DISTRIBUIȚI

În luna februarie a acestui an, Tribunalul București a stabilit definitiv că terenul și Biserica Colțea aparțin statului. Decizia a fost pronunțată în dosarul în care Parohia Colțea a încercat să preia în instanță proprietatea asupra terenului și a bisericii prin uzucapiune, un mod de dobândire a proprietăţii şi a altor drepturi reale prin posedarea neîntreruptă a unui lucru în intervalul de timp prevăzut de lege, respectiv 10 ani.
Parohia aranjase cu directorul juridic din Primăria Capitalei, Adrian Iordache și cu fostul manager al Spitalului Colțea, Mircea Lupușoru, ca aceștia să nu se prezinte în instanță și să nu depună întâmpinare și astfel proprietatea publică să intre în proprietatea parohiei.

Consiliera juridică de la Colțea se luptă în instanță și câștigă, Parohia cere în scris pedepsirea acesteia

Judecătoria Sectorului 3 emite adrese repetate către Colțea. Acestea, deși există dovadă de comunicare, nu sunt înregistrate la secretariat și cu atât mai puțin prezentate Oficiului Juridic. La data de 28.10.2021 judecătorul cauzei dă dispoziție grefierului să contacteze inclusiv telefonic spitalul. Grefierul cere cu consilierul juridic al instituției. Si aici se fracturează furăciunea pusă la cale. Consiliera juridică, Lavinia Coțofană, fostă judecătoare, află pentru prima dată de existența litigiului, formulează cerere de intervenție accesorie în favoarea pârâtului Municipiului București, care invocase lipsa capacității procesuale pasive, susținând că nu e proprietarul terenului. Este informat primarul general Nicușor Dan de ticăloșie și se începe documentarea. Citiți pe larg AICI cum a reușit Lavinia Coțofană să protejeze proprietatea statului, susținerile Parohiei fiind respinse de ambele instanțe, și cea de fond, și cea de apel, iar terenul și clădirea Bisericii Coltea rămânând în proprietatea statului.

În paralel cu acest proces, Parohia Colțea a deschis un alt proces prin care a încercat pe cale judecătorească să anuleze întabularea bisericii și a terenului de la km zero ca fiind proprietatea statului.

Dacă ar fi reușit anularea întabulării, Parohia Colțea ar fi putut încerca din nou uzucaparea

În cererea sa, Parohia Colțea a susținut că întabularea a avut loc în timp ce terenul făcea obiectul unui litigiu şi fără să se dovedească proprietatea asupra lăcaşului de cult, iar întabularea curţii bisericii ca proprietate publică zădărniceşte demersul parohiei de a obţine un titlu de proprietate, învederând că niciunul dintre înscrisurile invocate ca temei al întabulării nu constituie un veritabil titlu de proprietate şi nu au ca obiect locaşul de cult.

La data de 09.06.2022, intimatul Spitalul Clinic Colţea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată și chiar inadmisibilă a cererii petentei.
Acesta a arătat în esenţă că dreptul de proprietate a fost întabulat în favoarea Municipiului Bucureşti, regimul fiind domeniu public, fiind totodată întabulat dreptul de administrare în favoarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Municipiului Bucureşti, depunând în acest sens diferite înscrisuri.
Și Municipiul Bucureşti a formulat întâmpinare spre deosebire de primul dosar când făcuse jocul Parohiei, prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii petentei, susținând că numai în măsura în care Parohia ar obţine o hotărâre definitivă prin care să se constate dreptul său de proprietate, ar putea solicita rectificarea cărţii funciare.

Judecătorii au dat dreptate Primăriei și juristei Coțofană

Judecătorii au respins cererea Parohiei Colțea, stabilind că „înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în mun. București, Bd. I.C. Brătianu, nr. 1, sector 3, s-a făcut pentru un imobil aflat în domeniul public al mun. București față de interesul public local statuat prin art. 3 din H.G. nr. 1096/2002 raportat la art. 5 alin. (2) şi art. 25 din Legea nr. 213/1998, art. 5 din Legea nr. 18/1991, în anexa hotărârii fiind indicat şi Spitalul Colţea. Astfel, înscrierea corespunde actelor care atestă dreptul de proprietate, care aparţine Municipiului Bucureşti, luând în considerare şi prevederile H.G. nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului Bucureşti și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, dar şi prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale.
(…) În prezenta speţă, Parohia Colţea nu a dovedit că ar avea un drept de proprietate recunoscut de lege asupra imobilului arătat.(…) Doar în momentul în care Parohia Colţea ar obţine un titlu de proprietate, dacă este cazul, în dosarul nr. 7429/301/2021 sau în altă modalitate prevăzută de lege, aceasta va putea să considere dacă este cazul să solicite rectificarea cărţii funciare în condiţiile art. 907 şi urm. C.civ., însă această radiere nu poate fi obţinută direct pe calea plângerii formulate în condiţiile art. 31 din Legea nr. 7/1996. (…)
Astfel, titlul în baza căruia s-a înscris dreptul de proprietate iniţial al celuilalt titular trebuie în prealabil să fie desfiinţat, iar ulterior se poate solicita rectificarea înscrierii în cartea funciară, după care, în baza acestor înscrisuri şi ulterior îndeplinirii tuturor condiţiilor legale, s-ar impune admiterea cererii de radiere sau înscriere în cartea funciară. Prin urmare, atât timp cât nu s-a constatat cu titlu de chestiune prejudicială nulitatea absolută sau anularea
actului care a generat înscrierea intimatului ca proprietar în baza documentaţiei cadastrale anexate sau revendicarea imobilului, nu se poate dispune rectificarea cărţii funciare.”, au decis judecătorii Judecătoriei Sectorului 3.
Vineri, 26.05.2023, judecătorii Tribunaluui București au respins apelul Parohiei Colțea la decizia judecătoriei, iar clădirea și terenul au rămas întabulate în proprietatea publică a Municipiului București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.