Acasă În Lume Controlul performanței UE este acum mai important decât oricând

Controlul performanței UE este acum mai important decât oricând

DISTRIBUIȚI

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi raportul său anual de activitate pentru 2021. Acesta oferă o privire de ansamblu asupra activității Curții în 2021 și aduce informații cu privire la managementul, personalul și finanțele instituției, descriind modul în care cei 900 de angajați ai săi au continuat să furnizeze rapoarte independente și obiective cu privire la chestiuni de importanță majoră pentru viitorul UE. Într-un context în care statele membre se confruntă cu numeroase provocări neașteptate, Curtea joacă un rol crucial, subliniind ce aspecte ale acțiunilor UE funcționează bine, atrăgând atenția asupra aspectelor care ar putea fi îmbunătățite și recomandând modificări de substanță pentru a permite UE să își atingă pe deplin potențialul. Grație acestei activități, UE poate să se sprijine pe eforturile din trecut pentru a-și îmbunătăți gestiunea financiară și pentru a asigura faptul că cheltuielile sale produc rezultate.

În 2021, auditorii UE au continuat să își desfășoare activitatea în limitele impuse de restricțiile de călătorie și în materie de sănătate publică legate de pandemia de COVID-19. Capacitatea lor de a efectua audituri la fața locului a continuat să fie restrânsă în mod semnificativ. Aceștia s-au adaptat însă la noua situație, și-au modificat rapid metodele de lucru și au învățat într-un timp scurt cum să folosească noi instrumente pentru a putea furniza un serviciu eficace de audit public în UE.

Auditorii UE au reușit astfel să formuleze în timp util concluzii pertinente și au adresat recomandări specifice și relevante. În 2021 au apărut 55 de publicații ale Curții, dintre care 32 de rapoarte speciale și documente de analiză care abordează multe dintre provocările cu care se confruntă UE în diferitele sale domenii de cheltuieli și de politică. Auditorii s-au aplecat asupra unor chestiuni precum politica agricolă comună (PAC) și schimbările climatice, principiul „poluatorul plătește”, electromobilitatea, agenția europeană pentru protecția frontierelor (Frontex), cooperarea UE cu țările terțe în ceea ce privește returnarea migranților aflați în situație ilegală, schimbul de informații fiscale, finanțarea durabilă, spălarea banilor sau dezinformarea. Au fost publicate de asemenea două rapoarte legate de pandemia de COVID-19: un document de analiză referitor la răspunsul adus de UE în materie de sănătate publică și un audit al drepturilor pasagerilor din transportul aerian în timpul pandemiei.

Publicațiile Curții – rapoarte de audit, documente de analiză și avize – reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE. Ele ajută Parlamentul European și Consiliul să monitorizeze și să controleze realizarea obiectivelor de politică ale UE, precum și să solicite celor responsabili să dea seamă pentru gestiunea bugetului Uniunii, în special Comisia Europeană.

„Pandemia de COVID-19 nu s-a terminat încă și o altă criză cumplită a lovit pe neașteptate la granițele UE”, a afirmat domnul Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene. „Europa traversează vremuri dificile în acest moment. Acum mai mult ca oricând, UE trebuie să dea dovadă de unitate și să producă rezultate. Misiunea Curții de Conturi Europene nu a fost niciodată atât de crucială: conștienți de acest lucru, ne vom continua eforturile de a evalua valoarea adăugată a acțiunii UE.”

Programul de activitate 2022+ al Curții, care a fost publicat în decembrie 2021, evidențiază prioritățile de audit ale instituției pentru următorii ani și prezintă detalii privind cele 79 de rapoarte speciale și documente de analiză care vor fi publicate. Programul fixează patru domenii strategice: competitivitatea economică a UE; reziliența în raport cu amenințările la adresa securității UE și respectarea valorilor europene precum libertatea, democrația și statul de drept; schimbările climatice, mediul și resursele naturale; politicile fiscal-bugetare și finanțele publice în Uniune. 16 dintre aceste rapoarte vor privi aspecte legate de răspunsul UE la pandemia de COVID-19, cum ar fi achiziționarea de vaccinuri, precum și o serie de audituri vizând Mecanismul de redresare și reziliență (inițiativa Next Generation EU), care a fost creat pentru a ajuta Europa să facă față consecințelor pandemiei.

 

Informații de fond

Curtea de Conturi Europeană este instituția independentă de audit extern al Uniunii Europene. Ea își are sediul la Luxemburg și este în activitate din 1977. Curtea are aproximativ 900 de angajați, care provin din toate statele membre ale UE. În 2021, instituția a recrutat 80 de noi angajați și a oferit un număr de 56 de stagii pentru absolvenți de studii superioare, cu o durată variind între trei și cinci luni. Aproximativ jumătate dintre angajații Curții sunt femei. Bugetul pe 2021 al instituției a fost de 153,7 milioane de euro, ceea ce reprezintă mai puțin de 0,1 % din totalul cheltuielilor UE și aproximativ 1,5 % din cheltuielile administrative ale UE.

În cadrul misiunii sale, Curtea:

  • se asigură că UE ține o contabilitate riguroasă, că normele financiare ale Uniunii sunt corect aplicate și că politicile și programele UE permit atingerea obiectivelor urmărite și obținerea unui raport costuri-beneficii optim;
  • contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și promovează răspunderea de gestiune și transparența;
  • avertizează cu privire la riscurile existente, oferă asigurare, semnalează deficiențele și reușitele și formulează orientări adresate factorilor de decizie și organelor legislative din UE;
  • își prezintă observațiile și recomandările Parlamentului European, Consiliului, guvernelor și parlamentelor naționale, precum și publicului larg.

Raportul de activitate pe 2021 al Curții de Conturi Europene este disponibil pe site-ul acesteia (eca.europa.eu) în 24 de limbi ale UE.

Raportul de activitate oferă o imagine completă a auditurilor și a publicațiilor Curții de Conturi Europene, a verificărilor efectuate de aceasta în statele membre ale UE și în țări terțe, precum și a colaborării cu principalele părți interesate în 2021. El conține, de asemenea, informații-cheie cu privire la personalul, la guvernanța și la finanțele Curții.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.