Acasă Mica Publicitate ANUNȚ DE LICITAȚIE

ANUNȚ DE LICITAȚIE

DISTRIBUIȚI

1. Informaţii generale privind vanzatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL TITU, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, judeţul Dâmbovita, cod fiscal 4402590, telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail primariatitu@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul vanzarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vandut: Teren în suprafaţă de 3.978 m.p., situat în intravilanul orasului Titu, Tarla 26, Parcela 156/1, jud. Dâmboviţa, identificat cu numar cadastral 72929, inscris in Cartea Funciara a Orasului Titu sub nr. 72929, aparţinând domeniului privat al oraşului Titu, pentru construirea de spatii de depozitare. Preţul minim de pornire al licitaţiei publice cu strigare este de 19,31 euro/mp.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare şi care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la Primăria Oraşului Titu, Biroul Programe, Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public si Privat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Programe, Achiziţii Publice, Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, Titu, judeţul Dâmboviţa.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei, achitat la Casieria Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05/04/2019, orele 15.00.

4. Informaţii privind ofertele: Atribuirea se face ofertantului cu preţul cel mai mare şi care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11/04/2019, orele 13.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Oraşului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, judeţul Dâmboviţa, la Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11/04/2019, orele 14.00, în Sala de şedinţe a Consiliului Local Titu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.