Home Dezvăluiri SOBIS, noua stea din IT: primăriile îi dedică licitațiile copiind în caietele...

SOBIS, noua stea din IT: primăriile îi dedică licitațiile copiind în caietele de sarcini prezentarea de pe site-ul firmei

DISTRIBUIŢI

Primaria Municipiului Pitesti a lansat in data de 24.10.2019 licitatia Dezvoltare portal servicii electronice si bugetare participativa pentru cetateni, inclusiv livrare si instalare echipamente informatice, software si servicii necesare dezvoltarii solutiei informatice, in cadrul proiectului „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetatenii Municipiului Pitesti”

Anunt de participare: CN1016282

Valoarea totala estimata:1789400 Moneda: RON – 376.149 euro

Licitatia e dedicate firmei SOBIS SOLUTIONS SRL de vreme ce unul dintre produsele software solicitate in caietul de sarcini este licenta platforma portal de aplicatii. Specificatiile solicitate sunt preluate in caietul de sarcini (pag. 19 – 30) ad literam (copy/paste) din specificatiile DocManager produs de compania Sobis (https://it.sobis.ro/docmanager-2/).

Se incalca astfel flagrant 2 din priincipiile de baza privind achizitiile publice:

  1. Respectarea principiului nediscriminării presupune asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă şansa de a deveni contractant.

Principiul nediscriminării presupune egalitate de acces pentru toţi operatorii economici din toate statele membre. Pe cale de consecinţă, autorităţile contractante nu ar trebui să impună condiţii ce cauzează discriminare directă sau indirectă faţă de potenţialii ofertanţi în alte state membre, cum ar fi cerinţa ca întreprinderile interesate de contract să fie stabilite în acelaşi stat membru sau regiune ca şi entitatea contractantă. Unica derogare de la această regulă ar fi obligaţia câștigătorului de a amplasa o anumită infrastructură de afaceri la locul execuţiei contractului, în cazul în care acest lucru este justificat prin anumite circumstanţe specifice ale contractului.

Prin urmare autoritatea contractanta trebuie să evite practicile de favorizare a unui ofertant prin stabilirea de condiţii discriminatorii în caietele de sarcini.

  1. Respectarea principiului tratamentului egal presupune ca, oricând pe parcursul procedurii de atribuire, să se stabilească şi să se aplice reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi.

Principiul implica atât aspecte procedurale, cât și de drept substanţial: tratament egal înseamnă atât egalitatea de oportunităţi – definirea unor cerinţe cu respectarea acestui principiu, cât și egalitatea de rezultat, adică egalitatea efectivă după aplicarea unor măsuri sau a unor cerinţe care la prima vedere creează oportunităţi egale.

În aplicarea acestui principiu, trebuie respectate următoarele reguli:

  • eliminarea elementelor de natură subiectivă care pot influenţa deciziile în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
  • furnizarea, concomitent, către toţi operatorii economici implicaţi într-o procedură de achiziţie, a informaţiilor aferente procedurii.

Efectele acestui principiu sunt:

  • toţi participanţii vor dispune de aceleași șanse în pregătirea documentelor asociate procedurii în cauză;
  • instituirea unui cadru bazat pe încredere, cinste, corectitudine şi imparţialitate pe tot parcursul derulării procedurii;
  • favorizarea dezvoltării unei concurenţe corecte și efective între operatorii economici participanţi la o procedură de achiziţie publică.

Prin urmare, autoritatea contractanta se confrunta cu o situaţie de tratament inegal în care unul dintre ofertanţi (SOBIS) a fost implicat în procesul de definire a documentaţiei de atribuire, în special a caietului de sarcini. Prin urmare, autoritatea contractanta ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că nu a fost distorsionată concurenţa între operatorii economici: să informeze toţi ofertanţii cu privire la natura implicării ofertantului respectiv în pregătirea documentaţiei. Mai mult, ofertantul implicat în definirea procedurii ar trebui exclus din procedură deoarece se constată că situaţia de tratament inegal nu poate fi remediată prin mijloace mai puţin drastice.

Aproape același context este și la

  • Primăria Târgu Jiu – Anunt de participare CN1015158 – Pachet echipamente informatice și servicii IT, sectiunea 5.2.3)
  • Primăria Motru – Anunt de participare CN1016153 – Achiziție publică – furnizare și implementare soluție informatică privind simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în cadrul proiectului ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A UAT MUNICIPIUL MOTRU, COD SMIS/SIPOCA – 126212/516”, Sectiunea Alte Cerinte – pagina 18

Sunt deasemenea copiate din specificatiile DocManager produs de compania Sobis (https://it.sobis.ro/docmanager-2/).

În ultimii doi ani SOBIS a câștigat peste 20 de proceduri de atribuire la primării și consilii județene prin atribuire directa, fără licitație deschisă enumerate in tabelul de mai jos:

#Nr anunt atribuireData publicareAutoritatea contractantaValoare atribuita (Lei)
1CAN10185587/9/2019MUNICIPIUL ARAD131.932,77
2CAN10172136/12/2019Municipiul Craiova65.900,00
3CAN10105671/17/2019MUNICIPIUL PITESTI – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI34.800,00
4CAN10105611/17/2019MUNICIPIUL PITESTI – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI69.600,00
5CAN100785811/15/2018Judetul Bistrita-Nasaud194.400,00
61860701/23/2018Primaria Municipiului Tirgu-Mures46.200,00
718530012/29/2017MUNICIPIUL ARAD19.300,00
818450612/6/2017MUNICIPIUL ARAD18.200,00
91814989/8/2017Primaria Municipiului Lugoj6.800,00
101814959/8/2017Primaria Municipiului Lugoj3.571,45
111814949/8/2017Primaria Municipiului Lugoj12.843,50
121814939/8/2017Primaria Municipiului Lugoj16.427,87
131814879/8/2017Primaria Municipiului Lugoj5.952,38
141796827/13/2017MUNICIPIUL ARAD16.800,00
151795567/10/2017MUNICIPIUL ARAD13.445,37
161777665/12/2017Municipiul Craiova42.420,00
171771464/20/2017MUNICIPIUL ARAD83.316,00
181751711/19/2017Primaria Municipiului Tirgu-Mures43.200,00
191749391/11/2017MUNICIPIUL PITESTI – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI67.200,00
201718108/22/2016Primaria Municipiului Lugoj18.000,00

Pare un adevărat abonament la contractele cu statul, fără licitație!  

 

1 COMENTARIU

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.