma a pachetelor de actiuni detinute personal la firmele respective, in conditii care i-au permis celui in cauza sa mentina controlul de facto asupra afacerilor derulate si sa-si promoveze, in continuare, propriile interese-. Totodata, in scrisoarea mentionata, SRI a comunicat ca -aspectele de interes specific detinute de institutia noastra cu privire la situatia BRS SA si cauzele generatoare ale acesteia au fost comunicate Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie-. Rezulta cu claritate faptul ca Sorin Ovidiu Vintu a detinut, in fapt, in permanenta, prin intermediul firmelor componente ale grupului GELSOR si prin colaboratorii acestuia, controlul asupra BRS SA si, direct, asupra BID SA, aspect care, in opinia noastra, ar trebui avut in vedere pe parcursul urmaririi penale.

Subliniem totodata ca beneficiari ai sumelor care au facut obiectul constatarilor BNR au fost Sorin Ovidiu Vintu, firme componente ale grupului Gelsor sau persoane apropiate acestuia (a se vedea lista celor 26 de persoane identificate la BRS SA ca beneficiari de credite fara respectarea destinatiei). In acest context, aratam ca sumele fraudate la BRS SA au fost, in mare majoritate, directionate fie catre firme din grupul Gelsor, diverse persoane fizice (31), din care o parte conducatori ai acestor firme, sau direct in contul lui Sorin Ovidiu Vintu (rulajul creditor al acestui cont in anul 2001 a fost de 464 miliarde lei). Cea mai mare parte din transferurile financiare respective, pe langa faptul ca nu au avut la baza documente justificative aferente (ordin de plata etc.), nu par sa aiba nici acoperire in tranzactii comerciale, acest din urma aspect urmand a fi clarificat de organele abilitate ale statului. Mai mult, utilizarea sumelor cu care au fost alimentate conturile persoanelor fizice si juridice respective s-a facut cu preponderenta prin ridicari de numerar, al caror cuantum s-a situat sub limita de raportare la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (10.000 euro), operatiuni care pot fi apreciate ca fiind savarsite in vederea ascunderii faptelor. Rezulta astfel ca toate aceste operatiuni au fost dirijate pentru finantarea persoanelor sau firmelor din Grupul Gelsor, finantare care, din verificarile noastre, nu indeplineste toate conditiile prevazute de lege. Prin aceste proceduri au fost create si sursele finantarii unor operatiuni cum este cea de majorare a capitalului social al BRS SA si de rambursare a creditului in suma de 25 miliarde lei acordat SC VSO Company prin utilizarea sumelor existente in conturile ASTRA SA fara acordul acestei societati, fapte care imbraca, in opinia noastra, caracterul unor fraude. La efectuarea acestor operatiuni o contributie importanta au avut-o persoane cu functii de decizie in societatile pagubite, ulterior numite in posturi de conducere la societatile controlate de Sorin Ovidiu Vintu (ex.: Hateganu Nicolae – presedinte al Asigurare Reasigurare ASTRA SA, semnatar al contractelor de garantare a creditelor acordate Romcuart SRL, ulterior devenit director al ADAS, Dobre Cristian, fost director economic la Asigurare Reasigurare ASTRA SA, de asemenea, semnatar al contractelor de garantare a creditelor acordate Romcuart SRL, numit ulterior trezorier la BID SA etc.) ceea ce pare a sustine ideea unei legaturi preexistente intre Sorin Ovidiu Vintu si persoanele respective.

In legatura cu modalitatea de constituire si, respectiv, de autorizare a BID SA, dorim sa va informam asupra urmatoarelor aspecte:

In perioada 25.01-26.01.2000, Directia Supraveghere din BNR a efectuat la sediul BRS SA – Sucursala Bucuresti o actiune de inspectie care a avut ca obiectiv verificarea provenientei surselor din care s-a constituit si varsat capitalul social al BID SA. Din documentele prezentate echipei de inspectie de conducerea Sucursalei Bucuresti a BRS SA a rezultat ca o mare parte din suma reprezentand participatia lui Sorin Ovidiu Vintu la capitalul social al BID SA (131 mld. lei din totalul de 180 mld. lei) provenea din rascumparari de unitati de fond detinute de acesta la FNI, constatari sustinute de cererile de rascumparare unitati de fond FNI, semnate de Sorin Ovidiu Vintu. Mentionam ca la documentatia depusa la BNR in vederea autorizarii de fondatorii BID SA a fost prezentata o -Adeverinta- emisa de SOV INVEST SA, semnata de presedintele acestei societati, Ioana Maria Vlas, potrivit careia -domnul Sorin Ovidiu Vintu, posesor al carnetului de investitor FNI nr. 468, detine un numar de 125.052 unitati de fond FNI in valoare de 61.000.365.600-. Ulterior autorizarii acestei banci, ca urmare a finalizarii anchetei Parlamentului Romaniei privind fenomenul FNI, a fost remis BNR Raportul Comisiei de ancheta privind modul de reglementare si supraveghere a pietei de capital de catre CNVM si a pietei monetare de catre BNR, pornind de la constatarea starii de incetare de plati a FNI-SOV INVEST. Avand in vedere ca, potrivit celor inscrise in Raportul mentionat, Sorin Ovidiu Vintu desi nu a investit nici o suma la FNI a incasat sume importante de bani proveniti din rascumpararea de unitati de fond FNI (sume justificate de catre Sorin Ovidiu Vintu prin transferul in contul sau a unor sume rascumparate de terte persoane), informatii care erau in contradictie cu datele existente la nivelul bancii centrale (urmare autorizarii BID SA), BNR a sesizat, la data de 27.09.2000, institutia dv.

Aratam totodata ca in anexa la scrisoarea nr. 97081/22.01.2002, transmisa BNR de IGPR, se regaseste Nota de constatare cu privire la verificarea calitatii de investitor a dl. Sorin Ovidiu Vintu la FNI, intocmita de o echipa de control din cadrul Directiei Generale de Indrumare si Control Fiscal din MFP, inregistrata sub nr. 22/15.01.2002 la SOV INVEST SA, in calitate de administrator al FNI. In anexa la scrisoarea mentionata se arata urmatoarele: -Cu privire la subscrierile si rascumpararile unitatilor de fond – FNI trebuie relevat faptul ca in evidenta FNI nu se regaseste nici un carnet de investitor pe numele de Vintu Sorin Ovidiu. Din jurnalul operatiunilor de casa al Agentiei CEC – Sediul 2 din 10.12.1999… reiese faptul ca Vintu Sorin Ovidiu a subscris suma totala de 5.000.032.154 lei, reprezentand 74.963 unitati de fond – FNI. Achitarea acestor unitati de fond s-a facut in numerar, operatiunile fiind inscrise la pozitiile 91-96 in Carnetul de investitor la FNI nr. 40.102.000486.0 titular Popa R. Nicolae-. Din fisa analitica a contului 5121 -Conturi la banci in lei-/analitic BRS – SMB … rezulta ca la 14.01.2000 FNI a virat 80.250.000.000 in contul nr. 2511.R.ROL. 421 – titular Vintu Sorin Ovidiu in baza O.P. 2/14.01.2000, care la rubrica -obiectul platii- mentioneaza -rascumparari unitati de fond-. In aceste conditii rezulta ca adeverinta nr. 884/18.08.1999 eliberata de SOV INVEST SA nu reflecta o situatie reala a sumelor investite de Sorin Ovidiu Vintu. Prin urmare, Sorin Ovidiu Vintu a folosit adeverinta eliberata de SOV INVEST SA Bucuresti (nr. 884/18.08.1999) in scopul autorizarii de catre BNR a constituirii BID SA, cunoscand ca cele cuprinse in aceasta nu corespund realitatii, intrucat sursa fondurilor nu au constituit-o veniturile din participarile la FNI, fapte ce pot intruni elementele constitutive ale infractiunilor de fals si uz de fals, prevazute de Codul penal.

Mai mult, aratam ca, asa cum rezulta din procesul-verbal nr. 542/28.02.2002 incheiat de echipa de inspectie a BNR la BRS SA – Sucursala Bucuresti, la 14.01.2000, aceasta banca a acordat unui numar de opt persoane fizice credite in suma de 81,053 miliarde lei (fara documentatia prevazuta de normele bancii), in vederea crearii de disponibilitati in contul SOV INVEST SA, care sa permita rascumpararea de unitati de fond FNI de catre Sorin Ovidiu Vintu, in suma de 80,25 miliarde lei. Aceste credite au fost rambursate prin sume transferate din contul unor firme apartinand grupului Gelsor, fara ca, pana in prezent, sa avem cunostinta daca a fost verificata de catre organele abilitate ale statului relatia comerciala care a stat la baza acestor transferuri.

In acelasi proces-verbal se mai mentioneaza ca o alta parte din disponibilitatile utilizate de Sorin Ovidiu Vintu pentru participarea la capitalul social al BID SA, respectiv suma de 58 miliarde lei, au fost create prin transferarea de catre Gelsor Asset Management din contul deschis la BCR SA-sector 5, la 13.01.2000, a sumei respective in contul Imola SA, deschis la BRS SA – Suc. Bucuresti. Din aceasta suma, in aceeasi zi, Imola SA a efectuat urmatoarele transferuri: 11 miliarde lei in contul SOV INVEST SA, care a fost utilizata pentru efectuarea rascumpararii de unitati de fond FNI de catre Sorin Ovidiu Vintu; 47 miliarde lei in contul lui Sorin Ovidiu Vintu cu titlul -restituire imprumut-.

La solutionarea legala si temeinica a cauzelor mai sus mentionate trebuie avut in vedere ca o contributie decisiva la colapsul BID SA au avut-o hotararile adoptate de CA si AGA bancii (actionarul majoritar Sorin Ovidiu Vintu detinand mai mult de 90% din capitalul bancii) si puse in aplicare de managementul acestei banci, decizii concretizate, in principal, in:

– tranzactiile neperformante cu actiuni Gelsor din toamna anului 2000, cand BID SA a cumparat actiuni la GELSOR SA cu suma de 16 miliarde lei si le-a revandut dupa 3 luni pentru 4 miliarde lei, motivand prin deteriorarea situatiei financiare a GELSOR SA. In conditiile in care Sorin Ovidiu Vintu detinea in continuare controlul asupra societatii, asa cum sustine SRI, e evident ca decizia privind cele doua tranzactii a fost una deliberata, in cunostinta de cauza si urmarind alte scopuri, probabil frauduloase, si nu scopul normal, de a realiza o activitate profitabila pentru banca;

– plasamentele repetate soldate cu pierdere la BRS SA, necolateralizate, la un nivel al dobanzii cu mult mai mare decat cel practicat pentru depozite similare pe piata interbancara, aspect care ar fi trebuit sa constituie pentru conducerea executiva a bancii un semnal serios de avertisment privind dificultatile financiare ale BRS SA, cu atat mai mult cu cat managementul BID SA avea cunostinta de situatia dezastruoasa a grupului Gelsor inca de la tranzactiile din 2000;

– -creditul- acordat de Gelsor Network care a condus la afectarea grava a credibilitatii prin efectuarea de operatiuni care au creat in randul publicului perceptia slabului management, ca urmare a luarii in plata a cladirii gajate si, ulterior, vanzarii acesteia catre Posta Romana printr-o modalitate neuzuala in sistemul bancar, de inchidere a unui depozit scadent;

– creditul acordat Construct Grup International SRL, devenit ulterior Romcuart SRL, in conditiile in care in contractul comercial care a stat la baza operatiunii de finantare nu era inscrisa valoarea tranzactiei, iar banca avea cunostinta de faptul ca Hateganu Nicolae, director al ASTRA SA, nu avea competenta sa angajeze patrimoniul acestei societati, prin constituirea unui depozit colateral in vederea garantarii creditului respectiv.

Adoptarea de catre BID SA a acestor decizii, privind efectuarea operatiunilor mentionate, cu implicatiile aferente atat pe plan financiar, cat si prudential, finantate, de altfel, prin depozite ale clientilor, a facut necesara interventia autoritatii de supraveghere, prin impunerea de restrictii in vederea protejarii deponentilor.

Fata de cele de mai sus, apreciem ca este necesar ca, in interesul stabilitatii sistemului bancar, Parchetul General de pe langa CSJ sa intreprinda masurile aflate in competenta sa pentru a stabili daca Sorin Ovidiu Vintu e instigator, autor sau complice la fraudele inregistrate la FNI – BID SA – BRS SA – ASTRA SA – Gelsor SA.

In opinia noastra, exista o legatura intre Sorin Ovidiu Vintu si constatarile privind incalcarea legislatiei, comune celor 5 institutii, avand in vedere urmatoarele:

– Faptul ca Sorin Ovidiu Vintu, persoane legate de acesta (Angelica Vintu, Popa Nicolae etc.) si firme controlate de Sorin Ovidiu Vintu au fost principalele beneficiare ale sumelor retrase de la FNI (asa cum de altfel s-a mentionat si in Raportul Comisiei Parlamentare de Ancheta a Cazului FNI);

– Faptul ca Sorin Ovidiu Vintu a determinat conducerea SOV INVEST SA sa emita documente false privind detinerea de certificate de investitor la FNI, ceea ce pare a indica faptul ca Sorin Ovidiu Vintu detinea de fapt controlul asupra SOV INVEST SA;

– Similitudinea unor proceduri utilizate in fraudarea institutiilor respective (utilizarea de persoane interpuse, care efectuau operatiuni cu sume mari, aparent in nume propriu, dar fara a dispune de fapt de sumele respective;

– Cesionarea formala a actiunilor majoritare la anumite entitati, dar pastrarea de facto a controlului acestora);

– Efectuarea de tranzactii cu actiuni necotate (cazul FNI) sau acordarea de credite pentru achizitionarea de astfel de actiuni (cazul BRS) pentru a se putea manevra valoarea reala a tranzactiilor;

– Transferul intre toate aceste entitati a unor sume care in final au ajuns sa fie utilizate de Sorin Ovidiu Vintu personal, de entitati controlate de acesta sau de persoane aflate in legatura cu acesta (a se vedea modul de constituire a capitalului BID SA).

Consideram ca numai o solutionare legala si temeinica a tuturor aspectelor legate de faptele prezentate si persoanele mentionate poate impiedica repetarea acestui tip de frauda si punerea in pericol a stabilitatii sistemului bancar, in principal, si a celui financiar, in general.

BNR va sta la dispozitie cu lamuriri privind aspectele prezentate si documentele la care facem referire in cele de mai sus.

Viceguvernator, Mihai Bogza-

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.