Acasă Actualitate Peste 1.460 de locuri scoase la concurs pentru admiterea în UMF „Carol...

Peste 1.460 de locuri scoase la concurs pentru admiterea în UMF „Carol Davila” din Bucureşti

DISTRIBUIȚI

Pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2019-2020, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, precum şi la facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) au fost scoase la concurs de către Ministerul Educaţiei Naţionale 1.464 de locuri, dintre care 1.154 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 310 locuri cu taxă.

În ceea ce priveşte repartizarea cifrei de şcolarizare pe facultăţi pentru admiterea în anul universitar 2019-2020, aceasta creionează pentru specializarea „medicină” un număr de 360 de credite, pentru o durată de 6 ani de studiu (650 locuri finanţate de la buget şi 200 locuri cu taxă). Pentru specializarea „medicină dentară” regăsim un număr similar de credite, având aceeaşi perioadă de studiu (180 locuri finanţate de la buget şi 74 locuri cu taxă), la facultatea de farmacie , 300 de credite pentru 5 ani de studiu (150 locuri finanţate de la buget şi 20 locuri cu taxă), în timp ce la FMAM , pe segmentul Moaşe şi Asistenţă medicală generală pentru 4 ani de studiu, 240 de credite (95 locuri finanţate de la buget şi 4 locuri cu taxă), iar pentru alte specializări FMAM care însumează 3 ani de studiu şi 180 de credite, au fost repartizate 75 de locuri finanţate de la buget şi 12 de locuri cu taxă, iar alte 4 locuri fiind scoase la concurs pentru absolvenţii din centrele de plasament. Amintim faptul că, anul trecut , la UMF „Carol Davila” au fost scoase la concurs 1.402 locuri, dintre care 302 locuri cu taxă, 1.468 de locuri în 2017, dintre care 440 de locuri cu taxă, iar în 2016 acestea au însumat 1.420, dintre care 470 de locuri cu taxă.

Procedura de înscriere în concurs
Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor, respectiv pentru Facultatea de Medicină – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară – Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie – str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5. Înscrierile se vor face în perioada 11.07.2019 – 17.07.2019 între orele 900- 1600 , pentru ca , în data de 24.07.2019 să aibă loc desfăşurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă 2019-2020, pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Şi anul acesta, taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfăşurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.

Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti. Pentru anul universitar 2019-2020, Senatul UMF „Carol Davila” aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru următoarele categorii de candidaţi:

– orfanii de ambii părinţi;
– candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;
– copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
– eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

De asemenea, U.M.F. „Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fărră concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale sau naţionale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

Pentru admiterea în anul universitar 2019-2020 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor , formularul regăsindu-se pe site-ul UMF „Carol Davila” (www.umfcd.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi-sub semnătura personal-îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

70 de locuri bugetate pentru Institutul Medico-Militar
În planul de şcolarizare în instituţii militare de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, pentru Institutul Medico-Militar au fost aprobate 70 de locuri bugetate pentru anul universitar 2019-2020, repartizate astfel: Medicină-50 de locuri, Medicină Dentară-10 locuri şi Farmacie-10 locuri. Admiterea pe aceste locuri se va susţine la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii de concurs ca şi la facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”. Înscrierea candidaţilor şi informaţii suplimentare pot fi obţinute de la Institutul Medico – Militar, str. Institutului Medico-Militar, nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, tel: 021/319.60.06; fax: 021/319.70.61.

Taxa de studiu stabilită de Senatul UMF „Carol Davila” pentru ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019-2020 este de 9000 lei /an de studiu pentru Medicină, Medicină dentară şi Farmacie şi 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuală va fi platită în 3 tranşe (prima tranşă – 50% din taxa anuală, a doua tranşă – 25% din taxa anuală şi a treia tranşă – 25% din taxa anuală).

Despre UMF „Carol Davila”
În 1857 Carol Davila in colaborare cu Nicolae Kretzulescu înfiinţează Şcoala Naţionala de Medicina şi Farmacie. Cea mai veche universitate de medicină şi farmacie din ţară a fost, încă de la început, recunoscută în Franţa şi Italia, unde s-au format cu precădere primii profesori. Dedicaţi îndeplinirii misiunii instituţiei de formare şi perfecţionare a resurselor umane înalt calificate în domeniul medical, de a promova cercetarea ştiinţifică, spiritul şi gândirea critică, membrii comunităţii academice se remarcă prin realizări de ordin profesional şi social. De-a lungul timpului, membrii corpului academic al Universităţii au fost recunoscuţi drept personalităţi ale lumii medicale româneşti şi internaţionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.