Acasă În Lume Modificările propuse pentru Mecanismul de protecție civilă al UE ar trebui să...

Modificările propuse pentru Mecanismul de protecție civilă al UE ar trebui să fie finalizate cu atenție

DISTRIBUIȚI

Potrivit unui aviz publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, propunerea recentă de modificare a Mecanismului de protecție civilă al Uniunii trebuie să fie mai bine clarificată. În special, rămâne de stabilit modul în care vor fi utilizate și monitorizate resursele majorate ale acestuia. Deși este esențial să se accelereze reacția UE la situațiile de criză, principiile bunei gestiuni financiare și obligația de răspundere de gestiune trebuie să prevaleze, avertizează Curtea.

Consiliul European a dezbătut, la 26 martie 2020, reacția UE la pandemia de COVID-19. Ulterior, acesta a invitat Comisia Europeană să formuleze propuneri pentru instituirea în UE a unui „sistem mai ambițios și mai amplu de gestionare a crizelor” în cadrul UE. În acest spirit, Comisia a propus, în mai puțin de două luni, modificarea Mecanismului de protecție civilă al Uniunii. Obiectivul general al acestei propuneri legislative este de a se asigura faptul că UE poate oferi cetățenilor săi un sprijin îmbunătățit în situații de criză și de urgență, în Europa și dincolo de granițele acesteia.

Crizele sunt, prin definiție, imprevizibile. Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 constituie un semnal evident că este absolut necesar ca UE să fie mai bine pregătită și capabilă să reacționeze rapid”, a declarat domnul Leo Brincat, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de aviz. „Propunerea recentă de modificare a Mecanismului de protecție civilă al Uniunii reprezintă un pas înainte în această privință. Dar atunci când este vorba despre definirea viitoarei modalități de reacție în materie de gestionare a crizelor, Comisia nu ar trebui să confunde viteza cu graba”.

În propunerea sa, Comisia majorează capacitățile bugetare ale Mecanismului de protecție civilă al Uniunii de la 1,4 miliarde de euro la 3,5 miliarde de euro pentru perioada 2021‑2027, pentru a permite mecanismului să își asume noi responsabilități, cum ar fi crearea de rezerve strategice de echipamente medicale, dezvoltarea de capacități de evacuare medicală și formarea de echipe medicale de urgență. Curtea atrage însă atenția că nu există o evaluare corespunzătoare a nevoilor. Propunerea conține foarte puține elemente care ar putea să justifice necesitatea acestei majorări a bugetului cu 2 miliarde de euro, întrucât nu furnizează nicio estimare a costurilor care ar fi implicate de aceste noi sarcini. Din acest motiv, este imposibil să se stabilească dacă bugetul propus este adecvat pentru atingerea obiectivelor avute în vedere.

În plus, unele dintre obiectivele noi propuse nu sunt însoțite de indicatori de performanță corespunzători sau nu fac obiectul unei monitorizări specifice. Propunerea nu mai garantează o pondere minimă de cheltuieli pentru fiecare dintre cei trei piloni strategici principali ai strategiei de reacție a UE în situații de criză (prevenire, pregătire și răspuns). Curtea consideră, prin urmare, că ar fi util să se includă o modalitate de raportare a cheltuielilor efective realizate pentru fiecare dintre acești piloni din Mecanismul de protecție civilă al Uniunii.

În ceea ce privește normele privind achizițiile publice, Curtea consideră binevenite modificările propuse. Legislația actuală privind procedurile comune de achiziții prezintă anumite limitări inerente, care au fost puse în evidență recent, în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19: prima procedură a fost lansată abia după patru săptămâni de la primele cazuri confirmate. În plus, conform normelor privind achizițiile comune, deși Comisia este responsabilă de semnarea contractului-cadru, numai statele membre pot cumpăra echipamentele în mod direct. În conformitate cu propunerea, Comisia va fi în măsură să efectueze în mod direct achiziții pentru a juca un rol mai autonom în acest proces. În opinia Curții, acest lucru ar putea permite UE să reacționeze mai rapid, reducând totodată sarcina care revine statelor membre. În mod similar, propunerea Comisiei de a combina gestiunea indirectă cu gestiunea directă pentru a executa bugetul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii are potențialul de a spori flexibilitatea răspunsului UE în situații de criză.

 

Note către editori

Responsabilitatea pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de dezastru și de criză revine în continuare, în primul rând, statelor membre ale UE atunci când acestea survin pe teritoriile lor. Comisia Europeană joacă totuși un rol de sprijin în domeniul protecției civile, ceea ce înseamnă că anumite acțiuni în acest domeniu sunt întreprinse la nivelul UE și că aceasta va juca un rol mai important în reacția la amenințările viitoare la adresa sănătății.

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii a fost creat în 2013, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre UE și statele participante pentru a preveni dezastrele naturale și pe cele provocate de om, pentru a se pregăti și pentru a furniza un răspuns mai eficace la acestea. Orice țară din lume poate solicita asistență în cadrul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii.

Acest aviz privind Mecanismul de protecție civilă al Uniunii completează alte avize publicate recent de Curte cu privire la flexibilitatea excepțională în utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, la REACT-EU și Regulamentul privind dispozițiile comune, la Fondul pentru o tranziție justă și Mecanismul pentru o tranziție justă, precum și la Mecanismul de redresare și reziliență.

Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor pe care le publică cu privire la propuneri de acte legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având un impact financiar. Aceste avize conțin o evaluare independentă a propunerilor legislative realizată de către auditorul extern al UE.

Potrivit temeiului juridic al propunerii Comisiei, consultarea Curții de Conturi Europene este obligatorie. Prin urmare, Consiliul s-a adresat în scris Curții pentru a-i solicita opinia.

Avizul nr. 9/2020 al Curții de Conturi Europene, care însoțește propunerea Comisiei de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii, este disponibil în prezent în limba engleză pe site-ul Curții eca.europa.eu; alte versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în scurt timp.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.