Acasă Mica Publicitate Mica publicitate, 16 mai 2008

Mica publicitate, 16 mai 2008

DISTRIBUIȚI

PIERDERI
Pierdut femelă rasa ciobănesc german (cåine lup) în zona Domenii – Chibrit. Recompensă substanțială găsitorului. Tel. 0745.340.206.

OFERTE DE SERVICIU

CABINET STOMTOLOGIC DIN BUCURESTI ANGAJEAZA INGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCA. RELATII LA TELEFON 021/252.28.70; 021/252.28.72.
Societate Comercială din Bucuresti angajează tehnoredactor, cunoscător QuarkXPress, full time. Relații la telefon 021/320.13.75; 021/320.13.76
Societate Comercială din Bucuresti  angajează șofer, categoria B. Relații la telefon. 021/320.13.75; 021/320.13.76.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 19 iunie 2008 (proba scrisă) ora 10.00  și 20 iunie 2008 (proba interviului), concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de expert debutant la Direcția piața internă. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 18 iunie 2008 (proba scrisă) ora 10.00  și 19 iunie 2008 (proba interviului), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Autoritatea de management pentru programul operațional sectorial de creșterea competitivității economice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

CITAȚII
Crîșmariu Ioan este citat în data de 17 iunie 2008 la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 3479/193/2008 în calitate de påråt pentru divorț.
Ungur Cornelia cheamă în judecată pe Ungur Vasile și Ungur Mariana la Judecătoria Făgăraș la 3 iunie 2008, pentru uzucapiune.
Se citează Lazăr Adrian în data de 4 iunie 2008 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 485/226/2008 pentru divorț.
Se citează Brudea Gheorghe, Zolti Toader, Grecu Ioan și Grecu Dumitru cu ultim domiciliu cunoscut în oraș Brașov în data de 4 iunie 2008, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 572/226/2008.
Wonner Zsofia născută Markel este citată la Judecătoria Făgăraș în data de 10.06.2008 dosar nr. 956/226/2008 pentru uzucapiune.
Ionescu Ionuț din Botoșani, str. Aleea Călugăreni nr. 1, et. 1, ap. 7, bl. A, este citat în 29.05.2008 la Judecătoria Botoșani, ora 08.00, stabilire paternitate, dosar nr. 7164/193/2007.
Judecătoria Făgăraș citează pe Honțu Rozica Emilia pentru 4 iunie 2008, dosar 973/2008, divorț.
Se citează Roșiu Gheorghe la Judecătoria Făgăraș pentru 3 iunie 2008, în dosar civil 685/226/2008.
Se citează Popa Ioan și Popa Maria la Judecătoria Făgăraș pentru 6 iunie 2008 în dosar civil 1234/226/2008.
Subsemnata Irimescu Daniela în calitate de reclamant în proces cu Irimescu Gheorghe în calitate de påråt, sat Brăteni, com Dobirceni, jud. Botoșani este chemat la Judecătoria Botoșani în proces de divorț cu copii în ziua de 17.06.2008 în dosar 3478/193/2008.

DIVERSE
Promoția 1988 a Liceului Al. Ioan Cuza din Focșani organizează în data de 6 iunie 2008 întålnirea de 20 ani. Relații la Mugu Grigoriu 0740.240.955.
Administratorul unic al SC VP Mag Investment SA, cu  sediul social în B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5 Office Building, etaj 2, cam 17, sector 2, București având codul unic de înregistrare: RO23163341 și nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/1535/2008, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 16.06.2008, ora 10.15, la adresa: București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.06.2008, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea proiectului de fuziune nr.1/09.04.2008, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a, nr. 2436/05.05.2008 și, implicit, a fuziunii prin absorbție a societății comerciale Vp Mag Investment SA, București cu societățile comerciale: Triadmin SA, Galați (societate absorbantă); Moara Rahova SA, Râmnicu-Vålcea; Pitar Invest SA, București; Spic Invest Imob SA, București și Borcea Park Proprietăți SA, București. 2. Aprobarea radierii societății din evidențele Oficiului Registrului Comerțului, ca urmare a fuziunii prevăzute la pct. 1 de mai sus; 3. Împuternicirea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea hotărârii adunării generale la Oficiul Registrului Comertului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, precum și pentru radierea societății din evidențele registrului comerțului. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală se va ține la data de 18.06.2008, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.  Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, care se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.