Acasă Actualitate Recurgerea la consultanți externi de către Comisie prezintă riscuri potențiale

Recurgerea la consultanți externi de către Comisie prezintă riscuri potențiale

DISTRIBUIȚI

Potrivit unui raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, modul în care Comisia Europeană angajează consultanți externi și recurge la serviciile acestora nu asigură în totalitate o utilizare optimă a resurselor și nici nu îi protejează pe deplin interesele. În cadrul elaborat pentru reglementarea utilizării acestor servicii există lacune importante, care generează riscuri potențiale legate de concentrarea furnizorilor de servicii, de dependența excesivă și de conflictele de interese, riscuri care nu sunt suficient monitorizate. Curtea subliniază, de asemenea, deficiențe ale modului în care sunt evaluate activitatea consultanților și valoarea adăugată a acesteia.

Auditorii au constatat că sistemul de informații al Comisiei Europene nu este în măsură să ofere o imagine completă a modului în care Comisia recurge la consultanți externi. Cert este faptul că Comisia a recurs din ce în ce mai mult la consultanți externi pentru a presta diverse servicii de consiliere și de sprijin. În ultimii ani, aceasta a contractat anual aproximativ 1 miliard de euro pentru o gamă largă de astfel de servicii care acoperă activități de consultanță, studii, evaluări și cercetare. Furnizorii externi sunt implicați în principal în punerea în aplicare a politicilor de vecinătate și de extindere ale UE, a parteneriatelor internaționale, a instrumentelor de politică externă și a acțiunilor în materie de mediu și climă. Auditorii au verificat dacă Comisia Europeană a reușit să obțină o utilizare optimă a resurselor și să își protejeze interesele.

„Externalizarea anumitor sarcini poate fi utilă și, uneori, necesară”, a declarat domnul François‑Roger Cazala, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. „Dar Comisia Europeană ar trebui să se asigure că maximizează valoarea obținută pentru suma de bani pe care o plătește. Este nevoie de un grad sporit de transparență și de răspundere de gestiune în ceea ce privește sarcinile care pot fi externalizate și modul în care sunt gestionate riscurile de concentrare a furnizorilor, de dependență excesivă și de conflicte de interese. Sper că raportul Curții va ajuta administrația UE să avanseze în această direcție.”

Auditorii au identificat lacune în cadrul care reglementează recurgerea la consultanți externi. În special, în ceea ce privește serviciile de consultanță și de cercetare – care reprezintă aproape 80 % din suma contractată – nu există orientări cu privire la măsura în care sarcinile pot fi externalizate, la modul în care sunt definite serviciile furnizate de consultanți externi și la mijloacele și capacitățile care ar trebui menținute la nivel intern. În plus, în ceea ce privește unele servicii de consultanță achiziționate pentru a îndeplini sarcini recurente, Comisia nu efectuează analize cost-beneficiu și analize ale nevoilor pentru a lua în considerare avantajele relative ale recurgerii la furnizori externi mai degrabă decât la personal intern înainte de a lansa noi cereri de oferte pentru achiziții publice.

Deși criteriile utilizate pentru a selecta ofertele câștigătoare erau adecvate, Comisia nu a monitorizat și nu a gestionat suficient riscurile importante asociate cu recurgerea de către aceasta la consultanți externi. Printre ele se numără riscurile de concentrare a furnizorilor și de dependență excesivă de un număr relativ mic de furnizori de servicii. În perioada analizată, Comisia Europeană a încheiat contracte cu un număr de 2 769 de consultanți externi, dar numai primii 10 furnizori reprezentau 22 % (aproximativ 600 de milioane de euro) din totalul sumelor contractate în perioada auditată. Cu alte cuvinte, unele servicii ale Comisiei se bazează în mare măsură pe un număr relativ mic de contractanți. Chiar dacă se organizează în mod regulat proceduri de licitație deschise, nu este neobișnuit ca unul și același furnizor să câștige contracte succesive pe parcursul mai multor ani.

Acest risc de concentrare a unui număr mic de consultanți externi implică riscul ca unii furnizori cu o vastă experiență de lucru cu Comisia să aibă mai mult succes în câștigarea unor contracte. Cu titlu de exemplu, auditorii UE au constatat că unii furnizori ofereau o combinație de servicii de consiliere, de punere în aplicare și de evaluare pentru aceeași direcție generală a Comisiei, ceea ce le poate oferi un avantaj competitiv deoarece sunt implicați în conceperea, în punerea în aplicare și în evaluarea aceleiași politici a UE. Comisia dispune de proceduri pentru detectarea și prevenirea potențialelor conflicte de interese, dar acestea sunt în majoritate verificări formale, care nu pot garanta singure gestionarea riscurilor legate de conflictele de interese.

După examinarea unor contracte individuale, auditorii UE confirmă că Comisia verifică dacă consultanții furnizează serviciile la nivelul de calitate solicitat înainte de a efectua plățile. Totuși, ei subliniază că, în afara studiilor și a evaluărilor, Comisia nu a evaluat în mod consecvent performanța consultanților externi. Numai unele direcții generale efectuează exerciții bazate pe lecțiile învățate sau evaluări ex post ale raportului costuri-beneficii, iar atunci când acestea sunt efectuate, nu există o colectare centralizată a unor informații care să permită cea mai bună utilizare posibilă a rezultatelor produse de serviciile furnizate de consultanți externi. În opinia Curții, acest fapt diminuează capacitatea Comisiei de a identifica domeniile care ar putea fi îmbunătățite și crește riscul de reangajare a unor consultanți care au avut performanțe slabe în trecut.

Având în vedere amploarea recurgerii la consultanți externi, Curtea solicită Comisiei Europene să îmbunătățească modul în care gestionează utilizarea serviciilor acestora. De asemenea, ea solicită Comisiei să sporească transparența prin raportarea periodică și exactă cu privire la utilizarea serviciilor prestate de consultanți externi.

Auditul acoperă serviciile furnizate de consultanți externi care au fost finanțate din bugetul UE și contractate de Comisia Europeană în perioada 2017‑2019 și care au fost înregistrate de aceasta cu titlu de consultanță, studii, evaluare sau cercetare. Acolo unde a fost cazul, s-au luat în considerare informații relevante recente cu privire la utilizarea serviciilor furnizate de consultanți externi. Serviciile de consultanță în domeniul informatic nu au fost acoperite de acest audit.

Raportul special nr. 17/2022 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Consultanți externi la Comisia Europeană – Există loc de îmbunătățiri”, este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.