Acasă Actualitate Curtea de Conturi Europeană: Sprijinul UE pentru IMM-uri nu a generat niciun...

Curtea de Conturi Europeană: Sprijinul UE pentru IMM-uri nu a generat niciun beneficiu real acestora

DISTRIBUIȚI

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt esențiale pentru economia UE, dar nu au beneficiat cu adevărat de pe urma acțiunilor UE menite să le sporească competitivitatea. Aceasta este concluzia la care a ajuns Curtea de Conturi Europeană într-un raport special publicat astăzi. Fondurile UE au stimulat disponibilitatea IMM-urilor de a investi, dar impactul și eficacitatea acestora asupra competitivității au fost atât de limitate încât majoritatea IMM-urilor sprijinite pur și simplu nu au obținut niciun beneficiu real de pe urma sprijinului acordat de UE. Auditorii îndeamnă Comisia Europeană și statele membre să utilizeze mai bine fondurile UE, astfel încât acestea să ajute IMM-urile într-un mod eficace.

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă un pilon al economiei UE, întrucât ocupă aproape două treimi (63 %) din forța de muncă din Uniune și generează jumătate (52 %) din valoarea adăugată. Acestea se confruntă însă uneori cu dificultăți atunci când încearcă să concureze cu întreprinderi mai mari. UE dispune de politici menite să sprijine IMM-urile, în special prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). În perioada 2014‑2020, programele finanțate din FEDR au alocat peste 40 de miliarde de euro pentru a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor și fonduri suplimentare ale UE au fost eliberate ca răspuns la pandemia de COVID-19, dar auditorii UE au concluzionat că aceste sume nu au ajutat IMM-urile să fie mult mai competitive.

Coloană vertebrală a economiei UE, IMM-urile trebuie și merită să fie sprijinite atunci când își încep și își extind activitățile”, a declarat domnul Pietro Russo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. „Cu toate acestea, sprijinul acordat de FEDR în ultimii ani nu a adus o diferență semnificativă în ceea ce privește competitivitatea generală a IMM-urilor, fapt care pune la îndoială beneficiile acțiunii UE în acest domeniu.

În UE există peste 20 de milioane de IMM-uri. S-a preconizat că FEDR va sprijini în mod direct 800 000 dintre acestea până la sfârșitul anului 2019. Regulamentul privind FEDR nu impunea însă statelor membre să stabilească strategii privind cea mai bună modalitate de creștere a competitivității IMM-urilor lor. În lipsa unor astfel de strategii, era dificil să se asigure direcționarea finanțării UE către întreprinderile și zonele cu cel mai mare potențial de creștere. În medie, programele FEDR au furnizat aproximativ 42 000 de euro pentru fiecare IMM beneficiar. Această cifră ascunde însă diferențe semnificative între statele membre, sumele efective variind de la aproximativ 392 000 de euro per proiect în Austria până la mai puțin de 1 000 de euro în Irlanda. Auditorii UE avertizează că finanțarea unui număr mare de IMM-uri poate fi problematică, deoarece proiectele la scară mică se confruntă cu riscul de a nu atinge masa critică necesară pentru a aduce o schimbare reală în ceea ce privește competitivitatea IMM-urilor.

În practică, cea mai mare parte a fondurilor FEDR a fost alocată pentru sprijin prin intermediul unor proiecte independente care vizau IMM-uri individuale, dar auditul arată că aceste proiecte au generat doar efecte de propagare limitate, reducând impactul global al sprijinului acordat de UE. În unele cazuri, finanțarea din FEDR chiar a afectat negativ perspectivele economice ale unor IMM-uri care concurau pe aceleași piețe și care nu beneficiaseră de sprijin. Auditorii observă, de asemenea, că proiectele abordau, în general, un factor specific al competitivității, fără să ia măsuri pentru a asigura eficacitatea proiectelor sau pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor într-un sens mai larg, de exemplu necesitatea de a găsi lucrători calificați, de a face față obstacolelor de reglementare și de a gestiona povara administrativă. În consecință, auditorii au constatat că unele IMM-uri au primit resurse semnificative fără a-și îmbunătăți competitivitatea generală.

Există și alte elemente care au împiedicat eficacitatea sprijinului acordat de UE, afirmă auditorii. Printre acestea se numără procedurile de selecție, care erau, în general, prea lipsite de ambiție și nu erau concepute pentru a acorda finanțare celor mai competitive proiecte. Majoritatea propunerilor care au obținut un punctaj minim de eligibilitate au primit finanțare, fără nicio analiză comparativă sau concurență între cererile de finanțare. Factori precum creșteri durabile ale competitivității sau expansiunea pieței au fost ignorați, în timp ce inovarea sau cercetarea și dezvoltarea au avut doar un impact minor asupra deciziilor. Prin urmare, fondurile UE nu au fost canalizate în primul rând către cele mai promițătoare IMM-uri.

În sfârșit, auditorii pun sub semnul întrebării valoarea adăugată a acestor fonduri. Ei observă că majoritatea IMM-urilor ar fi făcut oricum o investiție similară, cu sau fără finanțare publică, confirmând riscul de apariție a efectului de balast în cazul acestui tip de sprijin din partea UE, o problemă asupra căreia Curtea de Conturi Europeană a atras atenția în numeroase rânduri.

În UE, IMM-urile sunt întreprinderi cu mai puțin de 250 de angajați și fie o cifră de afaceri anuală de maximum 50 de milioane de euro, fie un bilanț anual de cel mult 43 de milioane de euro. Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), în special Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), se numără printre cele mai importante programe ale UE care oferă sprijin financiar IMM-urilor. În perioada 2014‑2020, programele finanțate din FEDR au alocat 54,4 miliarde de euro pentru măsuri legate de IMM-uri, prin intermediul unor priorități specifice numite obiective tematice. Majoritatea obiectivelor tematice ale FEDR pot contribui în mod direct sau indirect la creșterea competitivității IMM-urilor. Obiectivul tematic 3, intitulat „Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor”, este al doilea ca mărime în ceea ce privește volumul fondurilor FEDR alocate, cu 40,3 miliarde de euro dintr-un total de 201,5 miliarde de euro alocați din bugetul UE până în iunie 2021. În ansamblu, trei sferturi din finanțarea din FEDR pentru IMM-uri (75 %) îmbracă forma sprijinului direct.

Raportul special nr. 08/2022 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Sprijinul din FEDR pentru competitivitatea IMM-urilor: deficiențele de concepție reduc eficacitatea finanțării”, este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu).

În luna mai a acestui an, Curtea de Conturi Europeană a publicat, de asemenea, un raport special privind programele UE de sprijinire a accesului IMM-urilor pe piețele internaționale.

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.