Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 16 iulie 2012

Mica publicitate 16 iulie 2012

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Anunț de participare la negociere directa. 1. Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Giurgiu , șos. București nr.49-51, cod poștal 8375, țara România; 2. Procedura de atribuire aplicată: negociere directa . Va fi încheiat un contract de delegare a gestiunii serviciului  public de alimentare cu energie termica; 3. Hotărârea privind stabilirea modalitații de gestiune –   Delegarea  gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică ( HCLM nr.217 /12.09.2011 si HCLM nr.150/05.07.2012) ; 4.Aria teritoriala  unde urmeaza a se presta /furiza serviciul / activitatea . Municipiul Giurgiu; 5. Activitatea /serviciul care urmeaza sa fie prestata /prestata furnizata furnizat detaliat pe activitati  : producere , transport , distribuție și furnizare energie termica; 6. Durata contractului de delegare a gestiunii : 10 ani; 7. Denumire adresă ,numar de telefon  și de fax  ale persoanei de la care se poate solicita  documentatia de delegare  . Documentația de delegare  se obține în urma unei solicitări depusă în original, de către fiecare operator economic interesat, de la Comp. Licitații Contracte, tel .0246/213588 int. 183; 8.Costul si conditile de plata in vederea obtinerii  documentatiei  de delegare : nu ; 9 Termenul limită de primire a ofertelor: 27.08.2012, ora 10.00; b) Adresa la care se transmit ofertele: Primăria Municipiului Giurgiu, șos. București, nr. 49-51: c) Limba în care trebuie redactată oferta: română; 10. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 27.08.2012, ora 1300, sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, șos. București, nr. 49-51, sală parter; 11. Garanții solicitate: nu ; 12. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: – reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor; 13. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor; 14. Documentatia de delegare a gestiunii este disponibilă din data de 16.07.2012; 15. Data transmiterii anunțului de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial: 11.07.2012.

PIERDERI
PIERDUT Certificat Constatator emis la data de 11.07.2008 in baza declaratiei nr.368133 din 09.07.2008,  al MAGIL CONSTRUCTION INTERNATIONAL SRL, CUI: 24177825, J40/12158/2008, sediu social: BUCURESTI SECTORUL 2, Sos.Mihai Bravu nr. 123-135, bl.D11, sc.C, et.4, ap.13. Se declara nul.

CITATII
Subțirelu Aurica cheamă în judecată pe Lupșia Nicolae, Stoica Ilie și soția născută Comșia Maria în dosar 3269/226/2011 cu termen la data de 23.08.2012, ora 8:30, la Judecătoria Făgăraș pentru uzucapiune și succesiune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.