Home Dezvăluiri Șefii de la Floreasca presează să afle cine sifonează la presă. Încălcarea...

Șefii de la Floreasca presează să afle cine sifonează la presă. Încălcarea legii avertizorului public este abuz în serviciu: de la 2 la 7 ani

DISTRIBUIŢI

Surse din Spitalul Floreasca ne-au declarat că în urma scandalului privindu-l pe profesorul Mircea Beuran, conducerea Spitalului Floreasca face mari presiuni asupra angajaților din Secția Chirurgie să afle cine vorbește cu presa ca să-i închidă gura. Totodată, niște dudui care se cred la fel de deștepte ca Firea s-au gândit să introducă și ele în Regulamentul intern și în Contractele de muncă o prevedere prin care să interzică angajaților să vorbească cu ziariștii sau/și cu persoane din afara spitalului despre problemele ivite în activitatea lor.
Încă din anul 2004, după presiunea țărilor occidentale, Parlamentul României a adoptat Legea 571, privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
Așadar orice angajat al autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale, administrației publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităților administrative autonome, instituțiilor publice de cultură, educație, sănătate și asistență socială, companiilor naționale, regiilor autonome de interes național și local, precum și societăților naționale cu capital de stat care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii, ale deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței în cadrul acestora devin avertizori.

Unde pot face sesizările avertizorii?

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale, conform art. 4 lit. h), poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5;
b) conducătorului autorității publice, instituției publice sau al unității bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorității publice, instituției publice sau al unității prevăzute la art. 2, din care face parte persoana care a încălcat legea, conform art. 5;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizațiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizațiilor neguvernamentale.

Ce fapte pot sesiza avertizorii?

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele menționate la art. 1 și 2, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:
a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor unităților prevăzute la art. 2;
d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;
e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepția persoanelor alese sau numite politic;
g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
i) incompetența sau neglijența în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare și eliberare din funcție;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al autorităților publice, instituțiilor publice și al celorlalte unități prevăzute la art. 2;
n) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și cel al ocrotirii interesului public.

Cum sunt protejați avertizorii?

În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la lit. a) și b) de mai sus, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, respectiv oricine află identitatea avertizorului este obligat să o protejeze.

În fața comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de bună-credință, în condițiile art. 4 lit. h), până la proba contrară;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor unități prevăzute la art. 2 au obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorității publice, instituției publice sau a unității bugetare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii disciplinare aplicate.
(2) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea.

În aceeași lege se prevede că începând cu 21 ianuarie 2005, „autoritățile publice, instituțiile publice și celelalte unități bugetare prevăzute la art. 2 își vor pune de acord regulamentele de ordine interioară cu prevederile acesteia.”
Așa că aviz cucoanelor care își permit să introducă în regulamentul intern prevederi care nu sunt în acord cu Legea 571/2004. Idem managerul care semnează din parte aconducerii. Vătămând dreptul al protecția avertizorului prin încălcarea Legii 571/2004, șefii sunt pasibili de închisoare de la 2 la 7 ani prin comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. Legea 571/2004 poate fi citită integral pe site-ul Ministerului justiției AICI.

2 ARII

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.