Home Actualitate Sfaturi pentru a răzbi prin haosul legislativ fiscal creat de principalele modificări...

Sfaturi pentru a răzbi prin haosul legislativ fiscal creat de principalele modificări aduse recent

DISTRIBUIŢI

Autor: Rutcovschi Nicolae-Laurențiu, Expert Contabil, Expert Legislația Muncii și Consultant Fiscal

În ultima perioadă s-a tot modificat legislația fiscală; s-au modificat anumite prevederi, iar după câteva zile s-au modificat și aceste prevederi… S-a creat astfel un haos legislativ.

Pentru a se putea aplica corect prevederile legislative trebuie făcut slalom printre articolele mai multor acte normative, și nici atunci nu se înțelege clar cum s-a dorit să se legifereze.

Principalele modificări sunt:

1.În ceea ce privește E-FACTURA către persoane fizice, este opțională transmiterea facturilor în sistemul E-FACTURA începând cu data de 01.07.2024, iar începând cu data de 01.01.2025 devine obligatorie. Recomandarea este să se declare aceste facturi începând cu 01.07.2024, pentru a nu exista diferențe semnificative în bazele de date ale ANAF și pentru a evita creșterea riscului fiscal de control.

2.Facturile emise către Asociații, Fundații, Agricultorii Persoane Fizice ce aplică regim special, nu se transmit obligatoriu în E-FACTURA până la data de 30.06.2025, dacă aceștia nu sunt plătitori de TVA sau dacă nu sunt înregistrați în REGISTRUL E-FACTURA. Pentru a evita astfel de verificări, și în acest caz recomandarea este să se transmită facturile în sistemul E-FACTURA.

3.Trebuie sa se verifice dacă facturile primite de la furnizori au fost transmite de aceștia în E-FACTURA.

Primirea și înregistrarea unei facturi care nu a fost transmisă de furnizor în sistemul E-FACTURA se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii. Amenda este aplicată beneficiarului(cumpărătorului).

Beneficiarii care nu primesc facturile prin sistemul E-FACTURA în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii vor notifica organele fiscale competente în acest sens.

Procedura de notificare și măsurile ce urmează a fi luate de organul fiscal în vederea transmiterii facturilor de către emitenți prin intermediul sistemului se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Recomandarea este sa se verifice primirea facturilor de la furnizori prin sistemul E-FACTURA pentru a evita sancțiunile de mai sus cu ajutorul aplicațiilor informatice puse la dispoziție de ANAF sau furnizate de alți terți(gratuit sau contracost).

4.Modificări privind sistemul E-TRANSPORT.

Dacă autovehiculul are o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone este obligatorie declararea în acest sistem pentru toate transporturile internaționale a căror produse depășesc una dintre cele 2 condiții: greutate peste 500 kg sau valoare peste 10.000 lei.

Pentru transporturile interne se declară doar transporturile ce conțin produse cu risc fiscal, celelalte reguli de mai sus aplicându-se la fel.

Aici regăsiți lista produselor cu risc fiscal:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/254608

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.

Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, începând cu data declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.

Amenzile pentru nerespectarea prevederilor privind sistemul E-TRANSPORT sunt destul de mari la care se adaugă și confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

5.Operatorul de transport este obligat:

-să asigure buna funcționare a respectivelor dispozitive pentru a îndeplini cerința transferului datelor curente de poziționare a vehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului de transport. Înaintea pornirii pe traseu a unui transport care face obiectul Sistemului RO e-Transport sunt obligatorii introducerea codurilor UIT și atribuirea acestora dispozitivelor de transmitere automată a datelor de poziționare cu care este echipat vehiculul de transport în vederea transmiterii către serverele ANAF. După terminarea transportului, dispozitivele de transmitere automată a datelor de poziționare nu vor avea alocate coduri UIT;

-să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit (dispozitive de tip telefon mobil funcționale) pe care au fost instalate modulele informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare;

-să pună la dispoziția conducătorului auto codul UIT primit de la utilizatorii Sistemului RO e-Transport, sub orice formă inteligibilă de prezentare.

6.Conducătorul vehiculului de transport este obligat:

-să pornească dispozitivul de poziționare și să introducă codurile UIT aferente transportului înainte de începerea transportului pe teritoriul național, respectiv să oprească dispozitivul de poziționare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul național sau după părăsirea teritoriului național, în cazul unui transport de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport, efectuat cu un vehicul de transport dotat cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații;

-să prezinte, la solicitarea organelor competente, documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT. Codul UIT poate fi prezentat sub orice formă inteligibilă.

7.Casele de marcat vor trebui actualizate astfel încât să genereze un cod QR. În cazul în care nu este posibil tehnic, achizitionarea caselor de marcat ce pot genera cod QR se efectuează în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență(21.06.2026).

8.Începând cu luna iunie 2024 există obligația de a asigura implementarea și de a accepta cel puțin un instrument de plată fără numerar, indiferent de cifra de afaceri.

Instrumentul de plată este orice dispozitiv personalizat și/sau orice set de proceduri convenite între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de servicii de plată și folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniția un ordin de plată.

Rămâne in vigoare vechea obligație: Dacă se realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, entitățile au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice.

Sfat!

Verificați ca toate facturile transmise în E-FACTURA să fie validate cu succes. Reamintim faptul că netransmiterea în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii pentru una sau mai multe facturi în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura se sancționează cu amendă.

Toate prevederile actelor normative publicate se regăsesc aici:

-LEGEA 406/2023 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/277474

-OUG 41/2022(E-TRANSPORT) https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/282113

-Procedura RO-TRANPORT https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/284598

-OUG 69/2024 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/284213

-OUG 87/2024 Monitorul Oficial Nr.609/28.06.2024

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.