Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 13 februarie 2008

Mica publicitate 13 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE SERVICIU
Societate romano-italiană, angajează personal, fără limită de virstă, salariu 400 E. Cerințe: limba italiană. Tel. 327.22.78.

LICITATII
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, organizează licitație publică deschisă cu strigare, pe data de 19.03.2008, ora 14.00, pentru vånzarea punctului termic 91 și a terenului aferent în suprafața de 321,82 mp, aparținånd domeniului privat al municipiului Giurgiu, Cartier Policlinica. Documentația pentru licitație se poate ridica de la Compartimentul  Licitații -Contracte,  începånd cu data de  14.02.2008. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, pånă la data de 19.03.2008, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0246/213.588, int.183.

CITAȚII
Påråta Solca Mariana este citată pentru 11 martie 2008 la Judecătoria Rupea de Mihulecea Ileana, în dosarul nr. 594/293/2007 pentru succesiune.
Påråții Bucura Solomon, Nicolae N. Solomon, George N. Solomon, Versavia Solomon, Versavia George Solomon, Versavia Ioan Solomon, Ioan Solomon a lui Nicolae, Varvara Solomon sunt citați pentru 29 februarie 2008 la Judecătoria Făgăraș de Solomon Gheorghe pentru succesiune.
Se citează numiții Mihaela Iov, Marian Maria și Moigradean Maria cu domiciliul necunoscut la Tribunalul Sălaj, dosar 4783/337/2006, în data de 26.02.2008, ora 8, în proces cu Rad Ludovica, obiect recurs fond funciar.
Cristea Liliana este chemată în judecată de către DGASPC Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr. 3871/89/2007, cu termen la data de 18.02.2008, ora 8.30, avånd ca obiect menținerea măsurii de protecție pentru copilul Cristea Cătălina.
Ilaș Aurel este chemat la Judecătoria Botoșani pentru termenul din 22.02.2008, ora 08.00 în calitate de påråt, reclamant în partaj cu Ilaș (Olah) Camelia, pentru dosar nr. 5947/193/06.
Bălăucă Gică Adrian este citat la Judecătoria Botoșani, în divorț-påråt, reclamant Bălăucă Ramona, termen 7 martie, dosar 4616/193/2007.
Påråții Popa Ilie, Popa Nicolae, Popa Ioan și Popa Terezia sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1856/226/2007 la 28 februarie 2008 de reclamanții Vlad Nicolae pentru uzucapiune.
Påråtul Aldeș Gheorghe este citat la Judecătoria Făgăraș pentru 28 februarie 2008, în dosar nr. 2636/226/2004 de Aldeș Vasilica pentru divorț.

PIERDERI
Pierdut poliță asigurare BT RCA cu seria RO/19/A19/CV nr. 000119045 pe numele Popa Georgeta Iuliana. Se declară nulă.
Pierdut Asigurare medicală nr. 346800, seria 864498-864500; seria 867852-867854; seria 867898, seria 926572-926576. Se declară nule.

DIVERSE
S.C. ROMCARBON S.A. Buzău, cu sediul social în Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, telefon 0238.711155; fax 0238.710697, cu nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J10/83/1991 și cod unic de înregistrare R 1158050, raportează următorul eveniment important: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. Buzău întrunită în ședința sa din data de 05.02.2008, ora 10.00 la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotăråt următoarele: 1. Se aprobă numirea dl Hung Ching Ling, Simionescu Dan și Dobrota Cristinel ca administratori ai societății, pentru un mandat de 4 ani și adoptarea, în concesință, a unui sistem unitar de administrare a societății. 2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008, prezentat. 3 Se aprobă efectuarea de investiții în anul 2008 în sumă totală de 53.684.128 lei, orice investiție urmånd a fi efectuată exclusiv cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație a societății. 4. Se aprobă recodificarea integrală a obiectului de activitate al societății potrivit clasificării activităților din economia națională, Ediție revizuită, CAEN REV 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al Romåniei, Partea I, nr. 293/03.05.2007. În acest sens, obiectul principal de activitate va fi următorul: 2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic. 5. Se aprobă data de 21.02.2008 ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrånge efectele hotărårii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital. Se mandatează oricare dintre administratorii societății (dl Hung Ching Ling, Simionescu Dan sau Dobrota Cristinel) să semneze actul modificator la actul constitutiv al societății, actul constitutiv actualizat potrivit art. 204 (4) din Legea 31/1990 modificată și orice alte acte necesare aducerii la îndeplinire a prezenței hotăråri. Președintele Consiliului de Administrație Hung Ching Ling.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.